Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 26, 2019”

26 Noiembrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Păstoriți turma lui Dumnezeu care este între voi … nu ca domnind peste cei dați vouă, ci fiind modele pentru turmă.

1 Petru 5.2,3Păstorirea și hrănirea sunt două lucruri strâns legate împreună, din care putem învăța multe lecții. În primul rând, nimeni nu-i poate hrăni pe alții dacă el însuși este înfometat. Cineva trebuie să fie el însuși mai întâi hrănit de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-i putea ajuta pe alții. Turma lui Dumnezeu a suferit mult de-a lungul istoriei, din cauză că „păstorii” înșiși duceau lipsă de hrană. Un păstor trebuie să fie familiarizat cu pășunile, pentru a conduce turma la ele. David era nespus de fericit că Păstorul său îl conducea la pășuni verzi și la ape liniștite.

Păstorirea implică de asemenea restabilirea oilor care rătăcesc. Isaia a spus: „Noi toți, ca niște oi, ne-am rătăcit, ne-am întors fiecare la calea lui” (Isaia 53.6). Petru a spus: „Pentru că rătăceați ca niște oi, dar acum v-ați întors la Păstorul și Supraveghetorul sufletelor voastre” (1 Petru 2.25). Însă cele mai minunate sunt cuvintele Domnului nostru Isus Hristos: „Care om dintre voi, având o sută de oi și pierzând pe una din ele, nu le lasă pe cele nouăzeci și nouă în pustie și merge după cea pierdută, până o va găsi? Și, după ce a găsit-o, o pune pe umerii săi, bucurându-se” (Luca 15.4,5).

Păstorirea necesită grijă, compasiune, devotament și dragoste pentru oi, în ciuda tendinței lor de a rătăci de la drumul drept. David a fost păstor și cunoștea multe despre oi. El de asemenea știa ce înseamnă să fie o oaie din turma lui Dumnezeu, de aceea a spus despre Păstorul său: „El îmi înviorează sufletul; mă conduce pe cărări ale dreptății, datorită Numelui Său” (Psalmul 23.3). Să învățăm și noi de la Marele nostru Păstor, care Și-a dat viața pentru oile Sale!

A. M. Behnam

SĂMÂNȚA BUNĂ

Trimite lumina și adevărul Tău, ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele Tău cel sfânt și la locașurile Tale!

Psalmul 43.3Cuvântul care curăță

Un preot cu temere de Dumnezeu i-a întrebat pe niște participanți la slujba de vestire a Cuvântului de ce nu ascultă niciodată predica. Pentru a se îndreptăți, aceștia au răspuns că au o minte foarte slabă și că uită îndată ceea ce aud. Preotul le-a dat un coș și i-a trimis să pună apă în el. După un timp au adus coșul spălat. „Vedeți”, le-a zis preotul, „coșul a lăsat să treacă apa prin el și s-a curățat. Tot așa este și cu sufletul. Cu toate că nu puteți ține minte, totuși Cuvântul lui Dumnezeu ne curăță”.

Trăim într-o lume indiferentă față de Sfânta Scriptură. Oamenii nu ascultă cu plăcere predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. În spatele lor stă vrăjmașul sufletelor – diavolul – care oferă tot felul de pagini scrise sau imagini care nu duc la mântuire. Astfel, inimile oamenilor sunt pline de amărăciune și de nemulțumire. Marea schimbare în inima omului vine din momentul când își dă seama că are nevoie de lumina divină a Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu arată gândurile și intențiile Domnului cu noi. Scriptura ne îndreaptă viața spre singura cale de salvare: Isus Hristos. Mântuitorul a lăsat ca sângele Său să fie vărsat pe cruce. Prin jertfa Sa avem răscumpărarea din felul deșert de viețuire moștenit de la strămoși. Da, Cuvântul lui Dumnezeu și Mântuitorul sunt la dispoziția sufletelor noastre, ca să fim curățiți de păcate. Nu refuza oferta harului! Acceptă-L prin credință pe Domnul Isus ca Salvatorul tău! Apoi poți păși spre un viitor luminos. Dumnezeu vrea să-ți dea un viitor și o nădejde.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

VESTEA BUNĂ – Fundația SEER

„Unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult” (Romani 5:20)


Bill Wilson și Bob Smith, cofondatorii Alcoolicilor Anonimi, au vizitat odată un avocat care era alcoolic înrăit. Constrâns să stea în pat din cauza comportamentului violent, avocatul nu a avut de ales decât să asculte istorisirile celor doi despre persoanele care s-au recuperat. Dar de îndată ce au început să vorbească despre o „putere mai mare”, avocatul a dat din cap și a zis: „E prea târziu pentru mine. Eu cred în Dumnezeu, dar știu că El nu mai crede în mine.” Ce trist, și cât de eronat! Îți faci griji că Dumnezeu nu te va primi din cauza păcatelor tale? Nu e cazul!

Apostolul Pavel spune: „unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult.” Și el știe ce spune, pentru că înainte de convertirea sa de pe drumul Damascului, el era „Păcătosul public numărul 1”! (1 Timotei 1:15). După aceea, Dumnezeu l-a folosit pentru a atinge lumea cu Evanghelia (vezi Faptele apostolilor 17:2). „Harul” era elementul central în mesajele Apostolului Pavel, așa încât el îl menționează la începutul tuturor epistolelor sale. Asta pentru că a înțeles că dacă încerci să stai în fața unui Dumnezeu sfânt prin propriile tale merite, de fiecare dată când greșești te simți ca un ratat: neiubit, nedemn și neacceptat.

Psihologii susțin că noi încercăm să ne conformăm imaginii despre noi înșine pe care o vede cea mai importantă persoană din viața noastră. Îți imaginezi ce s-ar întâmpla dacă ai începe să te vezi așa cum te vede… Dumnezeu? Adevărul este că ești copilul răscumpărat al lui Dumnezeu, și El te vede prin sângele Domnului Isus, care te spală de toate păcatele (vezi 1 Ioan 1:9). Nu poți face nimic pentru a-L determina pe Dumnezeu să te iubească mai mult și nu poți face nimic pentru a-L determina să te iubească mai puțin! Aceasta este vestea cea bună!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Iosua 2:1-13

Două mari obstacole închideau calea poporului spre Canaan. Primul era Iordanul, care constituia hotarul. Apoi, pe celălalt mal, cetatea de necucerit a Ierihonului. Iosua trimite într-acolo două iscoade. Misiunea lor pare a fi mărginită de această vizită la Rahav şi de a lua cunoştinţă nu de puterea duşmanului, ci de cea a lui Dumnezeu lucrând în inima acestei femei. Rahav a auzit ceea ce făcuse Dumnezeu pentru poporul Său. A crezut în El. În final iat-o că acţionează, deoarece „credinţa, dacă nu va avea fapte, este moartă în sine” (Iacov 2.17), iar Iacov o ia drept pildă a acestui adevăr pe ea, o sărmană femeie canaanită, alături de însuşi Avraam (Iacov 2.25). În ochii oamenilor, fapta acestei femei − o trădare − este, desigur, criticabilă. Dar ea nu face decât să iasă în evidenţă mai bine deosebirea dintre o faptă a credinţei, plăcută lui Dumnezeu, şi o „faptă bună”, lăudată de oameni. Fapta celui credincios este departe de a fi întotdeauna înţeleasă şi apreciată de lume.

Credinţa Rahavei îi va aduce un loc de cinste pe două liste remarcabile ale Noului Testament: genealogia Domnului Isus Hristos (Matei 1) şi enumerarea martorilor credincioşi din Evrei 11, unde va fi singura femeie numită în afară de Sara.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: