Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 23, 2017”

23 Martie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 20.45-49;21.18-32

    „Nu vorbeşte el în parabole?” (cap. 20.49), se spunea despre Ezechiel cu un oarecare dispreţ. Limbajul său părea dificil poporului doar pentru că acesta nu voia să înţeleagă. Tot aşa şi astăzi, cei necredincioşi invocă cu încăpăţânare dificultăţi ale Cuvântului şi se folosesc de ele ca de un pretext pentru a evita să i se supună.

    În temutul capitol 21, sabia, cea dintâi dintre cele patru judecăţi devastatoare (vezi capitolul 14.21), iese din teacă pentru a pedepsi. Pentru a o mânui, Domnul Se foloseşte de împăratul Babilonului, pe care-l vedem la răscruce, ocupat să-şi consulte dumnezeii (v. 21).

    Va începe el prin a ataca Ierusalimul, sau Raba fiilor lui Amon? În ochii lui Iuda, această ghicire părea falsă şi fără valoare (v. 23). Şi totuşi, ea era! Domnul însă, Cel care domină aceste lucruri, a hotărât distrugerea Ierusalimului (v. 27) şi sfârşitul împărăţiei. Coroana va fi îndepărtată de la „cel necurat, cel rău, mai-mare al lui Israel” (v. 25; cel necurat este cel care calcă în picioare binecuvântările lui Dumnezeu: comp. cu cap. 22.26 şi cu exemplul lui Esau, în Evrei 12.16).

    De atunci încolo nu va mai fi niciun descendent al lui David pe tron, până la venirea lui Hristos, a „Aceluia Căruia Îi aparţine dreptatea” (v. 27).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

„El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu potrivit faptelor noastre, ci potrivit propriului Său plan și harului care ne-a fost dat în Hristos Isus mai înainte de timpurile veacurilor.” 2 Timotei 1.9

Istoria lui Saul din Tars, chemat de Domnul din glorie, este impresionantă și instructivă. Ceea ce i s-a întâmplat lui Saul a devenit un model pentru oricine este chemat la mântuire, așa cum el însuși a explicat mai târziu (1 Timotei 1.16). Saul – care a devenit apostolul Pavel – își găsea plăcerea în a repeta istoria convertirii sale. A făcut acest lucru în prezența a diverși auditori. Putem și noi spune altora istoria mântuirii noastre? Nu pentru a ieși în evidență, nici pentru propria noastră glorie, ci pentru a-L prezenta pe Hristos, care ne-a chemat cu o chemare sfântă.

Această chemare implica faptul că Dumnezeu îl pusese deoparte pe Saul din poporul Israel, care Îl lepădase pe Mesia. Aceasta nu înseamnă că el nu mai era iudeu, sau cetățean roman, ci că, prin această chemare, Dumnezeu îl separase de lumea politică și culturală. În același timp, Dumnezeu l-a trimis la iudei și la neamuri (Fapte 26.17). Cum putea Dumnezeu să-i arate îndurare lui Saul – un hulitor și un prigonitor? El însuși ne oferă răspunsul: „Mi s-a arătat îndurare, pentru că am făcut-o din neștiință, în necredință” (1 Timotei 1.13). Israel era sub judecata lui Dumnezeu, vinovat, la nivel național, de blasfemie împotriva Duhului Sfânt (Matei 12.31), însă Dumnezeu încă putea să ofere har indivizilor din popor, care nu se făcuseră vinovați de acea blasfemie.

Problema inițială a lui Saul a fost că s-a identificat cu lepădarea lui Mesia de către națiunea iudaică. Dacă ar fi continuat să se împietrească, ar fi ajuns la punctul de unde nu mai era cale de întoarcere. Însă, înainte de a se întâmpla acest lucru, Dumnezeu a intervenit și l-a chemat cu o chemare sfântă. Ce minunat! De atunci, Pavel s-a identificat cu un nou popor, luat dintre iudei și dintre națiuni, primit „în Hristos Isus” și făcut conform cu scopul lui Dumnezeu. Lăudat să fie El!

A E Bouter

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Eu zic Domnului: „Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire!”.
Psalmul 16.2

Miliardarul nefericit

În data de 5 ianuarie 2009, miliardarul german Adolf Merckle, care ocupa locul 94 în topul global cu o avere estimată la aproximativ 9,4 miliarde dolari, și-a pus capăt zilelor. Apropiați ai omului de afaceri au declarat că „Adolf Merckle a trăit și a lucrat pentru familia sa și pentru afacerile lui. Pericolul care îi amenința firmele sale, cauzat de criza financiară și de incertitudinile din ultimele săptămâni, împreună cu neputința sa de a mai acționa, au doborât pe pasionatul om de afaceri și de familie”.

Unii oameni spun: „Banii nu aduc fericirea, dar o întrețin”. Însă cei mai mulți care au bani nu sunt fericiți, dovadă dată de atitudinea lor dusă uneori până la extremă ca în cazul istorisit astăzi. Ce i-a mai trebuit acestui om care a ajuns în vârstă de 74 de ani? A avut tot ce și-a dorit, dar nu a putut avea fericirea, pentru că fericirea nu se capătă prin lucrurile trecătoare din această lume.

Și totuși, fericirea există. Da, fericirea există și poate fi găsită de oricine o dorește și o caută, însă nu acolo unde o caută lumea necredincioasă, ci acolo unde ea există cu adevărat: dincolo de acest orizont îngust. Numai întorcându-ne la Mântuitorul, nefericirea vieții noastre se va transforma într-o fericire veșnică. Caută și tu, cititorule, fericirea care nu piere niciodată la Dătătorul ceresc al fericirii!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

CUM SĂ PRIMESTI RĂSPUNSURI LA RUGĂCIUNI (1)

„Dacă rămâneţi în Mine…  vi se va da” (Ioan 15:7)

     Ai petrecut săptămâni, luni sau chiar ani rugându-te pentru ceva specific… Și poate că spui: „Doamne, știu ce spune Cuvântul Tău, așadar de ce în dreptul meu nu funcționează?”

Pentru a obține rezultatul pentru care te rogi, trebuie să poți răspunde la trei întrebări:

1) Te rogi pentru voia lui Dumnezeu? Domnul Isus a spus: „Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da” (v. 7). Cuvântul „a rămâne” vorbește despre intimitate și legătură apropiată. El zugrăvește imaginea unei „case”, locul în care ai parte de îngrijire și hrană. Când ai o astfel de relație cu Dumnezeu, Îi vei cunoaște inima și dorințele atât de bine, încât voința ta se va alinia la voința Lui. Prin urmare, vei primi ceea ce ai cerut. Nu face simpla presupunere că lucrul pentru care te rogi este după voia lui Dumnezeu. În schimb, testează-ți rugăciunea aplicând „principiul rămânerii în El”… pentru că tocmai această rămânere aduce maturitate spirituală. Și când ești matur spiritual, începi să te rogi diferit. Rugăciunile tale nu vor mai fi egoiste și centrate pe sine. Timpul petrecut în prezența Celui pe care îl iubești cel mai mult devine mai important pentru tine decât rezultatul final pe care îl speri. Nu te mai deranjează să aștepți, pentru că îți dai seama că timpul lui Dumnezeu e întotdeauna perfect. Atunci când El alege să spună NU la cererea ta, vei putea chiar să te bucuri și să spui: „Înseamnă că ai altceva mai bun pentru mine, și eu am încredere în Tine”.

Ai ajuns la acest nivel în umblarea ta cu El?


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: