Mana Zilnica

Mana Zilnica

27 Decembrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Să-Mi faci un altar de pământ și pe el să jertfești arderile tale de tot și jertfele tale de pace, oile tale și boii tăi. În orice loc unde voi pune amintirea Numelui Meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta. Și dacă Îmi vei face un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite; pentru că, dacă-ți vei pune fierul ascuțit peste el, îl vei profana. Și să nu te sui pe trepte la altarul Meu, ca să nu ți se descopere goliciunea pe el.

Exod 20.24-26În aceste versete găsim omul nu în poziția de împlinitor, ci de închinător. Cât de clar ne învață acest lucru că nu atmosfera de la muntele Sinai este aceea pe care vrea Dumnezeu să o respire păcătosul; nu acesta este locul propice întâlnirii dintre Dumnezeu și om. „În orice loc unde voi pune amintirea Numelui Meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta„. Cât de diferit față de teroarea muntelui în flăcări este acel loc în care Iahve pune amintirea Numelui Său, loc în care El „vine” să „binecuvânteze” poporul Său care se închină!

Dar, mai departe, se spune că Dumnezeu îl va întâlni pe păcătos la un altar făcut din pietre necioplite și fără scări – un loc de închinare care nu trebuie clădit nici prin meșteșugul, nici prin efortul omului. Dacă omul ar fi cioplit pietrele, nu ar fi făcut altceva decât să întineze altarul, iar dacă ar fi pus trepte, nu ar fi făcut altceva decât să-și manifeste „goliciunea”. Ce minunată imagine a locului în care Dumnezeu Se întâlnește cu păcătosul în timpul de acum! Acest loc este reprezentat de Persoana și lucrarea Fiului Său, Isus Hristos; acolo au primit un răspuns desăvârșit toate cerințele legii, ale dreptății și ale conștiinței. În toate timpurile, omul a fost predispus, într-un fel sau altul, să lucreze prin propriile sale instrumente la construirea altarului sau să se apropie de acesta pe trepte făcute de sine însuși. Însă rezultatul tuturor acestor încercări s-a dovedit a fi „întinare” și „goliciune”. „Pentru că toți am ajuns ca ceva necurat și toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită” (Isaia 64.6). Cine va îndrăzni să se apropie de Dumnezeu îmbrăcat cu o „haină mânjită”? Cine poate fi atât de nechibzuit să creadă că se poate apropia de Dumnezeu în vreun fel care să implice „întinare” sau „goliciune”? Și totuși așa stau lucrurile atunci când eforturile omenești sunt prezentate ca fiind calea care ar putea deschide păcătosului ușa către Dumnezeu. Dumnezeu a coborât atât de aproape de păcătos, chiar în ruina cea mai profundă în care acesta se afla; iar acest lucru l-a făcut pentru a nu mai fi nevoie ca el să ridice vreun altar propriu și nici să urce treptele propriei dreptăți; pentru că o astfel de încercare nu ar face altceva decât să-i expună întinarea și goliciunea.

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

Dorim însă ca fiecare dintre voi să arate aceeași râvnă, o deplină siguranță a nădejdii până la sfârșit.

Evrei 6.11O deplină nădejde

Prin harul lui Dumnezeu, în fiecare săptămână am avut ocazia să aflăm aspecte din viața și din lucrarea apostolului Petru. Am putea spune că viața lui de credință s-a dezvoltat de la acel început, când a ascultat de chemarea Domnului: „Veniți după Mine” (Matei 4.19), până la acel triumf, când a putut rosti frumoasa exclamație Domnului și Mântuitorului: „A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei! Amin” (2 Petru 3.18). Cu toate slăbiciunile, apostolul s-a întors iarăși și iarăși la Acela care este Piatra din capul unghiului, Temelia de nezdruncinat pe care este așezată Biserica Dumnezeului celui viu, păstrând o deplină nădejde. Dar, mai presus de toate, să observăm credincioșia Domnului Isus, care a început această lucrare bună în Petru și a dus-o până la capăt. Cât de încurajatoare au fost pentru Petru cuvintele Domnului: „Simon, Simon, iată, Satan a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu ți se micșoreze credința …” (Luca 22.31,32). Și cât de încurajatoare sunt aceste cuvinte ale slujbei preoțești a Domnului și pentru noi, care traversăm o lume rea și necredincioasă! Numai Domnul cunoaște toată râvna și lucrarea apostolului Petru.

Pentru fiecare dintre noi rămâne ca o provocare să ne aplecăm și mai mult asupra cuvintelor apostolului, care au fost inspirate de Duhul Sfânt și așezate în Cuvântul lui Dumnezeu. Și același har dumnezeiesc care i s-a arătat lui Petru ne va fi dat și nouă, păstrând o deplină nădejde în Acela care S-a jertfit la cruce pentru noi.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CARE ÎȚI SUNT LIMITELE? – Fundația SEER

„În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă.” (Filipeni 4:12)


Limitele rigide te fac să-i respingi pe ceilalți și să trăiești nepregătit și slab echipat pentru cerințele unei relații sănătoase – în care trebuie să dăruiești și să primești. Limitele permeabile te fac să fii lipsit de apărare în fața celor ce se folosesc de alții, care cred că au dreptul să te manipuleze și care se așteaptă să fie menajați pe cheltuiala ta. Dar persoanele care au limite flexibile au capacitatea de a-și trăi propriile vieți, având un interes echilibrat și sănătos față de ceilalți. Ele pot da dovadă de generozitate când își oferă timpul, compasiunea și resursele, fără să devină responsabile în mod exagerat sau să trădeze sarcina pe care le-a dat-o Dumnezeu de a fi unici, doar pentru a fi pe placul celorlalți. Ei spun: „Pot avea o relație cu tine fără să renunț la propria mea persoană!” Ei nu îți dau voie să le încalci limitele, și știu cum să se ferească să le încalce pe ale tale. Spre deosebire de persoanele rigide, ei se adaptează în funcție de împrejurări, fără să devină copleșiți, defensivi, plini de resentimente, acuzatori sau reactivi. În situații grele, ei știu să se ferească, își păstrează concentrarea și se alimentează din izvorul tăriei lui Dumnezeu care le poartă de grijă.

Apostolul Pavel a fost o astfel de persoană. „Știu să trăiesc smerit, și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos, care mă întărește.” (Filip. 4:12-13). Pe oamenii flexibili, totuși, nu oamenii și împrejurările îi controlează, ci știu să-L lase pe Dumnezeu să preia frâiele. Ei sunt persoane săritoare, care nu se simt însă vinovate pentru că nu-i pot „îndrepta” pe toți! Ei pun în aplicare principiul: „Purtați-vă sarcinile unii altora” (Galateni 6:2), fără a complica lucrurile, fără a face prea mult, sau a-și asuma responsabilități în locul celorlalți! E momentul deci să te cunoști și să-ți recunoști limitele: rigide? Permeabile? Flexibile?


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Iosua 22:21-34


Fiii lui Ruben, Gad şi Manase îşi explică intenţiile, iar sinceritatea lor este recunoscută de fraţii lor. La ce servea acest altar impunător? Nu exista lângă Iordan un monument mult mai reprezentativ, mormanul de douăsprezece pietre, simbol al unităţii poporului în poziţia sa cerească (Iosua 4)? Dar, cu siguranţă, aceste două seminţii şi jumătate îşi pierduseră (ca atât de mulţi creştini) plinătatea bucuriei pentru privilegiile lor. În creştinătate s-au ridicat multe „altare” care izbesc privirile. Înălţate după imaginaţia omului, în loc să mărturisească unitatea Bisericii, ele îi proclamă mai degrabă divizările. Şi dreapta indignare a celor nouă seminţii şi jumătate ne arată cât de „în serios” trebuie luată dezbinarea poporului lui Dumnezeu. Instituirea şi prezentarea unor principii măreţe, chiar dacă sunt conform Scripturii, nu vor înlocui realitatea bucuriilor din „ţară”.

Credinciosul care a experimentat aceste bucurii nu este întotdeauna în măsură să dea altora multe explicaţii. Dar poate să-i invite: „Veniţi şi vedeţi” (Ioan 1.39, 46). „Dacă aţi gustat, în adevăr, că Domnul este bun”, spune apostolul Petru, „de El apropiindu-vă… sunteţi zidiţi o casă spirituală …”  (1 Petru 2.3-5).

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: