Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 29, 2017”

29 Martie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

Ezechiel 28.20-26; 29.1-7

        După Tir, este rândul ca Sidonul, cetatea vecină şi aliată, să fie obiectul unei scurte profeţii. Sidonul de asemenea făcea parte dintre cetăţile care dispreţuiseră casa lui Israel (v. 24,26) şi care aveau să-L cunoască pe Domnul prin judecăţile Sale.

        Patru capitole (29-32) sunt acum consacrate aproape în întregime Egiptului. Rivală Asiriei şi apoi Babilonului, această naţiune a jucat un rol considerabil în istoria lui Israel. Şi ea aspira spre o dominaţie universală, însă Dumnezeu a dat această putere lui Nebucadneţar, Egiptul ajungând, la rândul läu, o provincie a marelui imperiu babilonian. Ne-am putea întreba de ce Dumnezeu a decis ca una dintre aceste naţiuni păgâne să domine lumea în locul celeilalte. Iată, unul dintre motivele pentru care Egiptul a fost doborât a fost falsa încredere pe care Israel şi-o pusese în el (cap. 29.6,16). Nu trebuia ca Iuda şi împăraţii lui să aibă dreptate să se sprijine pe Egipt.

        De aceea a fost Egiptul „trestia frântă care, dacă se va rezema cineva pe ea, îi va înţepa mâna şi o va străpunge” (v. 6,7; Isaia 36.6). De câte ori, în credincioşia Sa, Domnul ne lipseşte şi pe noi de sprijinul pe care-1 căutăm la oameni tocmai pentru a ne arăta deşertăciunea acestora şi pentru a ne învăţa să ne sprijinim numai pe El

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 De aceea, ridicați mâinile obosite și genunchii slăbiți și faceți cărări drepte pentru picioarele voastre, încât ceea ce este șchiop să nu se abată, ci mai degrabă să fie vindecat.
Evrei 12.12,13

Harul ne conduce să slujim celor slabi și obosiți. De asemenea, el ne face să fim veghetori, să luăm seama la căile noastre, pentru ca cei care șchiopătează să nu se abată din cale. Sunt mulți care șchiopătează și care se clatină, iar remediul pentru ei nu este nuiaua. Nu aceasta este calea lui Dumnezeu. El acționează față de noi în har și ne ajută în slăbiciunile noastre; sau ne disciplinează, dacă este nevoie, pentru ca astfel să ne facă părtași sfințeniei Sale. Ce am crede dacă am vedea un păstor lovind cu nuiaua o oaie slabă și care șchiopătează? Și totuși, de multe ori așa se procedează în turma lui Hristos! Nuiaua în locul harului! Dumnezeu spune: „Mai degrabă să fie vindecat”.

Nuiaua nu vindecă și nici nu produce sfințenie. Doar harul poate face acest lucru, de aceea este adăugat: „Veghind, ca să nu ducă vreunul lipsă de harul lui Dumnezeu”. Dacă pierd simțământul harului cu care Dumnezeu acționează față de mine, voi eșua în a manifesta har față de frații mei. Și cât de multă pagubă este produsă în felul acesta! Răsare o rădăcină de amărăciune, care aduce multă tulburare. Cât de multă durere este cauzată adunării când cineva a pierdut simțământul harului și a acționat în spiritul legii, mai degrabă decât în cel al lui Hristos! Sau din cauză că a fost rostit un anume cuvânt și, astfel, o sămânță a răului a fost semănată într-o inimă, sămânță care încolțește ca rădăcină de amărăciune și care întinează pe mulți! Cu siguranță, o astfel de purtare este foarte tristă și cu totul contrară Duhului Sfânt.

Facă Domnul să realizăm în adâncul sufletului că am fost mântuiți prin har, că am fost așezați într-o poziție de har, că fiecare pas pe drumul credinței este făcut doar prin har și că suntem chemați să trăim și să acționăm unii față de alții în puterea aceluiași har prin care Dumnezeu a acționat și va acționa mereu față de noi!

A H Rule

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Ferește-te de o învinuire nedreaptă …
Exod 23.7

Învinuirea

Într-o zi călduroasă de vară, un țăran săpa grădina stăpânului său. Muncea fără niciun chef și tot timpul blestema pe Adam ca fiind singurul vinovat, după părerea lui, pentru toate greutățile vieții. Blestemele și insultele sale ajunseră la urechile stăpânului care zise:

— De ce îl blestemi pe Adam? Dacă erai în locul lui, și tu ai fi făcut la fel.

— Cu siguranță, nu; eu aș fi rezistat ispitei.

— Vom vedea, spuse stăpânul invitându-l la masă.

— Poți mânca din tot ce voiești, dar de supiera din mijlocul mesei să nu te atingi până mă întorc.

Țăranul nu se lăsă rugat, se așeză la masă și mâncă din toate bucatele alese. Curiozitatea lui era însă mare și se întreba mereu ce poate fi în supieră. Nu rezistă mult timp și ridică capacul, și un șoarece sări pe masă. În sperietura lui alergă după șoarece și făcu mult zgomot fără să-l poată prinde. Deodată intră stăpânul care-i zise:

— Ai văzut? Pe viitor să nu îl mai blestemi pe Adam. Ah, învinuirea! O întâlnim peste tot: în familie, în societate, în parlament… Toți am moștenit natura lui Adam cel neascultător de Dumnezeu. Iată de ce avem nevoie, ca toți să venim la Mântuitorul care ne va da o natură nouă.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

NU MERGE ACOLO!

„A apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei.” (Proverbe 7:8)

        Solomon scrie: „Am zărit… un băiat fără minte. Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei.” (Prov. 7.7-8) Greșeala acestui băiat a fost că s-a găsit în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit, cu persoana nepotrivită. Mesajul este clar: dacă nu vrei să te arzi, stai departe de foc! Nu poți deveni dependent de cocaină dacă n-o folosești niciodată. Nu poți deveni alcoolic dacă nu bei niciodată. Și nu poți face păcate trupești dacă nu te lași dus în locuri și situații nepotrivite. E imposibil să scapi complet de împrejurări și de persoane care pot fi periculoase. Însă, așa cum a spus Martin Luther: „Nu poți împiedica păsările să-ți zboare pe deasupra capului, dar le poți împiedica să-și facă cuib în părul tău!” Se spune că un bătrân a observat un băiețel care se plimba cu bicicleta în jurul blocului. Băiețelul pedala de ore în șir… așa că omul curios l-a întrebat: „Fiule, nu ai obosit? Te plimbi în jurul blocului de azi dimineață!” La care băiețelul a răspuns: „De fapt, fug de-acasă!” Bătrânul a răspuns: „Tu nu fugi de acasă, ci doar te plimbi cu bicicleta în jurul blocului…” „Nu, a insistat băiețelul, eu fug de acasă – dar mama mi-a spus că nu am voie să trec strada!”

Cu toții suntem tentați să hoinărim, așa că Dumnezeu a trasat niște limite pe care nu trebuie să le încălcăm niciodată, niște locuri în care nu trebuie să ajungem niciodată, și anumite persoane cu care nu trebuie să ne întovărășim niciodată… spre binele nostru! Nu există niciodată momentul potrivit de a te găsi în locul nepotrivit cu persoana nepotrivită. Așa că, nu merge acolo!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: