Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 29, 2019”

30 Decembrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Simone, Simone, iată, Satan v-a cerut ca să vă cearnă ca pe grâu.

Luca 22.31Când Dumnezeu urmează să folosească un creștin în lucrarea Sa, El îl ia pe acela care a mers cel mai departe pe drumul încercării. Prin urmare, este spus: „Satan v-a cerut ca să cearnă ca pe grâu”. Pericolul este prezentat tuturor, însă El adaugă, adresându-se lui Petru: „M-am rugat pentru tine” – pentru tine în mod special. Astfel că Domnul îl deosebește de ceilalți din pricina faptului că Petru luase o poziție mai proeminentă decât de ei, fiind astfel mai expus, măcar că toți au fost cernuți la moartea lui Isus.

Domnul îi spune apoi lui Petru: „După ce te vei întoarce, să întărești pe frații tăi”. Niciun ucenic nu avea să fie cruțat de cernere, însă Petru urma să fie cel mai sever încercat și, în consecință, cel mai potrivit pentru a-și întări apoi frații. În ciuda tuturor acestor lucruri, Petru este plin de încredere în el însuși: „Sunt gata să merg cu Tine chiar și în închisoare și la moarte”. Însă Isus răspunde: „Nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoști”.

Firea care acționa în Petru n-a avut putere să-l ducă decât până la momentul încercării, iar acolo a cedat. Petru s-a lepădat de Domnul chiar în prezența Lui. El ar fi putut să-L vadă pe Mântuitorul său dacă inima nu i s-ar fi întors de la El. Isus privea la Petru, și totuși acesta s-a lepădat de El în fața slujnicei, spunând: „Nu-L cunosc!”. Fusese avertizat, iar Domnul n-a îngăduit să fie susținut de puterea divină în acel moment, fiindcă Petru avea nevoie să învețe prin experiență ce era el în sine însuși.

J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ

Tu cercetezi pământul, îl adăpi și-l umpli de bogății … Încununezi anul cu bunătățile Tale și pașii Tăi varsă belșugul.

Psalmul 65.9,11Bunătățile Domnului

Câtă nevoie avem de bunătățile și de îndurările Domnului în viață! Ce-ar fi viața noastră fără bunătățile lui Dumnezeu? Un poet creștin spunea:

Aș fi un bulgăre de gheață,
Un chip de humă fără viață,
O stâncă-nvăluită-n ceață
Și-o noapte fără dimineață.

Avem nevoie de dragostea Domnului și Mântuitorului nostru în viața de toate zilele, așa cum avem nevoie de aer. Preocupându-ne mereu cu ceea ce a făcut Mântuitorul sufletelor noastre, vom constata că pașii Săi revarsă belșugul binecuvântărilor cerești.

Cercetarea Scripturii ne va conduce să recunoaștem că Domnul Isus a mers pe drumul calvarului, ca să nu fim nevoiți să mergem noi pe acest drum greu în viață, că a purtat povara vinei noastre, pentru a ne elibera de păcat și de moarte. Fiindcă Domnul Isus a acceptat să coboare în apele adânci ale morții, „Dumnezeu L-a înălțat foarte sus și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi …” (Filipeni 2.9,10). Lucrarea noastră înțeleaptă este să glorificăm acest Nume care încununează anul cu bunătate.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SUNTEM DE ACEEAȘI PARTE A BARICADEI – Fundația SEER

„Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura.” (Luca 6:38)


Este Domnul Isus Cel care ne-a atenționat (Matei 7:1-2): „Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura.” Să ne gândim puțin: îți dorești neapărat să trăiești judecându-i pe alții, și fiind judecat?

Un autor creștin afirma următoarele: „Noi am fost creați să fim o comunitate, nu să ne purtăm unii cu alții cu un duh de judecată. Există ceva în noi care ne face să intrăm într-un fel de competiție pentru a lăsa o impresie mai bună, înjosindu-i pe alții. Această pornire începe la vârsta adolescenței și ar trebui să se termine când „ne maturizăm”, dar de fapt ea se modifică. Noi judecăm relațiile altora, când de fapt ale noastre se năruie; sau judecăm calitățile părintești ale altora, când ale noastre atârnă de un fir de ață. Cel care nu exersează este „leneș”. Cel care își ascunde sentimentele este „rece”. Judecăm ce loc de muncă are cineva, cine este mai ocupat, cine este mai stresat, cine o duce „mai greu”… Cineva ne dă o veste rea, și noi ne bucurăm în secret că nu suntem noi implicați! Cineva ne dă o veste bună și noi îl socotim arogant. Dar nimeni nu are de câștigat, pentru că facem parte din aceeași echipă!” În loc să judecăm și să criticăm, Apostolul Pavel spune: „cât avem prilej, să facem bine la toți” (Galateni 6:10).

Așadar:

a) Caută modalități prin care poți binecuvânta pe cineva care nu are posibilitatea să se revanșeze.

b) Identifică o persoană pe care o poți încuraja astăzi.

c) Abate-te de la programul tău pentru a face pe cineva să se simtă special.

Domnul Isus a spus: „Dați, și vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura.”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Iosua 26:1-15


Dacă ne-am recunoscut printre aceşti mizerabili întâlniţi „dincolo de râu”, slujind idolilor acestei lumi, acum recitim şi admirăm ce a făcut pentru ai Săi Dumnezeul „care este bogat în îndurare” (Efeseni 2.4…). Pentru că vom sonda profunzimile harului lui Dumnezeu numai în măsura în care vom înţelege la ce punct aveam nevoie de el.

Mesajul de rămas-bun al lui Iosua faţă de popor ne face să ne gândim la cel al lui Pavel către bătrânii din adunarea din Efes (Fapte 20.17…). Apostolul credincios aminteşte şi el de harul şi de puterea lui Dumnezeu care dau o moştenire tuturor sfinţilor (Fapte 20. 32). El subliniază responsabilitatea ce decurge din aceasta şi îndeamnă să ia seama, să vegheze… (Fapte 20.28, 31). Şi poate invoca propriul său exemplu: el l-a servit pe Domnul (v. 19) şi n-a avut altă dorinţă decât să sfârşească lucrarea primită de la El (v. 24). Aceasta este şi concluzia lui Iosua. Slujba sa pare încheiată. Cu toate acestea, el declară dintr-o neclintită decizie a inimii: „eu şi casa mea vom sluji Domnului„. Iosua vorbeşte în numele familiei sale.
Oare acest „eu şi casa mea vom sluji” nu răspunde într-o manieră cu totul naturală la „vei fi mântuit tu şi casa ta” din Fapte 16.31? Credinciosul şi cei din casa lui sunt mântuiţi pentru a sluji.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: