Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 14, 2017”

14 Martie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 14.12-23; 15.1-8

    Domnul îi face cunoscute robului său Judecăţile cumplite” pe care le-a rezervat: sabia, foametea, fiarele sălbatice şi ciuma (v. 21). De asemenea, îi declară că nici chiar prezenţa a trei oameni remarcabili ai lui Dumnezeu, precum Noe, Daniel şi Iov, nu ar fi suficientă pentru a cruţa această ţară vinovată. Domnul pune alături numele acestor trei martori de excepţie, care au trăit în epoci atât de diferite (Daniel încă trăia în Babilon), pentru a aminti atât faptul că teama de Dumnezeu şi dreptatea pot fi practicate în orice vremuri, oricât de întunecate, ca cea care precedă potopul, cât şi faptul că El răspunde printr-o eliberare individuală (Proverbe 11.8). Astfel, nimeni nu este îndreptăţit să se dezvinovăţească de purtarea sa, invocând mediul în care trăieşte şi influenţele pe care le suportă.

    In capitolul 15 este reluată imaginea viei lui Israel (vezi şi cap. 17.6; 19.10). Dacă tot n-a adus roade, atunci … n-ar putea fi oare folosit măcar lemnul ei (v. 3)? În niciun caz! Este fără valoare, numai bun de ars! Ce soartă teribilă au mlădiţele sterile ale viei lui Israel… şi cele pe care Tatăl va fi nevoit să le taie din adevărata viţă (loan 15.1,2)!

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

„Cine zice: „Îl cunosc!”, și nu ține poruncile Lui este un mincinos și adevărul nu este în el; dar oricine păzește Cuvântul Său, în el dragostea lui Dumnezeu este cu adevărat împlinită.” 1 Ioan 2.4,5

A păzi Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât a face ceea ce este poruncit. Inima ascultătoare are dispoziție pentru voia lui Dumnezeu și o apreciază, în timp ce neascultarea nu găsește decât dificultăți, obstacole și incertitudini. Nu ați văzut cum un copil neascultător este gata mereu să găsească mii de scuze? Că nu a știut, că nimeni nu i-a spus, că înainte nu-i era interzis lucrul respectiv! De cealaltă parte, copilul ascultător este atent la privirea mamei lui și știe care este voia ei chiar înainte ca ea s-o exprime. La fel și noi, dacă suntem copii ascultători, vom prețui voia Tatălui nostru. În cazul acesta, păzim nu doar poruncile Lui exprese, ci Cuvântul Său.

Să-l luăm pe cel mai moral om – pe ce se sprijină el? El face un lucru sau altul pentru că așa consideră că este corect. Cu aceasta se laudă el: «Eu fac întotdeauna ceea ce cred că este corect». Aceasta este dorința omului moral. Răspunsul meu este că, deși ești consecvent în trăirea după această regulă, deși întotdeauna faci un lucru pentru că așa crezi că este corect, atunci în mod clar greșești de fiecare dată. Adevărata temelie pentru moralitatea celui credincios și ceea ce Îi face plăcere lui Dumnezeu este aceasta: să faci un lucru nu pentru că socotești că așa este corect, ci pentru că aceasta este voia Lui!

Viața care este centrată pe ascultare are o natură și o sursă complet diferite de viața așa-zis morală. A face anumite lucruri doar pentru că sunt corecte înseamnă să scoți din ecuație pe Dumnezeu și Cuvântul Său. Nu este altceva decât idolatrizarea eului. Omul devine astfel judecătorul tuturor lucrurilor: «Fac cutare sau cutare lucru fiindcă așa este drept în ochii mei». Doar ascultarea îl înlătură pe om și Îl pune pe Dumnezeu în locul Său. Ascultarea este singurul lucru corect. Prin urmare, vedem că prima trăsătură a vieții divine este ascultarea – păzirea nu doar a poruncilor Sale, ci și a Cuvântului Său.

W Kelly

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

… Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Romani 2.4

Nesigur în viitor?

Dar Dumnezeu vrea să îți vină în ajutor. El are o veste minunată pentru tine. El nu vrea ca Fiul Său Isus Hristos să trebuiască să te întâmpine cândva ca Judecător, pentru a te trimite din cauza vieții tale egoiste în întunericul fără sfârșit, în necazul veșnic al conștiinței și în depărtarea de Dumnezeu, despre care Biblia vorbește cuvinte așa de serioase (Marcu 9.43-48). Dumnezeu te iubește! Voia Lui este ca tu să crezi în Isus în timpul vieții tale ca fiind Mântuitorul tău, pentru a-L urma în continuare ca Domnul vieții tale. Nu ai simțit încă niciodată dragostea mare, plină de grijă a lui Dumnezeu? Nu ai observat încă niciodată cum acest Dumnezeu sfânt, credincios Se ostenește pentru tine? Cum te-a binecuvântat cu una sau cu alta? Sau cum a intervenit din când în când invizibil la cârma vieții tale? El vrea să îți schimbe cursul iremediabil.

Dacă nu vei ajunge în cer, atunci aceasta este din cauza propriei tale decizii conștiente de a merge mai bine pe calea cea largă, care duce la pierzare, decât de a asculta de Dumnezeu. Dar Dumnezeu a făcut și face ce este mai bun pentru a te proteja de aceasta. Înainte de a cădea acolo, trebuie să treci cu vederea și să desconsideri conștient străduințele lui Dumnezeu pentru tine, de asemenea să desconsideri Biblia, influența rugăciunilor prietenilor credincioși, Duhul Sfânt, munți de logică și crucea lui Isus Hristos.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

COPILUL PROMISIUNII TALE (3)

„Caut printre ei un om care… să stea în mijlocul spărturii” (Ezechiel 22:30)

     Pentru că nu degeaba îl consideri „problemă”, copilul promisiunii tale poate intra uneori în vreo încurcătură la școală, se poate întovărăși cu persoane nepotrivite, sau poate experimenta droguri, alcool, bande, relații intime etc. Este posibil să se răzvrătească împotriva tuturor lucrurilor pe care le-a învățat de la tine. Asta, însă, nu înseamnă că într-o bună zi nu va răspunde la chemarea lui Dumnezeu și că nu va face voia Lui! Înainte ca Saul din Tars să devină Pavel apostolul, Dumnezeu a trebuit să-l arunce la pământ, să-l umilească în fața tovarășilor de drum și să-l orbească o vreme. Îți aduci aminte ce i-a spus Isus lui Saul din Tars pe drumul spre Damasc în acea zi? „Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş…” (Faptele Apostolilor 9:5).

Uneori copilul promisiunii tale se va întoarce „pe calea ușoară”… alții însă vor veni țipând și strigând… dar acest lucru nu se va întâmpla musai dintr-o dată, sau peste noapte! Dumnezeu l-a dus pe Pavel în pustie, timp de trei ani, pentru a-l detoxifia de gândirea greșită și pentru a-l reprograma să creadă adevărul Cuvântului Său – iar lucrul acesta a fost necesar pentru a-l echipa pentru chemarea sa. Așadar, când copilul promisiunii tale pare să se piardă în pustie, orb față de destinul său, sau este chiar căzut la pământ – nu dispera; Dumnezeu nu S-a oprit, nu l-a abandonat! Ce-ar trebui tu să faci?

Dumnezeu a spus: „Caut printre ei un om care să înalţe un zid, şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară.” (Ezechiel 22:30). Înalță un zid protector al rugăciunii în jurul copilului tău. „Stai în mijlocul spărturii” și rostește Cuvântul lui Dumnezeu peste el. Domnul Isus a promis că atunci când ne vom ruga cu autoritate aici pe pământ, El va mișca cerul pentru noi (vezi Matei 18:19).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: