Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 3, 2023”

3 Mai 2023

DOMNUL ESTE APROAPE

Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duhul este duh.

Ioan 3.6


Să remarcăm că aceste cuvinte n-au fost rostite către un om plin de vicii și de păcate grosolane. Nicodim era un model pentru semenii săi, integru și corect în purtarea sa, însă adevărul îi este prezentat chiar și lui cu o claritate deosebită: carnea este carne și trebuie să existe un nou început – „Trebuie să fiți născuți din nou” (versetul 7).

Ni se spune adesea că omenirea are nevoie să fie cultivată, educată și religioasă; că oamenii ar trebui așezați în împrejurări mai bune și că trebuie să li se ridice standardul de viață. Se afirmă că astfel oamenii vor deveni mai plăcuți semenilor lor și lui Dumnezeu. Este de dorit ca împrejurările nefavorabile să dispară, împreună cu sărăcia și cu nedreptatea, însă trebuie să ne aducem aminte că toate acestea sunt efecte ale pătrunderii păcatului în lume.

Omul are o natură căzută și păcătoasă, iar a-i face viața mai confortabilă în această lume nu va conduce la schimbarea acestei naturi. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că omul a căzut fiind aflat în cele mai minunate împrejurări care pot fi pe pământ, iar păcatul căderii a fost comis într-o grădină. Tot într-o grădină L-a sărutat și trădătorul pe Domnul Isus, iar omul care a făcut acest lucru fusese în compania Lui vreme de trei ani și jumătate. Fusese învățat, hrănit și protejat de Domnul și, în ciuda acestor împrejurări – cele mai bune în care un om s-ar putea afla – inima lui a rămas neschimbată. Iar adevărul dureros pentru fiecare dintre noi este că inima lui Iuda este la fel ca inimile noastre, ale tuturor.

J. T. Mawson


SĂMÂNȚA BUNĂ

Mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am predicat altora, să fiu eu însumi dezaprobat.

1 Corinteni 9.27


Încetează să mai mănânci zahăr

Odată, o mamă a venit cu copilul ei la un om bătrân și înțelept și l-a rugat stăruitor: „Vă rog să-i spuneți fiului meu să nu mai mănânce zahăr”. Bărbatul a răspuns: „Doamnă dragă, reveniți vă rog cu fiul dumneavoastră peste două săptămâni”. Mama a ascultat. După paisprezece zile și-a adus copilul la omul înțelept care, uitându-se serios și hotărât la băiat, i-a spus: „Încetează să mai mănânci zahăr”. Mama a fost mulțumită, dar, ce-i drept, și puțin nedumerită. „Am spus abia acum aceste cuvinte”, a adăugat bătrânul, „pentru că în urmă cu două săptămâni și eu mâncam zahăr”.

Se întâmplă foarte ușor să criticăm la alții ceva ce și noi facem sau să-i atenționăm pe alții de nimicuri, în timp ce în alte lucruri noi umblăm poate mult mai greșit. În Biblie este folosită o imagine care nu menajează deloc: „De ce vezi tu paiul care este în ochiul fratelui tău, și nu zărești bârna care este în ochiul tău? Sau cum zici fratelui tău: «Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău», și, iată, tu ai o bârnă în ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți paiul din ochiul fratelui tău” (Matei 7.3-5).

Atunci mai bine să nu spui răului pe nume? Ba da, să-l dai pe față! Dar, înainte de a le reproșa altora ceva, uită-te la tine și cercetează cum arată faptele tale de creștin.

Citirea Bibliei: Ieremia 35.12-19 · Romani 7.14-25


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FĂ TOT CE POȚI PENTRU HRISTOS! – Fundația S.E.E.R. România

„Voi intra… şi, dacă va fi să pier, voi pieri.” (Estera 4:16)


Estera, o evreică tânără căsătorită cu un împărat păgân, a încălcat legea și tradiția, a intrat neinvitată în sala tronului soțului său, și-a vărsat sufletul înaintea lui – și a reușit să-și salveze poporul de la pieire. O tânără a salvat o națiune, pentru că a fost dispusă să riște totul!

Ești și tu într-o astfel de situație? Te gândești cumva: „Altcineva trebuie să facă lucrul acesta, nu eu!”? Atunci ascultă cuvintele scrise de clericul Edward Everett Hale: „Eu sunt unul singur; dar cu toate acestea, nu sunt singur. Nu pot face totul, dar cu toate acestea pot face ceva; și pentru că nu pot face totul, nu voi refuza să fac acel ceva pe care pot să-l fac!”

De câte persoane a fost nevoie pentru salvarea omului aflat pe moarte pe drumul Ierihonului? De unul singur: bunul samaritean.

De câte persoane a fost nevoie pentru confruntarea lui Faraon și pentru a iniția exodul din Egipt? De un singur om: Moise.

Un expert respectat pe probleme de leadership scria: „Dumnezeu a pus în tine un vis. Este doar al tău. El declară unicitatea ta. Poartă potențialul tău. Numai tu îi poți da naștere. Numai tu îl poți trăi. A nu-l descoperi, a nu-ți asuma responsabilitatea pentru el și a nu-l pune în practică înseamnă a te afecta în mod negativ atât pe tine, cât și pe cei care ar putea beneficia de visul tău!” Poetul Greenleaf Whittier a scris: „Căci dintre toate cuvintele rostite și scrise, cele mai triste sunt acestea: ,ar fi putut să fie!'” În anii de apus ai vieții tale, când te vei uita în urmă, vei avea impresia că ți-ai petrecut viața luptându-te să împlinești așteptările altora? Sau vei ști că ai trăit la maximum pentru a împlini visul pe care ți l-a dat Dumnezeu? Gândește-te la asta acum, cât mai ai timp să-ți schimbi direcția.

Așa că, fă tot ce poți pentru Hristos!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Daniel 5:1-12


Vremea lui Nebucadneţar fusese marcată de persecuţia celor credincioşi (v. 3). Cea a succesorului său, Belşaţar, se evidenţiază, din contră, prin indiferenţă religioasă, prin abundenţă lesnicioasă şi prin căutarea plăcerilor. În istoria lumii, asemenea perioade se tot succed şi epoca noastră „luminată” şi tolerantă se aseamănă mult cu cea a necredinciosului Belşaţar. Creştinii nu mai sunt persecutaţi în ţările noastre. Dumnezeu însă este insultat în alt mod; avem imaginea acestui alt mod prin acest ospăţ. Pentru aşi împodobi masa, regele nelegiuit nu se teme să aducă vasele sfinte de la Templu. Şi desfrâul continuă de minune ~ până se petrece un lucru înspăimântător. Pe tencuiala zidului, „în faţa candelabrului” (comp. cu Numeri 8.2), o mână se arată, trasează câteva cuvinte, dispare ~ Împăratul se îngălbeneşte, genunchii i se izbesc unul de altul; maimarii sunt şi ei înspăimântaţi. Ce înţelept va putea citi tragica scriere? (1 Corinteni 1.19). Prinţul uşuratic şi lumesc nul cunoaşte pe Daniel (comp. cu Exod 1.8). Împărăteasamamă însă va şti săl desemneze. Cum nici pe departe nu sar fi pus problema profetului, nici ea nu se afla la ospăţ. Despărţirea de lume şi discernământul spiritual merg împreună.

Pe oamenii acestei generaţii însă, Dumnezeu îi avertizează nu prin mesaje misterioase, ci prin Cuvântul Său.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: