Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 5, 2017”

5 Martie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 5:1-17

Începând cu capitolul 4, prin intermediul mai multor semne, Domnul îl introduce pe Ezechiel în împrejurările dureroase pe care poporul său va trebui să le traverseze. Un slujitor al lui Dumnezeu care a trecut el însuşi prin şcoala umilinţei şi a suferinţei este mult mai în măsură săi înţeleagă pe cei care de asemenea trec prin dificultăţi şi îi poate îndemna cu mai multă autoritate. El cunoaşte situaţia lor din proprie experienţă şi de aceea îi poate pune în gardă, spre folosul lor. Culcânduse pe o parte, consumânduşi pâinea coaptă cu excremente, Ezechiel purta, simbolic, consecinţele fărădelegii poporului său (cap. 4.4). Acum Dumnezeu îi spune săşi radă părul şi barba, act dezonorant pentru un preot şi interzis de lege (Levitic 21.5). Versetele 11 şi 12 ne explică încărcătura simbolică a acestui act: Israel, podoaba Domnului, este dat deoparte şi mai multe judecăţi urmează să se abată asupra lui, alese de Cel care cântăreşte (v. 1) vina fiecăruia. Unii vor ajunge victime ale ciumei şi ale foametei în timpul asedierii cetăţii, alţii vor cădea pradă sabiei, alţii vor fi risipiţi şi prigoniţi. Moise anunţase deja aceste pedepse (Levitic 26.14; Deuteronom 28.15) şi, începând de atunci, istoria lui Israel nu a făcut altceva decât să confirme că Dumnezeu nu poate să nu împlinească Cuvântul Său (cap. 12.28).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.
Ioan 1.18

Numele de „Tatăl” implică numele de „Fiul”, acești doi termeni fiind corelați. Numele de „Fiul” implică cea mai intimă legătură cu afecțiunile Tatălui. Tatăl este acum făcut cunoscut prin activitatea dragostei Lui negrăite, manifestate în Fiul Său veșnic.

În Ioan 1.18 apare numele de „Dumnezeu” și de „Tată”. Imposibilitatea cunoașterii lui Dumnezeu în Ființa Lui esențială este un lucru stabilit, însă vedem de asemenea că ceea ce creatura nu poate nicidecum descoperi ne-a fost făcut cunoscut de către Fiul. Doar El L-a cunoscut, fiind Fiul unic, aflat în sânul Tatălui. Această revelație include nu doar mâna atotputernică a lui Dumnezeu, nu doar înțelepciunea și cunoștința Lui fără hotar, ci și inima Lui, cu dragostea ei infinită și veșnică de Tată.

Secretele sânului Tatălui sunt acum revelate, iar dragostea Tatălui este declarată prin Fiul și de către Fiul. Într-adevăr, cine altul decât Fiul lui Dumnezeu putea cunoaște inima lui Dumnezeu? Cât de intim asociată cu tainele Dumnezeirii este dragostea Tatălui, căci Dumnezeu Însuși este dragoste, la fel de adevărat și de absolut cum este lumină!

Dragostea este în mod esențial cuprinsă în relația Tatălui cu Fiul. „Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui” (Ioan 3.35). „Ca să cunoască lumea că Eu Îl iubesc pe Tatăl și cum Mi-a poruncit Tatăl, așa fac” (Ioan 14.31). Potrivit mărturiei Fiului pe pământ, există o dragoste eternă între Tatăl și Fiul – „Tu M-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii” (Ioan 17.24), prin aceasta revelându-Se ca Fiu veșnic al dragostei Tatălui.

W J Hocking

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

… Fiul dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
Coloseni 1.13-14

Gânduri

Domnul Isus a fost pe pământ ca o carte deschisă, pentru a-L descoperi pe Dumnezeu Tatăl.

Cum a putut rămâne Hristos în liniște deplină, când toți se împotriveau în jurul Lui? Voia Sa a fost în concordanță deplină cu voia Tatălui.

Dacă este vorba de intrarea la Dumnezeu, atunci sângele vărsat al singurului Fiu al lui Dumnezeu este soluția pentru înlăturarea oricărei greutăți.

Apa era în stâncă. Dar stânca a dat apă doar când a fost lovită.

De ce există așa de puțină laudă și adorare? Pentru că lipsește prețuirea lui Hristos și a lucrării Sale prin care, cu sângele Lui, am fost curățiți și ne-a dat un loc în slavă.

La cruce se vede cât de greu cântărește păcatul în ochii lui Dumnezeu. – Omul tinde mereu să țină ascunse păcatele în fața ochilor lui Dumnezeu, dar Hristos le-a luat asupra Sa în fața ochilor lui Dumnezeu.

Pentru a ști cum să ducem viața noastră ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem trei lucruri: locul nostru în planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, siguranța noastră în El și destinația noastră veșnică.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

PĂRĂSESTE ZONA DE CONFORT (1)

„Îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei.” (Isaia 42:16)

     Pentru a înfăptui voia lui Dumnezeu, Moise a fost nevoit să părăsească perimetrul confortului în care se găsea. „Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere… decât să se bucure de… comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire” (Evrei 11:24-26).

Pentru a duce la îndeplinire misiunea pe care i-a încredințat-o Dumnezeu, Moise a trebuit să renunțe la două lucruri:

1) La confort. Confortul este o amenințare și-un obstacol mai mare în calea progresului tău decât greutățile. După ce a locuit într-un palat, Moise și-a petrecut următorii patruzeci de ani în deșert, având grijă de oi. S-a căsătorit cu una dintre fiicele lui Ietro, s-a ocupat de ferma socrului său și s-a bucurat de o viață liniștită. Îți poți imagina cum ar fi să lași toate acestea în urmă și să te întorci pentru a-l confrunta pe Faraon? Planul lui Dumnezeu pentru viața ta îți va aduce binecuvântare și răsplată, dar să nu ai niciodată impresia că va fi ușor!

2) La siguranță. Când l-a chemat Dumnezeu, Moise a avut multe îndoieli, obiecții și întrebări: „Cine sunt eu, ca să mă duc…?” (Exod 3:11); „Ce le voi răspunde?” (Exod 3:13); „Iată că n-au să mă creadă…” (Exod 4:1); „Eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară…” (Exod 4:10) etc. În cele din urmă, i-a spus lui Dumnezeu: „Trimite pe cine vei vrea să trimiţi” (Exod 4:13). (Nu cumva ai făcut și tu la fel?) Din fericire, Dumnezeu nu a acceptat refuzul, iar Moise a făcut singurul lucru care funcționează atunci când ești nesigur cu privire la viitor: L-a ascultat pe Dumnezeu și I-a încredințat Lui amănuntele referitoare la viitor. Făcând astfel, el a consimțit să răspundă chemării lui Dumnezeu, să iasă din propria „zonă de confort” și să se întoarcă în Egipt. Prin urmare, copiii lui Israel au fost eliberați din robie, iar numele lui Moise a devenit un nume despre care se vorbește încă.

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: