Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 12, 2017”

12 Martie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 13.1-23

    Rezistenţa unei construcţii nu depinde atât de mult de calitatea pietrelor sau a cărămizilor, cât de mortarul folosit pentru a le uni. Multe lucrări de zidărie făcute de romani au rezistat până în zilele noastre datorită solidităţii extraordinare a cimentului lor, în timp ce atât de multe monumente construite mai târziu au cedat în faţa agenţilor distructivi. Pentru a masca fisurile crescânde în unitatea lui Israel, falşii săi profeţi au folosit un mortar prost: o „pace” care nu era pace (v. 10). De aceea, cuvântările lor liniştitoare n-au putut împiedica „zidul” să se prăbuşească în zi de furtună (comp. cu Matei 7.26,27).

Să nu uităm că orice credincios este un lucrător al Domnului. Unica temelie, „Jsus Hristos”, fiind pusă, fiecare trebuie să ia seama cum – cu ce materiale – zideşte deasupra (1 Corinteni 3.10-15).

    Versetele 17-21 ne arată că sufletele nestatornice” pot fi textual prinse în cursă („vânate”) de frivolitate, în special de cea a modei şi a confortului (2 Petru 2.14). Să veghem asupra sufletelor noastre!

O ultimă sentinţă este pronunţată în versetul 22 împotriva celor care au „întristat cu minciună inima celui drept”. Cât de mult a suferit Hristos pe pământ din cauza aceleiaşi ipocrizii!

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

„Pentru că El a crescut înaintea Lui ca o odraslă fragedă și ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire, ca să ne atragă privirile, nici o înfățișare ca să-L dorim. El era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerilor și obișnuit cu suferința și ca unul de care îți ascunzi fața; era disprețuit și noi nu L-am prețuit.” Isaia 53.2,3

Caracterul blând și smerit al Domnului Isus, ilustrat prin faptul că a crescut ca o odraslă fragedă, a fost atât de contrar așteptărilor lui Israel, încât ochii lor au fost orbi la minunata glorie morală a Lui. El a crescut într-adevăr ca o rădăcină dintr-un pământ uscat, Israel fiind pustiu și sterp. Totuși, a existat Unul care a crescut în acea națiune uscată, Unul al cărui caracter a strălucit în contrast cu tot ceea ce-L înconjura. Israel știa cum să se prefacă a fi evlavios, iar dacă El ar fi acceptat să facă la fel, atunci ei poate L-ar fi privit cu aprobare. Însă, în smerenia Sa veritabilă, în devotamentul Său neabătut față de Dumnezeu, în credincioșia și în harul Său, ei nu au văzut nicio frumusețe, nimic care să le atragă privirile.

El era disprețuit și lepădat de oameni, Om al durerilor, însă un Om al harului perfect, al bunătății depline față de toți. Când era asuprit și chinuit, nu Și-a deschis gura. În aceste lucruri în care Israel nu a văzut nicio frumusețe, credinciosul vede cea mai rafinată frumusețe morală. Inimile noastre sunt atrase către El în adorare privindu-L cum a suferit batjocurile, ocara și nedreptățile, cu cea mai mare supunere și dependență față de Dumnezeul și Tatăl Său.

Fața Lui a fost desfigurată mai mult decât a oricărui om; spatele Său a fost brăzdat de bici; lovit și însângerat, a fost condamnat să fie răstignit. Bineînțeles, lumea nu putea vedea nicio frumusețe în toate acestea, însă noi, cei care suntem mântuiți, Îl contemplăm la cruce în închinare și vedem o frumusețe morală care depășește infinit orice frumusețe din această lume. Acum însă El nu mai este pe cruce și Îl privim de asemenea așezat în gloria lui Dumnezeu, strălucind în măreție.

L M Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

„Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus …”
Evrei 12.2

Ținta credinței noastre

Biblia ne prezintă duhul de lepădare, lucrarea de smerenie și de ascultare a Domnului Isus Hristos devenit Om. Domnul este Acela care are toată puterea în univers, Lui Îi aparțin măreția și slava divină. Prin El au fost făcute toate lucrurile și toate se mențin prin El. Tocmai El a venit în această lume ca Om sărac, ca Slujitor. Vulpile aveau vizuini și păsările cerului cuiburi, dar El, Creatorul lor, nu avea o locuință „proprie”, niciun loc pentru a-Și odihni capul. Domnul căuta neîncetat binele oamenilor, lucra pentru ei, îi învăța; niciodată nu a făcut ceva în folosul Său, ci toată viața Sa a fost o renunțare totală. Citind Scripturile care dădeau mărturie mai dinainte despre El, vedem că S-a smerit până acolo, încât a luat cel din urmă loc printre oameni. El a fost disprețuit, umilit până la moarte. Totuși, plăcerea Sa a fost să facă voia lui Dumnezeu. Lucrările Domnului arată cu desăvârșire acest adevăr al Scripturii.

Acesta este Mântuitorul, pe care suntem invitați să-L privim prin credință în lucrările Sale. Toate suferințele Sale, Mântuitorul le-a suportat, ca noi să fim mântuiți. Să fim bucuroși că avem o astfel de țintă a credinței noastre și să-L acceptăm pe Isus Hristos ca Mântuitor al sufletelor noastre!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

COPILUL PROMISIUNII TALE (1)

„Satana v-a cerut… Dar Eu M-am rugat pentru tine…” (Luca 22:31-32)

Nu te mai plânge de necazurile cu unul sau altul dintre copii! Copilul tău problemă ar putea fi un copil al promisiunii! Dumnezeu are un destin aparte pentru el; din această cauză s-au întâmplat atâtea pe seama lui. Satan l-a ochit pentru că a văzut în el potențialul. A înțeles care este planul lui Dumnezeu pentru el și face tot posibilul ca să-l oprească.

Dorește Satan să facă așa ceva? Da! El s-a folosit de Faraon ca să ajungă la Moise și de regele Irod ca să ajungă la Domnul Isus, încă din fragedă pruncie, înainte ca aceștia doi să aibă vârsta de doi ani. De ce? Pentru că într-o zi, ei aveau să se ridice ca salvatori și să împlinească planul lui Dumnezeu. Tot astfel, Satan îl va ataca și pe copilul tău.

Pavel a spus: „Dumnezeu… m-a pus deoparte din pântecele maicii mele, şi m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între Neamuri” (Galateni 1:15-16). Pavel, însă, a petrecut treizeci de ani din viață pe o cale greșită înainte de a se întâlni cu Domnul Isus și de a începe să umble pe o cale bună.

Așadar, în calitate de părinte al unui copil al promisiunii, ce ar trebui să faci? Să te rogi pentru el! Cunoscând planul special pe care Petru avea să-l împlinească și atacul lui Satan care avea să vină împotriva Lui, Domnul Isus i-a spus lui Petru: „Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” (Luca 22:31-32).

Când copiii tăi sunt mici, pune-ți mâinile peste ei și proclamă Cuvântul lui Dumnezeu peste viața lor. Iar când vor intra în anii adolescenței, continuă să te rogi și să rostești binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei. Luptă-te pentru copilul promisiunii tale!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: