Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 16, 2019”

16 Noiembrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Și unii, coborând din Iudeea, îi învățau pe frați: „Dacă nu sunteți circumciși după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți”. Deci, făcându-se tulburare și nu puțină discuție din partea lui Pavel și a lui Barnaba împotriva lor, au hotărât ca Pavel și Barnaba și alți câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și la bătrâni, pentru această întrebare. Ei deci, trimiși de adunare, străbăteau Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea națiunilor; și făceau mare bucurie tuturor fraților. Fapte 15.1-3În timp ce Pavel și Barnaba erau în adunarea din Antiohia, după călătoria lor misionară, a apărut o problemă de ordin doctrinar. Mai înainte câțiva profeți din Ierusalim făcuseră vizite acolo și fuseseră de mare ajutor (Fapte 11.27,28). Acum însă au venit „unii” din Iudeea și îi învățau pe frați că circumcizia și păzirea legii erau necesare pentru mântuire. Pavel și Barnaba s-au împotrivit cu tărie acestei învățături.

Cum trebuia să procedeze adunarea? Să accepte această învățătură? Să se despartă de credincioșii din Ierusalim? Satan dorește să dezbine, sperând ca astfel să cucerească. Nu, nimic din toate acestea! Adunarea a hotărât să trimită un grup de frați, printre care erau și Pavel și Barnaba, care să meargă la Ierusalim pentru a discuta această chestiune cu apostolii și cu bătrânii. În drum spre Ierusalim, ei au vizitat mai multe adunări, istorisind întoarcerea națiunilor la Dumnezeu și făcând bucurie fraților.

La Ierusalim, părerile asupra învățăturii în cauză erau împărțite. Toți au avut posibilitatea de a vorbi; Petru a luat cuvântul, apoi Barnaba și Pavel. În cele din urmă, Iacov a făcut un sumar al discuției și a adus un argument din Cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru a decis soluția acestei probleme. Apoi adunarea a scris fraților din Antiohia și din alte părți, prezentând concluzia Duhului Sfânt și a lor și trimițând pe doi frați de acolo pentru a certifica conținutul scrisorii. Învățătura din ea este valabilă și pentru noi astăzi. Dumnezeu nu Se schimbă.

Adunarea din Antiohia a fost strânsă laolaltă pentru a asculta conținutul scrisorii. Învățătura sănătoasă era vitală pentru toți. „Și, după ce au citit-o, s-au bucurat pentru mângâiere” (versetul 31). La fel și noi!

E. P. Vedder, Jr.

SĂMÂNȚA BUNĂ

Ferice de omul care găsește înțelepciune și de omul care capătă pricepere. Căci câștigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului.

Proverbe 3.13,14Afirmații

„Bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește.”

înțeleptul Solomon

„Cât de multe lucruri sunt considerate imposibile înainte de a fi realizate!”

Pliniu

„Când regreți, nu o spui înainte de a o dovedi, ci o dovedești înainte de a o spune.”

A. Dumas – fiul

„Picătura găurește nu prin faptă, ci prin continua ei cădere.”

Ovidiu

„Nimic nu înlătură toate sentimentele bune mai mult ca neîncrederea.”

Marie de Sévigne

„Toți greșim în viață, dar nu toți ne putem ridica deasupra greșelilor.”

A. J. Cronin

„Când ai ajuns la fundul sacului, degeaba mai economisești.”

Hesiod

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNAINTE DE A LUA UN ÎMPRUMUT – Fundația SEER

„Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care-mi trebuie!” (Proverbele 30:8)


Când stai să te gândești la bogăție, tu poți fi bogat în două feluri: fie prin avuția ta, fie prin puținul pe care ți-l dorești. O mare parte din criza datoriilor a fost cauzată de faptul că nu suntem mulțumiți cu suficient. Într-un strălucit pasaj din cartea Proverbelor, scris de misteriosul Agur, găsim această rugăciune: „Două lucruri Îți cer, nu mi le opri înainte de moarte: depărtează de la mine neadevărul… nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție… ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de Tine și să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert Numele Dumnezeului meu.” (Proverbele 30:7-9). După ce ai citit această rugăciune, încearcă întotdeauna să respecți aceste șase reguli când vrei să iei un împrumut.

A lua cu împrumut este un lucru greșit, atunci când:

1) Îți e peste puteri să restitui împrumutul respectând termenul.

2) Când te împiedică să-i dăruiești lui Dumnezeu ceea ce îi aparține de drept.

3) Când povara datoriei este atât de apăsătoare, încât nu mai poți economisi pentru viitor.

4) Când îl folosești pentru a plăti pentru luxul vieții.

5) Când îi faci pe ceilalți să riște atunci când îți garantează împrumutul (vezi Proverbele 6:1-5).

6) Când căsnicia ta ajunge sub presiune financiară.

Expertul financiar Larry Burkett a spus că împrumutul bancar este factorul responsabil pentru aproape 80% dintre divorțuri! Asta nu înseamnă că poți să spui că dacă ești bogat nu vei avea niciodată probleme în familie; ci înseamnă că atunci când pui banii pe primul loc și familia pe locul al doilea, nu devii altceva decât un ratat, fie că ești înstărit sau nu!

Așadar, înainte de a lua un împrumut, roagă-te și cere-I lui Dumnezeu înțelepciune.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Deuteronom 35:15-20

Iată din nou bifurcaţia întâlnită în cap. 11. 26. Numai două drumuri se deschid înaintea lui Israel, cum se deschid şi în faţa oricărui om: unul care duce la viaţă şi la bine; el constă în a-L iubi pe DOMNUL, în a asculta de glasul Lui şi în a te alipi de El (v. 20). Astfel este secretul unei vieţi fericite încă de pe pământ. Celălalt drum, poate plin de atracţii la început, duce inevitabil la moarte şi la rău (v. 15; 19; compară cu Ieremia 21.8). Şi alegerea ne aparţine. Să ascultăm vocea prietenoasă careţi şopteşte la urechi: „Aceasta este calea, umblaţi pe ea” (Isaia 30.21).

Moise este în vârstă de o sută douăzeci de ani. Şi el a avut de ales, optzeci de ani mai devreme. Refuzase onorurile, bogăţiile şi plăcerile de la curtea lui faraon, „alegând să sufere răul cu poporul lui Dumnezeu” şi să împărtăşească „ocara lui Hristos” (Evrei 11.25, 26). În certitudinea că el nu s-a înşelat, poate în prezent să-l îndemne pe Israel, îndemnându-i de fapt pe toţi cei care nu s-au hotărât încă: „Vezi … alege viaţa!” (v. 15, 19). Isus este „calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 14.6). A alege viaţa înseamnă a-L alege pe El Însuşi. El Se va îngriji apoi de fericirea noastră. Drag prieten, alege viaţa, alegeL pe Isus! Fă-o chiar astăzi! „Mâinele” nu îţi aparţine.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: