Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 1, 2019”

1 Decembrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Și au venit la Mara și n-au putut să bea apele din Mara, pentru că erau amare … Și el a strigat către Domnul; și Domnul i-a arătat un lemn și el l-a aruncat în ape și apele s-au făcut dulci.
Astfel încât, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru fiecare.

Exod 15.23,25; Evrei 2.9Mara este o imagine a acestei lumi – o pustie cu ape amare, aflată sub blestemul pricinuit de păcatele oamenilor. „Pentru că plata păcatului este moartea” (Romani 6.23). Moartea este simbolizată prin apele amare. Care este deci remediul?

„Domnul i-a arătat un lemn.” A trebuit ca lemnul să-i fie arătat lui Moise, fiindcă el nu-l putea vedea de unul singur. Era nevoie de intervenția lui Dumnezeu pentru ca el să vadă lemnul, lemn care este o imagine a lui Hristos venit în trup pentru a face voia lui Dumnezeu și, de asemenea, este o imagine a crucii. Dacă Domnul nu ne arată crucea Sa, nu vom putea niciodată vedea semnificația ei profundă. Doar atunci putem înțelege cine este binecuvântatul nostru Domn. Fie ca El să ne arate crucea Sa, iar noi, prin intermediul ei, să-L contemplăm cu inimi tot mai pline de admirație!

Vindecarea apelor amare a depins de lemnul aruncat în acele ape. Domnul a fost „aruncat” cu violență și fără îndurare în apele morții, pentru ca ele să devină dulci pentru noi. „Astfel încât, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru fiecare” (Evrei 2.9). Ce amărăciune infinită a gustat El pe cruce! Toată lauda să-I fie adusă binecuvântatului nostru Domn și Mântuitor!

F. S. W.

SĂMÂNȚA BUNĂ

Dar El era străpuns pentru nelegiuirile noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste El.

Isaia 53.5Calea Domnului

Calea Domnului și Mântuitorului nostru pe acest pământ a fost o cale de suferință. Calvarul Său a început la ieslea Betleemului și a continuat până la Golgota, unde a fost răstignit între doi tâlhari pe o cruce între cer și pământ. În trecerea Sa pe pământ, Domnul Isus Hristos a simțit durerea umană. El, care a fost fără păcat, a trebuit să sufere din partea creaturii Sale.

Lucrarea Domnului Isus Hristos era necesară nu pentru a întoarce inima lui Dumnezeu spre păcătos, ci pentru a întoarce inima păcătosului spre Dumnezeu. Dar încă de la început, de când Domnul Isus a venit în lume, lumea nu L-a cunoscut, deși El Însuși era Creatorul tuturor lucrurilor. Toate lucrările Mântuitorului dădeau mărturie despre atotputernicia Sa, dar oamenii au trecut mai departe cu nepăsare și cu necredință. „Și aceasta este judecata: că Lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele” (Ioan 3.19).

Dacă aceasta este starea cititorului, dorim să-i spunem că astăzi este ziua mântuirii. Să nu uităm că Mântuitorul a venit pe pământ să facă voia lui Dumnezeu, să îndepărteze păcatul nostru, jertfindu-Se pe Sine. Mântuitorul a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre pe cruce. Suferințele Mântuitorului – jertfa Sa – au rezolvat o dată pentru totdeauna problema apropierii omului de Dumnezeu.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby GassSCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Iosua 5:1-15


Iată-ne şi pe ţărmul învierii! Ce găsim aici? Dureroasă descoperire! Întâi vrăjmaşii din afară care au reapărut. Dar curaj! Ei sunt fără „suflare” (v. 1), fiind deja învinşi prin Hristos la cruce (Coloseni 2.15). Dar şi potrivnicul lăuntric, carnea, este prezent. Oare n-a fost el declarat mort, îngropat în adâncul Iordanului? Cu siguranţă! În ochii lui Dumnezeu, acolo îi este locul. Dar trebuie ca şi noi să ne socotim pe noi înşine morţi faţă de păcat (Romani 6.11), recunoscând că acesta nu are nici un drept să se manifeste.

Circumcizia corespunde acestei judecăţi pe care trebuie să o aplicăm la fiecare nouă manifestare a cărnii în noi. Odată înfăptuită, descoperim resursele şi bucuriile care ne aşteaptă pe acest „ţărm” al locurilor cereşti. Întâi grâul vechi al ţării, care înlocuieşte mana, imagine a Hristosului glorificat cu care se hrăneşte cel răscumpărat.

Urmează Paştele; acesta poate fi celebrat chiar şi sub zidurile Ierihonului. „Tu îmi întinzi o masă înaintea vrăjmaşilor mei” (Psalmul 23.5). În sfârşit, iată Îngerul promis de DOMNUL încă din primele zile ale «exodului» (Exod 23.23). Domnul Isus este pentru noi în cer şi conduce luptele noastre, dacă noi Îi lăsăm Lui conducerea.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: