Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 31, 2017”

31 Martie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 32.17-32

    Acest capitol şi următoarele pot părea dificile de înţeles, însă profeţiile pe care ele le conţin se pot înţelege mai uşor dacă le vom încadra între evenimentele de la sfârşit, atunci când toate puterile omeneşti şi naţionale care se vor fi luptat împotriva lui Israel vor fi zdrobite, pentru a face loc împărăţiei lui Hristos.

    În
această plângere (v. 16), soarta naţiunilor ne este prezentată într-o formă simbolică. Ele se întâlnesc în Şeol, în mijlocul celor „ucişi de sabie” (v. 21; expresia se întâlneşte de trei ori în capitolul 32). Cea dintâi naţiune este Asiria – asirianul din ultimele zile, copacul puternic despre a cărui cădere ni s-a istorisit în capitolul 31. Este apoi Elamul (Persia), urmat de Meşec şi de Tubal (Rusia). Acolo sunt şi edomiţii (v. 29), prinţii Nordului (v. 30), sidonienii, precum şi faraon şi toată Mulţimea lui” (v. 31). Mari sau mici, popoarele, după ce au «ţinut» pentru un timp mai lung sau mai scurt «actualitatea» pe scena mondială, se regăsesc în acest sinistru loc de întâlnire. Ce s-a ales de măreţia lor? La ce le-a folosit vitejia? Groaza pe care o răspândeau nu mai înspăimântă pe nimeni; dimpotrivă, „îşi poartă ruşinea” (v. 30). Tot ceea ce contează atât de mult în „ţara celor vii” (v. 26) este fără valoare în pragul veşniciei. O singură întrebare se va pune atunci pentru oricine: Este scris numele tău în cartea vieţii? (Apocalipsa 20.15).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Copacii s-au dus odată să ungă un împărat peste ei. Și au zis măslinului: „Împărățește peste noi!”. Și măslinul le-a zis: „Să-mi las eu grăsimea mea cu care, prin mine, Dumnezeu și omul sunt onorați și să mă duc să mă clatin peste copaci?”.
Judecători 9.8,9

Această pildă a fost spusă de Iotam, fiul lui Ghedeon, un om care a suferit teribil din pricina unui conducător fals; de aceea, aceste cuvinte sunt ca un fir cu plumb pentru detectarea oricărui astfel de conducător.

Pilda este simplă. Dorind un împărat, copacii i-au cerut mai întâi măslinului, apoi smochinului, după care viței, să împărățească peste ei. Măslinul a răspuns: „Să-mi las eu grăsimea … și să mă duc să mă clatin peste copaci?”. Smochinul a spus: „Să-mi las eu dulceața?”. Vița, de asemenea, a răspuns: „Să-mi las eu mustul meu, care înveselește pe Dumnezeu și pe om?”.

De ce au refuzat ei toți să împărățească peste copaci? Fiindcă aceasta ar fi însemnat să-și schimbe locul dat lor de Dumnezeu, un loc al rodirii și al binecuvântării, cu cel sterp de conducere peste toți copacii. Aceasta este trăsătura unui adevărat conducător. El nu dorește un loc de autoritate, ci acela de a fi un exemplu. Să privim la cuvintele binecuvântatului nostru Domn: „Cine este mai mare, cel care stă la masă, sau cel care slujește? Nu cel care stă la masă? Iar Eu sunt în mijlocul vostru ca Cel care slujește” (Luca 22.27).

Copacii însă voiau pe cineva care să împărățească peste ei, așa că i-au propus acest lucru tufei de spini, iar aceasta a acceptat îndată. Ce calități avea ea, care s-o recomande ca lider? Cu cât producea mai mulți spini, cu atât era mai greu să te apropii de ea. A promis umbră, însă ce umbră poate oferi o tufă de spini? I-a amenințat cu foc pe cei care îndrăzneau să-i refuze conducerea, chiar și pe cedrii din Liban.

Cât de mulți cedri au fost arși de tufe de spini care au împărățit peste ei! Doamne, dă-ne conducători adevărați!

G W Steidl

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde numai se vorbește, este lipsă.
Proverbe 14.23

Coreanul și medalia

Cuvintele înțeleptului Solomon au fost verificate în multe domenii și s-au dovedit a fi adevărate. De obicei Coreea nu putea câștiga nicio medalie la înot. Membrii Comitetului Olimpic considerau că este greu pentru coreeni să câștige, deoarece ei sunt mici de statură. Dar aceste afirmații nu s-au verificat în practică. La Olimpiada de la Beijing din anul 2008, sud-coreeanul Park Tae Hwan a câștigat medalia de aur la înot 400 metri liber. Cum a fost posibil? Când era mic, Park a avut o boală astmatică și pentru tratarea acelei boli a început să practice înotul. Așa a devenit înotător tânărul Park. Pentru a dobândi medalia de aur, el înota pe zi cam 3.000 de metri. Printr-o muncă susținută, Park a dovedit că se poate, adeverind adevărul biblic scris în vechime de înțeleptul inspirat de Duhul lui Dumnezeu.

Nu toți tinerii sunt chemați să câștige aurul olimpic. Dar toți – tineri și vârstnici – avem un rost pe pământ. Scriitorul american Jack London a spus: „Adevărata menire a omului este de a trăi, nu doar de a exista. De aceea nu-mi voi irosi zilele să mi le lungesc. Voi folosi cât mai cu folos clipele ce mi s-au încredințat”. Tinerilor, care vă aflați la începutul unei cariere, și voi sunteți chemați să vă faceți planuri alese, să stăruiți în ele. Dumnezeu dă înțelepciune celor ce stăruie în bine. Încredeți-vă în Dumnezeu și munciți cinstit!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

PLANUL TĂU VA FI ÎNSOTIT DE PACE

„Veţi fi călăuziţi în pace” (Isaia 55:12)

     Poate astăzi te întrebi: „Ce trebuie să fac cu viața mea? Care este scopul meu aici?” Dumnezeu răspunde la aceste întrebări prin capacitățile tale. El ne călăuzește spre scopul vieții prin abilitățile și talentele pe care ni le-a dat. Darurile de la Dumnezeu sunt acele capacități pe care o persoană le folosește cu ușurință, deseori fără vreo formă de pregătire.

Simțim o mare plăcere când facem lucrul la care ne pricepem în mod natural. Așadar, dacă nu ești sigur de scopul vieții tale, fă ceea ce faci bine – și observă dacă și cum Dumnezeu confirmă, binecuvântând ori nu strădaniile tale… Nu-ți irosi timpul făcând ceva pentru care nu ești înzestrat, sau la care altcineva se pricepe mult mai bine…

Știm că ne folosim darurile și că ne împlinim chemarea atunci când ceea ce facem aduce viață și folos altora. Dacă ceea ce facem ne face nefericiți și ne umple de teamă, de obicei nu suntem în voia desăvârșită a lui Dumnezeu. El ne dă pace și bucurie pentru a ne spune că împlinim planul Său desăvârșit: „Da, veţi ieşi cu bucurie, şi veţi fi călăuziţi în pace”. Uită-te la ceea ce îți produce bucurie, la ceea ce te pricepi și la ceea ce Dumnezeu îți dă har să faci – și apoi lasă-L pe Dumnezeu să fie Domnul vieții tale. El vrea să lucreze prin tine, și s-ar putea să n-o facă în același mod în care lucrează prin alții! Încrede-te în puterea Lui din tine și nu-ți fie teamă să fii unic.

Dumnezeu are un loc și un plan specific pentru fiecare dintre noi. De unde știi că ești în locul potrivit împlinind planul Său? Vei avea pace!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: