Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 1, 2017”

1 Martie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 1.114

Ne vom ocupa acum de cartea lui Ezechiel, uneori neglijată, din cauza dificultăţii sale; săI cerem Domnului, cu stăruinţă, ajutorul Său, pentru a putea fi zidiţi din punct de vedere spiritual în timp ce o vom studia.

Acest profet era un preot, ca şi Ieremia, contemporanul său; însă, în timp ce Ieremia locuia în Ierusalim, Ezechiel fusese dus cu cel dintâi convoi de prizonieri „în ţara caldeenilor“, sub domnia lui Ioiachin (v. 3). Acolo, lângă râul Chebar, i se adresează Cuvântul lui Dumnezeu şi el devine martorul unei viziuni extraordinare. În mijlocul focului şi al aramei strălucitoare, imagine a justiţiei divine careşi exercită drepturile, profetul zăreşte patru animale fantastice, care erau heruvimi, străjeri şi apărători ai sfinţeniei lui Dumnezeu (cap. 10). Trăsăturile lor, feţele, aripile, picioarele şi mâinile sunt tot atâtea simboluri prin care Dumnezeu doreşte să ne facă să înţelegem care sunt caracterele Sale manifestate în dreptate şi în judecată: înţelepciunea, puterea, răbdarea şi iuţimea, reprezentate, respectiv, prin faţa de om, de leu, de bou şi de vultur. Aceste simboluri se regăsesc, împreună cu multe altele, în Apocalipsa, care este tot o carte a judecăţilor (vezi Apocalipsa 4.6,7).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Sunt tulburat și nu pot vorbi … A uitat Dumnezeu să fie îndurător? Sau Și-a închis îndurările în mânie? Oprire. Și am zis: „Aceasta este slăbiciunea mea” … Voi gândi la toată lucrarea Ta și voi cugeta la faptele Tale.
Psalmul 77.4,9,10,12

Un frate a spus: «Dacă știi să te îngrijorezi înseamnă că știi deja să meditezi». Psalmul 77 ne arată cum povara îngrijorării poate fi înlocuită cu tăria caracterului lui Dumnezeu. Îngrijorarea ocupă prima parte a psalmului, atunci când Asaf Îl caută pe Domnul în ziua necazului său (versetul 2). Duhul său era copleșit și, chiar dacă își amintește că, odinioară, se bucurase de cântări în noapte, acum Dumnezeu părea să Se fi îndepărtat. Asaf chiar se întreabă dacă nu cumva Dumnezeu încetase să fie plin de îndurare. Cel ce ajunge la o astfel de concluzie este cu siguranță în adâncul disperării. Când suntem biruiți de îngrijorare vedem totul prin prisma necazului nostru.

Psalmistul însă învață să facă deosebirea dintre îngrijorarea lui și credincioșia lui Dumnezeu. El realizează că astfel de gânduri se iscaseră din îngrijorarea sa, de aceea se hotărăște să se gândească la ceea ce a făcut Dumnezeu. Îngrijorarea care îi ocupase mintea, dând naștere gândurilor dureroase și deprimante, face loc acum unei meditații cu privire la puterea, răscumpărarea și grija lui Dumnezeu față de poporul Său. Asaf meditează la zilele lui Iacov și ale lui Moise, propria lui experiență fiind astfel exclusă, iar această meditație îi aduce aminte că Dumnezeu este vrednic de încredere.

Îngrijorarea este o adevărată plagă, iar ea face ca necazurile noastre să se deruleze neîncetat în mintea noastră. Meditația însă ne conduce să privim mereu și mereu la credincioșia lui Dumnezeu. Această meditație nu schimbă împrejurările noastre, însă înlătură îngrijorarea și, prin urmare, ne schimbă pe noi.

S J Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

… Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie! A Lui este înțelepciunea și puterea.
Daniel 2.20

Recunoașterea autorității dumnezeiești

Înțelepciunea pe care a primit-o Daniel din partea lui Dumnezeu nu era una pripită, ci una care urma un traseu al recunoașterii lui Dumnezeu mai presus de orice autoritate omenească. Un altul poate ar fi alergat degrabă la împărat. Pentru Daniel însă, un lucru a fost de cea mai mare urgență: să-i mulțumească lui Dumnezeu și să-i aducă închinare în lauda care i se cuvine ca Stăpân suprem peste toate. Numai după aceea Daniel a fost condus la împărat. Putem vedea aici strălucind din nou una dintre cele mai frumoase trăsături ale acestui om al lui Dumnezeu: smerenia. Daniel trece în plan secund, pentru a-i atribui toată gloria numai lui Dumnezeu. Cuvintele de mulțumire rostite de Daniel au ca punct central atotputernicia lucrărilor lui Dumnezeu: „El schimbă vremurile”, „El pune pe împărați”, „El dă înțelepciune și pricepere”, „El descoperă ce este adânc”, „El știe ce este în întuneric”, „la El locuiește lumina”.

În viața Domnului și Mântuitorului nostru, această lucrare a mulțumirii, a laudei Tatălui ceresc se întâlnește în toate împrejurările. Așa au făcut toți care L-au urmat pe Mântuitorul pe calea credinței. Dacă recunoaștem ceea ce suntem noi și cea ce este Dumnezeu în autoritatea Sa, vom izbucni într-o cântare de mulțumire și de laudă.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

CUM SĂ FIM PE PLACUL LUI DUMNEZEU

„Dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu” (1 Petru 2:20)

     Nu uitați: începem să ne asemănăm cu persoanele în compania cărora petrecem cel mai mult timp – așa că trebuie să ne alegem prietenii cu grijă. Dacă rămânem în compania unor oameni nervoși și plini de ură, suntem în pericolul de a deveni și noi persoane nervoase și pline de ură. Și lucrul acesta se întâmplă pentru că atitudinile sunt contagioase.

Iată o povestire foarte frumoasă care ilustrează ideea aceasta. Un om își cumpăra ziarul în fiecare zi de la chioșcul de ziare. Întotdeauna îl saluta pe vânzător foarte politicos, însă avea parte în schimb de un tratament foarte nepoliticos: vânzătorul îi arunca ziarul în față la modul bădăran. Cu toate acestea, omul nostru îi zâmbea politicos și îi ura o zi bună. Situația dura deja de multe zile, așa că la un moment dat un prieten l-a întrebat pe omul nostru: „Întotdeauna se poartă așa nepoliticos cu tine?” „Din nefericire, da.” Celălalt a întrebat: „Și tu ești tot timpul așa de politicos și de prietenos cu el?” Omul a răspuns: „Da, tot timpul.” Celălalt a continuat: „Cum poți fi atât de amabil cu cineva care se poartă așa de urât cu tine?” Omul a răspuns: „Pur și simplu nu vreau ca el să-mi dicteze cum să reacționez!”

Biblia spune: „Dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug”. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător” (v. 20-23).

Iată deci cum poți fi pe placul lui Dumnezeu!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: