Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 6, 2019”

6 Noiembrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Pentru că la aceasta ați fost chemați; pentru că și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un model, ca să călcați pe urmele Lui: El, care „n-a făcut păcat, nici nu s-a găsit viclenie în gura Lui”.

1 Petru 2.21,22În aceste versete, suferințele lui Hristos ne sunt prezentate ca exemplul de urmat. În Ioan 13.36, Domnul i-a zis lui Petru: „Unde mă duce Eu, tu nu Mă poți urma acum”. El mergea la cruce, ca să sufere pentru păcatele noastre. Nici Petru și nici nimeni altcineva nu putea avea parte în suferințele ispășitoare ale Fiului lui Dumnezeu. În acest aspect, Domnul Isus a fost în întregime singur. Însă, în drumul Său către cruce, Hristos a suferit pentru dreptate, nu pentru păcat, iar în acest aspect El este un exemplu pentru noi.

După ce păcatul a intrat în lume prin neascultarea omului, vedem tristele lui efecte peste tot. Există multă suferință în această lume. Nedreptatea prosperă, iar creștinul se află în mijlocul acestei stări. El a primit o natură nouă, care își găsește plăcerea să facă voia lui Dumnezeu, iar orice altceva îi este străin acum.

Credinciosul a fost pus deoparte pentru Dumnezeu spre ascultarea lui Hristos, iar acum el trebuie să asculte așa cum Hristos a ascultat. Pe măsură ce îmbrăcăm caracterul ceresc pe care îl vedem în Hristos, vom experimenta ura și împotrivirea lumii. El a fost urât de lume și respins și la fel vor fi și cei care Îl urmează. Domnul este un exemplu pentru noi în felul cum a răspuns la acest tratament din partea lumii. El s-a supus cruzimii omului, dar S-a încredințat în mâinile lui Dumnezeu și S-a sprijinit pe faptul că Dumnezeu, în care S-a încrezut, avea să judece drept. Putem avea și noi acum o pace reală atunci când încredințăm totul în mâinile lui Dumnezeu. 1 Corinteni 4.5 ne asigură că El „va și aduce la lumină cele ascunse ale întunericului și va arăta sfaturile inimilor; și atunci fiecare își va avea lauda de la Dumnezeu”. Să nu ne pierdem curajul! El va cântări toate lucrurile cu balanța din Locul Preasfânt.

J. Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ

Eu binecuvântez pe Domnul, care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima … El este la dreapta mea.

Psalmul 16.7,8Povestea lui Henry (3)

Curând s-a așezat în pat și a stins lumina. Dar nu a putut adormi. Cuvintele „tu vei fi singurul care va rămâne” îi sunau fără încetare în urechi. S-a întors ba pe o parte, ba pe alta, dar somnul nu voia să vină. Henry a devenit tot mai nefericit. Știa foarte bine că era un păcătos înaintea lui Dumnezeu și că Dumnezeu trebuie să-l pedepsească pe păcătos; iar când s-a gândit că el va rămâne când va veni Domnul Isus și, de asemenea, la judecata care va urma, nu a mai putut rezista mult timp. Era aproape de miezul nopții când doctorul, care tocmai dorea să plece din camera lui de lucru, a auzit o bătaie în ușă.

— Intră! a strigat el.

Ușa s-a deschis și Henry, vădit nefericit, a intrat în cameră.

— O, domnule doctor, nu vreau casa, nu vreau mașina, vreau să fiu gata cu dumneavoastră și cu ceilalți când va veni Domnul Isus!

Doctorul a fost mai mult decât bucuros când l-a auzit pe băiat vorbind așa. El i-a spus că Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său iubit pentru ca Henry să nu meargă în pierzare, ci să aibă viața veșnică. Ei au îngenuncheat și s-au rugat împreună; și nu a durat mult până când și Henry a putut crede că Domnul Isus a murit pentru el, un păcătos pierdut.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ADU-ȚI AMINTE CĂ DUMNEZEU ESTE DESĂVÂRȘIT – Fundația SEER

„Socotesc că este drept… să vă țin treji aducându-vă aminte” (2 Petru 1:13)


Săritorul cu prăjina descoperă cât de sus poate sări numai după ce trece peste ștachetă. Apoi, el o fixează mai sus. Și Dumnezeu face la fel. El îți pune la încercare credința până în punctul care ți se pare cel mai intens. Pastorul și autorul Jon Walker spunea: „La un moment dat, am simțit cum Dumnezeu îmi testează credința. Și anume, mi-a spus să nu mai depind de un salariu regulat și să încep să trăiesc prin credință. Așa că, plin de convingere că Dumnezeu îmi va purta de grijă, pentru că mi-a spus că o va face, am făcut ce mi-a spus El… și într-adevăr Dumnezeu a început să-mi poarte de grijă. Am ținut un jurnal cu toate modurile prin care a avut Dumnezeu grijă de mine, iar lista a devenit impresionant de lungă, spre bucuria mea. Dumnezeu mă mișca de la o credință de felul „sper că se va întâmpla,” la o credință de tip „știu că se va întâmpla.”

Cu toate acestea, în decurs de câteva luni, am ajuns să fiu clătinat de îndoială. Nu mă mai puteam concentra și am început să scornesc metode de a genera venituri, crezând că era de datoria mea să fac ca lucrurile să se întâmple, întrucât Dumnezeu poate urma să-mi dea bani sau poate nu. S-ar putea ca tu să fii mai avansat în credința în Dumnezeu; sau poate că ai experimentat și tu exact ceea ce descriu eu acum.”

Să înțelegem un lucru: credința care nu se clatină vine numai dintr-o credință care a fost zguduită atât de tare, încât acum este sigură și fermă. Cea mai mare preocupare a noastră este să ne împlinim nevoile, dar preocuparea cea mai mare a lui Dumnezeu este să ne dezvolte credința. „Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu.” (Evrei 11:6). De aceea Apostolul Petru a scris: „socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte” (2 Petru 1:12-13). Deci, amintește-ți neîncetat că Dumnezeu este credincios!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Deuteronom 25:1-10

Anumite delicte atrăgeau după sine pedeapsa corporală şi aceasta trebuia să fie aplicată, dar cu măsură. Evrei 12.9 precizează că pedeapsa corporală este un privilegiu al disciplinării părinteşti care contribuie la impunerea respectului (vezi Proverbe 23.13, 14). Dumnezeu foloseşte această pedeapsă cu nuiaua ca exemplu al disciplinării pe care El Însuşi o aplică în cazul copiilor Săi, amintindu-ne că El „îl disciplinează pe acela pe care îl iubeşte şi biciuieşte pe orice fiu pe care-l primeşte” (Evrei 12.6). Dar, în înţelepciunea Sa, cunoscând firea crudă a omului, stabileşte o limită: cel vinovat nu va putea primi mai mult de patruzeci de lovituri. Pentru a se asigura că nu depăşesc această limită, iudeii obişnuiau să aplice „patruzeci de lovituri fărăuna„. În ura lor faţă de Evanghelie, Pavel ne aminteşte că în cinci rânduri i-au aplicat această pedeapsă nedreaptă (2 Corinteni 11.24).

Un alt verset din lectura noastră (4) evocă lucrările apostolului (1 Cor. 9.9). Finalul instrucţiunilor cuprinde învăţătura privitoare la cumnaţi, care va fi folosită de saduchei pentru a-I întinde o cursă Domnului Isus în subiectul despre înviere. Atunci El le va răspunde: „Vă rătăciţi, necunoscând  Scripturile …” (Mat. 22.29). Şi pentru noi, calea pentru a nu ne rătăci niciodată este buna cunoaştere a Cuvântului Dumnezeului nostru şi sprijinirea pe el.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: