Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 11, 2019”

11 Decembrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Dacă darul său va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă o parte bărbătească fără cusur: să-l aducă la intrarea cortului întâlnirii, ca să fie primit înaintea Domnului.
Și să sfințiți anul al cincizecilea și să vestiți eliberare în țară tuturor locuitorilor ei: acesta să vă fie un an jubiliar; și să vă întoarceți fiecare la stăpânirea lui și să vă întoarceți fiecare la familia lui.

Levitic 1.3; 25.10La sfârșitul cărții Exod vedem că gloria Domnului a umplut cortul. Când Dumnezeu intră în locuința Sa, nu mai există loc pentru om. Dumnezeu vorbește acum din locuința Lui și un singur Obiect Îi preocupă gândurile: binecuvântatul Său Fiu.

În Geneza, Dumnezeu a vorbit și lumile au luat ființă. În Exod, El a vorbit de pe Muntele Sinai, iar poporul tremura, fiindcă nu putea suferi lumina prezenței Sale. În Levitic, Dumnezeu a vorbit din nou, însă acolo El a descoperit ce este în inima Lui și ne îndreaptă atenția către Persoana Fiului Său. Imaginile prezentate în primele capitole din Levitic ni-L prezintă pe Domnul Isus Hristos în măreția și în perfecțiunea Persoanei Sale, precum și în eficacitatea jertfei Lui mărețe. Aici Dumnezeu găsește un adevărat loc de odihnă. Lucrarea a fost încheiată și a fost încheiată de Fiul Său preaiubit.

Toți cei care au găsit adevărata pace și odihnă în Hristos sunt chemați să aibă comuniune cu Tatăl cu privire la Fiul Său. Ce privilegiu sfânt și ce binecuvântată preocupare! Toate acestea ne fac să ne prosternăm în închinare la picioarele Lui. „Voi sunteți seminție aleasă, preoție împărătească, națiune sfântă, popor dobândit pentru Sine, ca să vestiți virtuțile Celui care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2.9). Aceasta este ca o pregustare a anului jubiliar menționat la sfârșitul cărții Levitic.

J. Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Ioan 3.16Sammy descoperă steaua (3)

— Desigur, și Dumnezeu a trimis un fiu, pentru că și El are o stea la fereastră!

Tatăl se uita la ochii luminați de inteligență copilărească. Sammy descoperise ceva măreț!

Într-adevăr, așa era: și Dumnezeu a trimis un Fiu. Nu pe unul oarecare, ci pe singurul Său Fiu, pe care Îl iubea. Iar Fiul lui Dumnezeu Și-a riscat viața în luptă cu mult timp înainte ca micuțul Samuel să se plimbe pe străzile din New York alături de tatăl său. Istoria Sa este scrisă în Biblie. Numele Său este Isus Hristos. Nașterea Sa este motivul pentru care se sărbătorește Crăciunul.

Locuința lui Dumnezeu în cer este ceva minunat! Acolo totul este frumos și plin de splendoare, acolo te poți bucura și te poți simți cu adevărat bine. Din această locuință a venit Isus și S-a născut aici, pe pământ. Și, pentru că părinții Lui au fost oameni săraci, iar casa de poposire era plină de vizitatori, El nu a avut loc să Se nască acolo. A venit pe lume într-un staul. Primul Său leagăn a fost o iesle pentru animale.

El a fost un foarte bun Elev, punându-i în uimire pe toți cei care Îl cunoșteau. Nu a făcut nimic rău, din contră: a ajutat pe oricine. Oamenii bolnavi și aceia care se afundau în greutăți se puteau baza pe ajutorul Său.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FACI PARTE DIN FAMILIA LUI DUMNEZEU – Fundația SEER

„În El, Dumnezeu ne-a ales… să fim înfiați…” (Efeseni 1:4-5)


 

Ne-am născut cu nevoia de a aparține și de a face parte dintr-o familie. Un pastor a spus: „Cunosc cupluri cu inimi pline de dragoste care tânjesc să o reverse peste un copilaș, dar acesta nu vine. Când astfel de cupluri găsesc copii pe care îi pot adopta, ei nu le spun acestora că trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor lor pentru a rămâne în familie. Nu există ideea că au voie să facă doar trei abateri – după care, gata: înapoi la centrul de plasament! Nu, ei îi acceptă cu brațele deschise și cu inimi pline de bucurie, pentru că au decis să-i iubească. Îi primesc în căminul lor pentru totdeauna, le dau numele lor de familie și îi fac moștenitori legali.” Cu mult înainte ca noi să simțim nevoia de Dumnezeu, El „ne-a ales… să fim înfiați, prin Isus Hristos.” Părinții de pe pământ divorțează, o iau pe căi separate și întemeiază familii noi.

Nu și Dumnezeu! Nu trebuie să te îngrijorezi cu privire la statutul tău și la relația ta cu El. Indiferent de rasă, culoare, crez sau mediul din care provii, când te pocăiești și Îl accepți pe Hristos ca Mântuitor, adopția ta devine legală și permanentă. Faci parte din familia Sa. Pentru a dovedi lucrul acesta, „Însuși Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.” (Romani 8:16). Înțelegi ce înseamnă lucrul acesta? De acum înainte nu va mai trebui să trăiești cuprins de un sentiment de rușine sau de teamă, nu mai trebuie să trăiești sub norul condamnării, pentru că ești fiu al lui Dumnezeu și „împreună moștenitor cu Hristos” (v. 17). Cuvântul „moștenitor” înseamnă că poți primi toate binecuvântările și răsplătirile pe care le-a câștigat Hristos la cruce pentru tine. Fără excepție!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Iosua 10:1-11


Noi duşmani intră în scenă. Ei sunt conduşi de Adoni-Ţedec (domn al dreptăţii), împăratul Ierusalimului. Ce deosebire între acest personaj şi Melhisedec (rege al dreptăţii), împărat al Salemului (Geneza 14.18-20)! Cel din urmă l-a binecuvântat pe Avram, apoi pe Dumnezeul Preaînalt (EL-ELYON), care i-a dat pe vrăjmaşi în mâinile patriarhului. Din contră, Adoni-Ţedec ia conducerea duşmanilor poporului lui Avraam. Îşi strânge aliaţii împotriva Gabaonului, iar acesta, la rândul lui, face apel la noul său aliat. Ce rezultat nefericit a avut necredincioşia manifestată în cap. 9! Avându-L pe Domnul cu el, mai avea poporul nevoie de o altă alianţă? Ea nu face altceva decât să mărească pericolul.

Cu toate acestea, Dumnezeu le va da biruinţa. Israel porneşte din Ghilgal, locul circumciziei, imagine a judecăţii cărnii. Epistola către Coloseni ne învaţă semnificaţia spirituală a acestuia. Morţi şi înviaţi împreună cu Hristos, este şi de datoria noastră să dăm morţii mădularele noastre (2.20; 3.1, 5). Revenirea la Ghilgal, care corespunde acestui act, este secretul victoriei. Pentru a triumfa, luptătorul credinţei trebuie întâi să realizeze că nu are nici o putere. Este astfel pregătit să-L lase pe Dumnezeu singur să lucreze. DOMNUL Însuşi poartă din ceruri războiul în favoarea poporului Său Israel.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: