Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 13, 2017”

13 Martie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 14.1-11

    Câţiva dintre bătrânii lui Israel îi fac o vizită lui Ezechiel cu o intenţie care pare bună: aceea de a-L întreba pe Domnul. Profetul însă este avertizat de Dumnezeul Său să nu se lase înşelat de aparenţe. Inimile acelor oameni erau pline de idoli, care constituiau un adevărat zid de despărţire între El şi ei. „Toţi s-au înstrăinat de Mine prin idolii lor” (v. 5, comp. cu Luca 16.15).

    Să reţinem această lecţie importantă: pentru a cunoaşte şi a înţelege gândul Domnului, condiţia primordială este nu gradul nostru de inteligenţă, nu experienţa noastră creştină sau cunoaşterea Bibliei, ci starea de inimă. Este ea dreapta faţă de Dumnezeu? Sau ascunde lucruri nemărturisite, idoli adânc înrădăcinaţi? Poate că acesta este motivul pentru care uneori Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre. Să ne întipărim bine în minte acest Cuvânt al Domnului: „Fără Mine nu puteţi face nimic”, împreună cu preţiosul îndemn de pe faţa cealaltă: „Dacă rămâneţi în Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi orice vreţi şi vi se va face” (loan 15.5,7).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

„Isus deci, când a văzut-o plângând, și pe iudeii care veniseră cu ea plângând, a suspinat în duh și S-a tulburat în Sine. Și a spus: „Unde l-ați pus?”. Ei I-au spus: „Doamne, vino și vezi”. Isus plângea.” Ioan 11.33-35

„Isus plângea.” Întotdeauna El Și-a găsit plăcerea să umble în mijlocul celor năpăstuiți, să vindece inimile zdrobite și să plângă cu cei ce plâng. Ce măreție este în aceste lacrimi vărsate de El! Tocmai vorbise despre Sine ca fiind Învierea și Viața, iar acum, după câteva momente, plânge lângă mormântul unui om, fiind mișcat de durerea celor din jur. Mai târziu, când le vorbea ucenicilor despre suferințele care aveau să vină asupra Lui, a căutat mai întâi să le aline lor suferința cauzată de plecarea Sa. Iar apoi, în drum spre Golgota, a găsit timp să vorbească inimii acelor femei care Îi plângeau soarta (Luca 23.27,28). Să ne amintim, de asemenea, cum, fiind țintuit pe cruce, a încredințat-o pe mama Sa grijii ucenicului preaiubit (Ioan 19.26,27). Nu a existat vreodată o compasiune mai mare!

Să căutăm să-L imităm și noi! Să fim gata, la fel ca Domnul nostru, să avem milă de cei în nevoie și să fim alături de cei care n-au niciun ajutor (Psalmul 72.12,13)! Compasiunea nu costă mult, însă răsplata ei este mare, prin mângâierea scumpă pe care o aduce. Să nu evităm să intrăm în casa de jale, să mângâiem inima văduvei și a orfanului! Dacă nu putem mai mult, să șoptim acea mângâiere din Cuvântul lui Dumnezeu, că, împreună cu cei morți în Hristos, „vom fi răpiți în nori, pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh: și astfel vom fi întotdeauna împreună cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4.17).

J R MacDuff

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

„… Oamenii nu știu nimic mai dinainte; totul este înaintea lor în viitor.”
Eclesiastul 9.1

Nesigur în viitor?

Multe sunt nesigure. Chiar foarte multe. Care om poate vedea în viitor? Niciunul. Sunt o mulțime de întrebări fără răspuns. Ce se va alege de poziția ta, de cariera ta? Cum îți va merge ție și oamenilor pe care îi iubești? Și averea ta, economiile tale? Ce se va alege de ele? Pe ce te poți într-adevăr baza? Semne de întrebare peste semne de întrebare!

Dar ceva este sigur. Da, ceva este foarte sigur: Trebuie să-L întâlnești pe Domnul Isus. Aici sau acolo. Pe lângă Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, nu vei trece. Voința sau nevoința ta nu joacă niciun rol. Indiferent dacă crezi sau nu în El, nu există niciun ocoliș, nicio ușă din spate. Indiferent dacă Îl iubești sau Îl urăști, dacă Îl onorezi sau Îl disprețuiești, pe lângă El nu vei trece. Indiferent dacă Îl cauți sau dacă ești pe fugă dinaintea Lui, nu vei trece pe lângă El. Chiar dacă ești de părere că odată cu moartea s-a terminat totul și vei dispune ca trupul tău muritor să fie ars și împrăștiat în toate direcțiile sau să fie înghețat la temperaturi extrem de joase, ceva rămâne sigur și neclintit: Pe lângă Domnul Isus nu vei trece. Chiar va trebui să cazi înaintea Lui. Biblia spune: „În Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ”. Într-adevăr, orice genunchi! Chiar și genunchii celor indiferenți, ai celor care Îl neagă pe Dumnezeu și Îl disprețuiesc! Chiar și genunchii celor care în viața lor au adorat doar propriul lor eu și idolii lor! Biblia mai spune că orice limbă va recunoaște că Isus Hristos este Domnul.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

COPILUL PROMISIUNII TALE (2)

„Iefta… era un om viteaz. El era fiul unei curve” (Judecători 11:1)

     Câtă forță în materialul genetic! De necrezut, cum genele pot determina culoarea părului și-a ochilor, și-n general tendințele care ne fac să semănăm cu mama sau cu tata. Însă când copilul crește și face în mod constant alegeri greșite, lucrul acesta poate să nu mai fie genetic; cauza o poate reprezenta faptul că dușmanul l-a luat în vizor, pentru că și-a înțeles destinul. Și aici intervine Dumnezeu.

Mama lui Moise l-a pus într-un coș și l-a ascuns în stufărișurile Nilului. Dar Dumnezeu a făcut să fie găsit de fiica lui Faraon, să fie dus la palat și să fie crescut pentru a deveni conducătorul Egiptului. Ca părinte, când îți faci partea, Dumnezeu și-o va face pe a lui. Când faci tot ce-ți stă în putință pentru copilul tău, Dumnezeu va interveni și va face El ce tu nu poți.

Pavel scrie: „…ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său” (Romani 8:28).

Dumnezeu are un scop pentru copilul tău problemă, așa că nu înceta să-l iubești și să te rogi pentru el indiferent care este prețul.

Biblia spune despre Iefta că „era un om viteaz. El era fiul unei curve”.

Poate că nici copilul tău nu a venit pe lume în cele mai ideale împrejurări, momente sau condiții… însă lucrul acesta nu-L va împiedica pe Dumnezeu să-l binecuvânteze. Dimpotrivă, El poate folosi orice împrejurare din trecut (al părinților sau al copiilor) ca să le alimenteze viitorul cu înțelepciune și ca să-i întărească și pregătească pentru a împlini lucrul la care El i-a chemat.

Așadar, nu renunța la copilul promisiunii tale. Roagă-te: „Doamne, Tu mi l-ai promis, cred lucrul acesta și așa va fi!”

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: