Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 17, 2023”

17 Mai 2023

DOMNUL ESTE APROAPE

A treia zi a avut loc o nuntă în Cana din Galileea … și Isus Și-a arătat gloria.

Ioan 2.1,11


Vedem aici o nuntă, probabil similară cu multe altele din acea perioadă, cu excepția unui lucru vital: Domnul Isus și ucenicii Săi au fost invitați la aceasta. Invitații L-au remarcat atunci când s-a ivit o problemă. Nu ni se întâmplă și nouă atât de des acest lucru? Vinul s-a terminat, iar El a făcut o minune, făcând vin din apă – șase vase mari pline. Sărbătoarea a continuat și toți au fost fericiți, în special mai-marele mesei, care i-a spus mirelui: „Tu ai ținut vinul cel bun până acum”. Aceasta a fost prima minune a Domnului Isus. Pare un început ciudat pentru lucrarea publică a Fiului lui Dumnezeu, însă Biblia ne spune că, prin această minune, Domnul „Și-a arătat gloria și ucenicii Lui au crezut în El”. Ce putem învăța din această minune?

În primul rând, învățăm faptul că, în contrast cu ceea ce cred oamenii, Hristos a venit să ofere bucurie, nu să-i pună capăt. Celor care se încred în El, Domnul le oferă o bucurie deplină și desfătări veșnice.

În al doilea rând, vedem că, atunci când Îl invităm pe Hristos în viața noastră, în familia noastră sau chiar la evenimentele noastre, El ne oferă o bucurie nouă, mult mai profundă și mai trainică decât cea pe care am avut-o înainte.

În al treilea rând, înțelegem că ascultarea de Cuvântul Său precedă savurarea resurselor Sale. La nunta din Cana au fost rostite cuvintele: „Orice vă va zice, faceți!”. Și noi trebuie să învățăm că nu-L putem cunoaște pe Hristos cu adevărat dacă nu-L recunoaștem ca Domn al nostru. Întrebarea lui Saul la convertirea sa trebuie să fie și întrebarea noastră: „Ce să fac, Doamne?” (Fapte 22.10).

În al patrulea rând, vedem că gloria lui Hristos, care a început să strălucească în acea zi la o nuntă în Cana, poate începe să strălucească și în viețile noastre astăzi. Dorim noi vinul cel bun?

G. W. Steidl


SĂMÂNȚA BUNĂ

Atunci să i se arate îndurare și să se spună: „Salvează-l, ca să nu se coboare în groapă; am găsit un preț de răscumpărare pentru el!”.

Iov 33.24


Din întuneric la lumină (2)

„Sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat” (1 Ioan 1.7). Am citit încă o dată aceste cuvinte, însă mi-am zis că ele nu sunt valabile pentru un ucigaș ca mine. În următoarea noapte am strigat la Dumnezeu după îndurare și El mi-a răspuns. Am găsit pacea! Dumnezeu mi-a dăruit siguranța că Isus a murit și pentru păcatele mele. Atunci am fost gata să merg în veșnicie – cu Domnul Isus. Pe neașteptate, sentința la moarte s-a schimbat într-o pedeapsă cu închisoarea pe viață. Acum nu-mi mai stătea moartea în față, ci o detenție lungă și singuratică. – Singuratică? Nu, căci Isus era cu mine.

Mai târziu am fost mutat într-un penitenciar unde puteam munci. Însoțitorii mei se mirau de expresia fericită de pe fața mea. Le-am povestit prin ceea ce am trecut. Câțiva au râs, însă alții au devenit gânditori și au dorit să aibă și ei o Biblie. Cu îngăduința directorului, care a observat schimbarea mea, am putut pe parcursul timpului să împart mai mult de 30 de Biblii și 100 de pliante creștine deținuților de acolo. Unii dintre ei au găsit mântuirea în Domnul Isus Hristos. Se pare că mai am de îndeplinit aici o misiune, cu toate că eu însumi nu sunt vrednic de îndurarea lui Dumnezeu.

Aici se încheie povestirea deținutului. Când m-a întrebat cineva ironic dacă am văzut vreodată vreo minune, i-am povestit această întâmplare. Batjocoritorul a rămas pe gânduri și mi s-a părut că își dorea și el în adâncul sufletului fericirea pe care o avea acel deținut.

Citirea Bibliei: Ieremia 44.24-45.5 · Romani 12.1-8


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

GÂNDURI DESPRE BIBLIE (2) – Fundația S.E.E.R. România

„Cuvântul Tău, Doamne, dăinuieşte în veci în ceruri.” (Psalmul 119:89)


Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie fundamentul vieții tale. Cerul este Curtea Supremă; când decide asupra unui caz, lucrul acela este hotărât. Iar dacă acest Cuvânt al lui Dumnezeu este un lucru hotărât în ceruri, întrebarea este următoarea: „Este el și în viața ta un lucru hotărât?” Domnul Isus a zis: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” (Marcu 13:31) Biblia nu are nevoie, niciodată, de actualizare; ea este desăvârșită și nu are nevoie de îmbunătățiri. De aceea Domnul Isus ne spune „să rămână în voi cuvintele Mele” (Ioan 15:7).

Cu alte cuvinte, programează-ți mintea în acord cu Sfânta Scriptură. Cum faci lucrul acesta?

1) Conferă-i statutul de rezident permanent, nu doar de vizitator. „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi…” (Coloseni 3:16) Asimilează-l din belșug, așa cum ai sta la o masă copioasă și îmbelșugată. I-am putea spune „Operațiunea saturare”: citește Biblia, meditează la ea și rostește-o cu voce tare! Da, și poți s-o și cânți: „Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti…” (Coloseni 3:16)

2) Ține-o lângă tine în orice moment. „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale…” (Iosua 1:8) Rostește-o, gândește-te la ea, trăiește-o! S-ar putea să spui: „Dar memoria mea nu mă ajută prea mult să rețin lucruri!” Nicio problemă! Domnul Isus a spus: „Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14:26).

Așadar, când meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt va veni în ajutorul unei memorii care nu este perfectă.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Daniel 12:1-13


Împlinirea celor dintâi evenimente ale profeţiei este garanţia că şi cele anunţate pentru timpul sfârşitului vor avea loc cu certitudine. Perioada actuală a harului este ca o lungă paranteză care întrerupe de aproape două mii de ani cursul profeţiei. Ea dă acum fiecăruia ocazia de a se întoarce la Dumnezeu, pentru a se pune la adăpost de judecata viitoare.

Dintre cei din poporul lui Daniel, „oricine va fi găsit scris în carte” va fi eliberat (v. 1b). Cei care sunt numiţi înţelepţi vor învia pentru viaţa eternă; ceilalţi, pentru grozăvia pierzării eterne. Atunci va lua sfârşit vremea rânduită pentru judecată; soarta fiecărui om va fi definitiv stabilită şi absolut nimic nu va mai constitui vreun obstacol în desfăşurarea pe pământ a planurilor lui Dumnezeu. Profeţia, să nu uităm, îl are întotdeauna ca obiect pe Israel; chiar istoria împărăţiilor neamurilor este privită aici în relaţie cu poporul ales. Gândurile lui Dumnezeu însă au ca centru invariabil întâi de toate gloria lui Hristos. De aceea ele sunt pecetluite şi ascunse de cei răi, în timp ce înţelepţii sunt invitaţi să le înţeleagă. Noi de asemenea le vom înţelege, în măsura în care vom avea pe inimă această glorie a Domnului Isus.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: