Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 14, 2019”

14 Noiembrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Prin credință a părăsit Egiptul.

Evrei 11.27Moise (2) – Credinta si providenta

Dacă privim cu atenție la istoria lui Moise, vom observa cum credința l-a călăuzit pe o cale cu totul diferită de cea naturală. Credința l-a condus să disprețuiască toate plăcerile, atracțiile și onorurile de la curtea lui faraon. Mai mult chiar, ea l-a făcut să părăsească un loc care, aparent, era foarte folositor. Înțelepciunea omenească l-ar fi condus pe o cale cu totul diferită de cea pe care l-a condus credința. L-ar fi condus să-și folosească influența în favoarea poporului lui Dumnezeu – adică să acționeze pentru popor, în loc să sufere împreună cu poporul. Potrivit gândurilor omului, Providența părea să-i fi deschis lui Moise un vast câmp de lucru și, cu siguranță, niciodată nu s-a văzut mai clar ca în cazul lui Moise cum mâna lui Dumnezeu așază pe un om într-o poziție distinctă. Printr-o intervenție uimitoare, cu ajutorul unui lanț de împrejurări aranjate cu grijă de Cel Atotputernic, prin intermediul unor evenimente pe care niciun om nu le-ar fi putut aranja mai dinainte, fiica lui faraon a fost făcută instrumentul prin care Moise a fost scos din apă, apoi a fost crescut și educat până la vârsta de patruzeci de ani. Prin urmare, abandonarea poziției înălțate, onorate și influente nu reprezenta pentru omul natural decât rezultatul unei râvne lipsite de pricepere, pe care gândirea omenească nu o putea aproba.

Puterea credinței poate fi văzută în mod constant în faptul că refuză și abandonează aparentele uși deschise de către Providență. Așa au stat lucrurile în cazul lui Moise. „Prin credință a refuzat el să fie numit fiul fiicei lui faraon” și „prin credință a părăsit el Egiptul”. Dacă ar fi judecat potrivit cu ceea ce vedea cu ochii fizici, ar fi apucat acea demnitate obținută ca pe un dar al Providenței și ar fi rămas la curtea lui faraon, pe care ar fi considerat-o ca fiind un câmp de lucru folositor, oferit lui de către mâna lui Dumnezeu. Însă el umbla prin credință, nu prin vedere; prin urmare, a părăsit totul. Ce exemplu nobil! Domnul să ne dea harul să urmăm acest exemplu!

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

Împlinește-ți promisiunile făcute Celui Preaînalt. Cheamă-Mă în ziua necazului și Eu te voi scăpa, iar tu Mă vei preamări. Psalmul 50.14,15Stânca (3)

Când au apărut zorii zilei, țăranul, care nu credea cuvintele lui Dumnezeu, privind de la fereastra din pod, deodată a căzut în genunchi, acoperindu-și fața și începând să plângă ca un copil. Ce se întâmplase? Stânca spre care arătase cu o mână batjocoritoare nu mai era. Șura cu tot ce era în ea a fost luată din loc, iar acoperișul ei se rezema de casă, apărând-o de furia apelor.

La scurt timp după această întâmplare, țăranul s-a întâlnit cu învățătorul. El i-a întins mâna și, cu lacrimi în ochi, i-a zis:

— „Dumnezeu nu este un om, ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău” de ceea ce spune. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, că m-a învățat să cred!

— Da, aceasta a fost lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeți în Fiul Său, care Și-a dat viața pentru mântuirea noastră.

Așa i-a răspuns Dumnezeu țăranului batjocoritor. Judecata a fost în fața țăranului, dar harul minunat l-a scăpat de la moarte. Cineva spunea: „Carul evangheliei nu trece în fiecare zi prin fața noastră. Dar, când trece pe la noi, să nu zăbovim să urcăm în el”. Dumnezeu vrea să ne facă parte de toate binecuvântările duhovnicești care vin din lucrarea Mântuitorului. Cine lasă ca acest „car” al harului să treacă pe lângă el se va vedea, într-o zi, urcat în „carul” judecății divine. „Cine nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el” (Ioan 3.36). Să luăm seama și să ne lăsăm avertizați! Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când într-altul.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ-ȚI MICȘOREZI DATORIA – Fundația SEER

„Cel ce ia cu împrumut, este robul celui ce-i dă cu împrumut” (Proverbele 22:7)


Albert Einstein a crezut că Regula lui 72 (sporirea dobânzii) este o descoperire mai importantă decât teoria relativității. Nu știți Regula? Iat-o: împarte-l pe 72 la rata dobânzii economiilor tale pentru a descoperi numărul de ani în care economiile tale se vor dubla. De exemplu, o mie de lei economisiți cu o dobândă anuală de 6% vor deveni două mii de lei în doisprezece ani. Dar și emitenții cardurilor de credit cunosc Regula lui 72. De exemplu, dacă faci o achiziție de o mie de lei, cu cardul de credit cu dobândă de 18% și nu plătești, balanța devine două mii de lei în numai patru ani. În loc să câștigi bani, mia ta de lei aduce un profit enorm pentru emitenţii cardurilor de credit.

Biblia spune: „Bogatul stăpânește peste cei săraci, și cel ce ia cu împrumut, este robul celui ce-i dă cu împrumut.” Ai idee câte căsnicii sunt afectate sau câți oameni iau medicamente pentru că se îneacă în datorii? Dumnezeu nu dorește să trăiești astfel! Când Dumnezeu a creat lumea, El a stabilit această lege: „cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul” (Geneza 8:22).

Dacă dorești să ai parte de seceriș atunci când ai nevoie, trebuie să semeni… chiar și atunci când nu ai chef! Când semeni o singură sămânță de roșii, vei culege mult mai multe – e numai o chestiune de timp.

Așa că, micșorează-ți datoria și fii un bun administrator al fondurilor pe care ți le-a încredințat Dumnezeu. Apoi te poți baza pe promisiunea Sa: „Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos” (Filipeni 4:19).


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Deuteronom 29:18-29

Până acum am avut drept subiect poporul în ansamblul său. Versetele 18-21 se adresează de data aceasta individului, bărbat sau femeie care se depărtează de DOMNUL. Pelinul (v. 18 sf.) este o plantă cu sevă amară şi otrăvitoare care creşte pe terenuri necultivate. Dacă inima noastră este din punct de vedere spiritual neîmblânzită, să nu ne surprindă faptul că dau lăstari anumite rădăcini de amărăciune, care ne otrăvesc spiritul cu tot felul de resentimente, de gelozii, de animozităţi. Remediul preventiv (care să împiedice această dezvoltare), conform cu Evrei 12.15 (vezi şi nota n) este să nu ne lipsim de a beneficia de harul lui Dumnezeu.

Capitolul se încheie cu un verset mângâietor. Istoria noastră, ca şi cea a lui Israel, are o latură văzută – cea a responsabilităţii noastre – şi o latură ascunsă – cea a harului, pe care numai Dumnezeu o cunoaşte deplin. Anumite tapiserii sunt brodate pe dosul pânzei. Cât timp sunt în lucru, nu putem vedea pe canava decât noduri şi fire încâlcite; singur meşterul le recunoaşte. Abia când întoarcem pe faţă lucrarea încheiată, imaginea finală ne apare în toată perfecţiunea şi frumuseţea ei. „Lucrurile văzute” sunt reversul lucrării divine revelate. Necazurile, eşecurile, disciplinarea ne par adesea a fi împotriva planurilor lui Dumnezeu. Dar în curând, în splendoarea Locului Ceresc, vom admira cealaltă faţă şi „vom înţelege toată iubirea Sa”.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: