Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 5, 2018”

5 Septembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Odinioară erați întuneric, dar acum, lumină în Domnul; umblați ca niște copii ai luminii.
Efeseni 5.8

Trebuie să caute credincioșii mai multă lumină? Nu, fiindcă ei sunt în lumină și sunt fii ai luminii; ochii lor au fost deschiși, iar ei au fost aduși din întuneric la lumină. Ceea ce au nevoie este să crească în înțelegerea adevărului. Lumina este în mod obișnuit menționată cu privire la cei care sunt în întuneric. Astfel, în Evanghelia după Ioan, ea este menționată de mai bine de douăzeci de ori până la mijlocul capitolului 12, unde se încheie cuvintele Domnului către această lume. Acolo El spune: „Cât aveți lumina, credeți în lumină”. De aici încolo, toate învățăturile Domnului sunt adresate ucenicilor Săi. În capitolul 13, Iuda pleacă, iar afară este noapte. Ucenicii sunt înăuntru, împreună cu Cel care este Lumina, dar El nu mai este numit astfel – lumina nu mai este niciodată menționată în Evanghelie; adevărul este cel care devine proeminent (vedeți Ioan 14.17; 15.26; 16.13; 17.17).

Scriptura îi prezintă pe cei credincioși ca fiind în lumină; Dumnezeu, care este lumină, este astfel cunoscut (1 Ioan 1); iar acum, aflându-se în lumină, în „lumina Sa minunată”, ei trebuie să se poarte ca atare și să caute o mai mare înțelegere a adevărului, așa cum este el exprimat în Persoana Fiului lui Dumnezeu. Domnul Isus este Lumina lumii. Nu putem avansa în cunoașterea Lui ca „Lumină”. Mulți nu fac bine deosebirea dintre „lumină” și „adevăr”. Duhul Sfânt, care este cu cei credincioși și în cei credincioși, este numit „Duhul adevărului”, dar niciodată „Duhul luminii”.

Noi suntem „lumină în Domnul” (Efeseni 5.8). A vorbi despre o lumină în Biserică este o eroare subtilă. Satan se prezintă celor credincioși în felul acesta, transformându-se într-un înger de lumină, iar slujitorii săi, în slujitori ai dreptății (2 Corinteni 11.14). Lumina și dreptatea par să fie armele sale de succes printre cei credincioși. Expresii de felul «o nouă lumină» sau «o mai mare lumină» sunt eronate și înșelătoare. Adevărata Lumină deja strălucește. Cel care o ia înainte nu-L are pe Dumnezeu.

H J Vine


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume, și lumea a fost făcută prin El…”
Ioan 1.9,10

Lumina

Descoperirea razelor X în anul 1895 de către fizicianul K.W. Röntgen a fost un mare progres pentru știința medicală. Cu ajutorul acestora există posibilitatea să fie luminate și observate cele mai întunecate părți ale corpului.

Şi în lucrurile spirituale există o lumină invizibilă pentru ochiul omenesc, dar care este mult mai eficace decât razele Röntgen, deoarece luminează interiorul nostru și cercetează  inima.  Este  lumina  lui  Dumnezeu!  Mulți  se  sustrag conștient razelor pătrunzătoare ale acestei lumini care descoperă toate petele păcatului și arată situația interioară. În lumina lui Dumnezeu, omul vede că inima lui este rea, vicleană și stricată. Acest lucru îl spune Cuvântul lui Dumnezeu cu toată certitudinea. Biblia mai mărturisește că fiecare în parte este necurat și vinovat în starea sa neîntoarsă la Dumnezeu și că nu poate sta în fața Lui. Te-ai recunoscut ca păcătos pierdut în lumina Sa? Numai atunci poți fi ajutat, numai atunci este salvare și pentru tine! Mântuitorul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit ca adevărata Lumină în această lume, pentru a-l elibera pe om de sub puterea întunericului. El spune: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8.12). Apleacă-te înaintea Mântuitorului recunoscându-i vina și vei găsi în razele calde ale dragostei Sale, iertarea vinei, viața veșnică și fericirea veșnică!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ-ȚI ÎNVINGI TEAMA (2)

„El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.” (Psalmul 112:7)

Astăzi vom vorbi despre una dintre cele mai obișnuite temeri și despre modul în care o putem învinge: teama de eșec.

Ea este cea care apare cel mai adesea și ne împiedică să ducem la îndeplinire orice misiune sau viziune ne-ar putea da Dumnezeu. Dacă privim atent la consecințele reale ale eșecului, ar trebui să ne mire și să ne amuze puterea pe care o exercită. Oameni buni, greșelile nu doar că nu ne ucid, dar ele sunt un instrument prin care suntem modelați și care ne fac mai buni!

Ce dacă faci o greșeală în timpul unei prezentări? Nimeni nu te va împușca, nu?

Și ce dacă nu primești notă bună la un proiect sau examen, ori dacă greșești la calcule? Toți ne dorim să fim perfecți, dar în realitate toți avem defecte.

De fapt, teama irațională de eșec dă naștere la mult mai multe erori pe termen lung. Când oamenii refuză să accepte posibilitatea că greșesc, de obicei sunt reticenți față de situația ca altcineva să le verifice munca sau să revizuiască proiectul la care lucrează. În consecință, ei ajung să facă și mai multe alegeri nefericite și greșeli, iar asta le alimentează starea de instabilitate în care se găsesc.

Calea spre succes trece prin multe eșecuri. Faptul că greșești nu te face un ratat, însă renunțarea da; faptul că nu înveți din greșeli, și că refuzi să te ridici atunci când cazi, da. Psalmistul spune: „El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.”

Folosind darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu, fă un pas în față și asumă-ți un risc prin credință, lăsând în seama Lui reușita. Astfel „vei izbândi în toate lucrările tale” (Iosua 1:8).


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Coloseni 4.7-18

Pavel, întemniţat la Roma, s-a folosit de acelaşi mesager credincios, Tihic, pentru a trimite cele două epistole ale sale, către Efeseni şi către Coloseni (Efeseni 6.21,22). Alţi fraţi şi oameni ai lui Dumnezeu participau la lucrările lui şi împărtăşeau subiectele sale de rugăciune: Epafra, care, după ce le vorbise despre Domnul colosenilor (cap. 1.7), acum vorbea despre ei Domnului (v. 12), Onisim, Aristarh, Marcu, Luca şi, de asemenea, Dima, cel care la început fusese foarte strâns legat de lucrare, în timp ce aici este doar pomenit.

Ne putem închipui confuzia lui Arhip auzindu-şi numele în scrisoarea citită înaintea Adunării. Care este această slujbă specială pe care o primise „în Domnul”? Este suficient că o ştiuse el. Iar dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne precizează, este pentru ca fiecare credincios să-şi poată pune propriul nume în locul celui al lui Arhip.

Starea dezastruoasă a adunării din Laodiceea, descrisă în Apocalipsa 3.17, arată că ea n-a avut niciun profit de pe urma acestei scrisori care i-a fost apoi comunicată şi ei (v. 16). A rămas săracă, acumulând alte bogăţii şi alte comori decât cele din capitolele 1.27 şi 2.2,3. A rămas goală, neştiind să se îmbrace potrivit cu capitolul 3.10,12,14

Domnul să ne ajute să ţinem cont de avertismentele din Cuvântul Lui, iar acesta să locuiască în noi din belşug (cap. 3.16)!

4 Septembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut în zori de zi; sufletul meu însetează după Tine, carnea mea tânjește după Tine, într-un pământ sec și uscat, fără apă.
Psalmul 63.1

David a scris acest psalm în pustia din Iudeea, într-un pământ sec și uscat, care nu oferea nicio înviorare după care inima omului tânjește. Aceste experiențe în singurătate și în circumstanțe lipsite de confort și de prosperitate au fost folosite de Dumnezeu pentru a-l învăța pe David că lumea este o pustie, un loc sterp din punct de vedere spiritual. În lume nu poate fi găsită nicio binecuvântare adevărată, de natură să învioreze inima celui care a cunoscut dulceața harului lui Dumnezeu. El trebuie să caute înviorare în afara lumii, în Dumnezeul cel viu.

Prin astfel de experiențe, credinciosul învață că Dumnezeu nu este departe și că El nu este un Creator impersonal al universului, ci că este deplin interesat de cei pe care i-a creat. El învață de asemenea să-L cunoască pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul său, iar inima lui este îndemnată să-l caute fără întârziere. Timpul lipsurilor este exact timpul când dulceața prezenței lui Dumnezeu trebuie cultivată. În astfel de ocazii, când este singur cu Dumnezeu, sufletul însetat își găsește plăcerea în mângâierea părtășiei cu El.

De multe ori, credincioșii se lasă doborâți și descurajați de greutățile pustiei. Trebuie să știm însă că Domnul ne poate așeza în împrejurări nefavorabile tocmai pentru a simți nevoia după comuniunea prețioasă cu dragostea și cu bunătatea Sa.

Dacă strigăm cu credință la Dumnezeul cel viu, tânjind după El ca într-un pământ sec și uscat, rezultatul va fi cu mult mai minunat decât ne-am așteptat. Sufletul nostru va fi înviorat și săturat de bunătatea divină. „Sufletul meu se va sătura ca de măduvă și de grăsime” (Psalmul 63.5).

L M Grant


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine.”
2 Timotei 1.5

Activitatea mamei

Napoleon, împăratul francez, ar fi spus: „Soarta viitoare a copilului este totdeauna lucrarea mamei.” Această expresie ne duce cu gândul la versetul de astăzi. Ce frumoasă mărturie se prezintă acolo despre mama lui Timotei! Ea a arăta în viața de zi cu zi o credință neprefăcută, pe care Timotei a putut să o înțeleagă de copil.

Cuvântul lui Dumnezeu îi dă tatălui activitatea să stea înaintea familiei. El trebuie să se îngrijească de obținerea pâinii și să aibă în vedere binele duhovnicesc al tuturor. El poartă  responsabilitatea  principală  pentru  educația  copiilor. De aceea se pretinde de la el să-și crească copiii în mustrarea și învățătura Domnului (Efeseni 6.4).

Şi mama poartă o mare responsabilitate în creșterea copiilor. Ea petrece în mod normal mai mult timp cu ei și de aceea are o influență pregnantă asupra lor. Pe lângă indicațiile pe care le dă fiilor și fiicelor, modelul ei este de mare însemnătate. Teama ei de Dumnezeu și încrederea ei în Dumnezeu lasă asupra copiilor o impresie adâncă. De aceea cât de important este ca mama să-și ia timp pentru copiii ei!

Imaginația societății despre viața în comun a oamenilor se schimbă permanent. Totuși, principiile dumnezeiești rămân valabile pentru familiile creștine. Ca creștini vrem să le ținem și să le realizăm cu ajutorul lui Dumnezeu.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ-ȚI ÎNVINGI TEAMA (1)

„Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău, şi vei vedea că te poţi odihni liniştit.” (Iov 11:18)

     Mulți oameni celebri, de-a lungul istoriei, au suferit de fobii. Napoleon era paralizat de ailurofobie, o teamă irațională de pisici. Regina Elisabeta I era terorizată de anthofobie, o teamă anormală de flori (îi era frică mai ales de trandafiri). Miliardarul Howard Hughes era practic paralizat de misofobie, o teamă patologică de infecții. Edgar Allan Poe și Harry Houdini sufereau de claustrofobie. Chiar și părintele psihanalizei, Sigmund Freud era cuprins de agorafobie, teama de mulțimi și de locuri publice.

Problema este că mulți dintre noi neagă faptul că au tot felul de frici care îi copleșesc, și rareori consideră faptul acesta ca fiind o problemă serioasă. Realitatea este că fricile noastre ne întârzie în călătoria noastră spre schimbare, și dacă nu le rezolvăm, nu vom atinge niciodată potențialul pentru care ne-a creat Dumnezeu. Poate nici nu considerăm a fi o teamă (fobie) lucrul care ne deranjează. Ar putea fi un sentiment sau o situație pe care o evităm de obicei sau pe care o lăsăm în seama altora s-o rezolve. Orice ar fi, trebuie s-o confruntăm, să apelăm la puterea lui Dumnezeu și să luăm hotărârea de a ne schimba. Astăzi, El ne oferă puterea Sa pentru a reuși.

Iată și o promisiune pe care ne putem baza: „Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău, şi vei vedea că te poţi odihni liniştit.”

Care este sursa acestei promisiuni? Biblia – Cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu! Și încă o promisiune care ne ajută să nu ne temem: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)

Este Cuvântul de sus pentru tine – azi!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Coloseni 3.18-25; 4.1-6

Capitolul 3.10,11 ştergea toate diferenţele dintre creaturile lui Dumnezeu, pentru a nu menţine decât distincţia fundamentală dintre omul cel vechi şi omul cel nou (comp. cu Galateni 3.27,28). Aici însă creştinul, în care coexistă cele două firi, este examinat în relaţiile sale cu alţii şi în acelaşi timp cu Dumnezeu. Spre deosebire de restul epistolei, unde avem de-a face cu Hristos (Viaţa noastră), aici El este numit Domnul, pentru a sublinia drepturile Sale şi autoritatea Sa. Copii, femei, soţi, slujbaşi sau stăpâni, fiecare, la locul său şi în felul său, slujeşte „Domnului Hristos”. Iar „faţă de cei de afară” (v. 5), care trebuie să fie atitudinea noastră? În primul rând o umblare înţeleaptă, ilustrând adevărul! Apoi un limbaj plin de har şi de fermitate, potrivit situaţiei şi stării fiecăruia! De asemenea, rugăciuni (v. 3)! Pavel le solicită pentru el însuşi. Şi remarcăm că nu uşa închisorii doreşte el să o vadă deschisă, ci uşa evangheliei.

Aceste versete corespund celor din Efeseni 5.22 & 6.9. În aceste două pasaje este foarte frumos de văzut în ce fel doctrina divină pătrunde în toate detaliile vieţii şi răspândeşte parfumul perfecţiunii sale peste toate relaţiile.

3 Septembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Nu vă minunați de aceasta, pentru că vine un ceas în care toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși: cei care au făcut cele bune, spre învierea vieții, și cei care au făcut cele rele, spre învierea judecății.
Ioan 5.28,29

Aceste cuvinte au fost rostite de Domnul Isus Însuși. Spre deosebire de ideile oamenilor din ziua de azi, El ne învață aici că vor exista două învieri – învierea vieții și învierea judecății – și că ele sunt pentru două categorii de oameni cu totul diferite.

Învierea vieții poate avea loc în orice moment. Detaliile ne sunt date în 1 Tesaloniceni 4.13-18 și în 1 Corinteni 15.51-57. Ea este doar pentru cei care L-au primit pe Isus ca Mântuitor și Domn. Aceasta este semnificația expresiei: „Au făcut cele bune”. De această înviere au parte cei morți în Hristos și cei care trăiesc și cred în Hristos. Lumea nu va vedea acest eveniment, fiindcă el va avea loc într-o clipită, însă cu siguranță ea va vedea rezultatele lui, fiindcă vor avea loc multe catastrofe atunci când cei credincioși aflați în viață vor fi răpiți din mijlocul împrejurărilor în care se vor afla, pentru a fi împreună cu Hristos pentru totdeauna.

Această înviere va fi urmată la scurt timp de necazul cel mare – cea mai dificilă perioadă din istoria omenirii. Când Domnul Isus va veni înapoi în slavă și în putere, va pune capăt acestei perioade. Apocalipsa 20 ne spune că El Își va întemeia Împărăția, că va domni pentru o mie de ani și că Satan, care va fi legat în această perioadă, va fi eliberat la sfârșitul ei. Apoi el va înșela pe mulți oameni ca să se răzvrătească împotriva lui Hristos, iar Dumnezeu va trimite foc din cer împotriva lor și îi va mistui pe toți. Cei morți nemântuiți vor fi înviați și vor sta înaintea scaunului mare și alb de judecată. Vor fi deschise cărțile în care sunt scrise faptele lor, iar toți cei care nu vor fi găsiți scriși în cartea vieții vor fi aruncați în iazul de foc.

E P Vedder, Jr


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt.”
Psalmul 39.4

Moartea vine deodată

Azi dimineață, colegul meu de muncă stătea sub șoc: tocmai a auzit despre cardiologul său că a murit de un infarct de inimă. L-au găsit fără viață lângă mașina de tăiat iarbă. Ca specialist competent de inimă, l-a consultat cu o săptămână înainte pe colegul meu și l-a liniștit – totul este în ordine. Dar propria sa moarte nu a putut să o prevadă…

În cercul de la automatul de cafea, totul se învârtea în jurul morții subite. Toți erau de acord: „Moartea poate atinge pe fiecare în orice clipă.” Dar în câteva zile, nimeni nu s-a mai gândit la aceasta.

Așa este omul. Dacă moartea bate în dreapta și în stânga lui, el se sperie, cugetă. Puțin mai târziu se îndreaptă spre teme mai plăcute și alungă gândurile serioase. Totuși, Dumnezeu vrea să ne trezească, pentru ca să cugetăm la despărțirea noastră. Nimeni nu știe când va fi: dacă la o vârstă înaintată, după o boală lungă sau deodată și neașteptat. De aceea nu este recomandabil să lași nepusă în rânduială legătura cu Dumnezeu. Căci „oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9.27).

Ia-ți astăzi timp pentru a te pregăti din vreme pentru viața după moarte! Pune în ordine relația ta cu Dumnezeu! Atunci, Isus Hristos nu va mai fi Judecătorul tău, ci Salvatorul tău: „Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit” (Faptele Apostolilor 16.31).


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNVAȚĂ-I PE COPII CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

„Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi” (2 Timotei 3:15)

     Se spune că o femeie l-a întrebat pe un pastor: „La ce vârstă trebuie să încep pregătirea spirituală a copilului meu?” Pastorul a întrebat-o: „Câți ani are copilul tău?” Ea a răspuns: „Cinci.” La care el a spus: „Grăbește-te, ai întârziat deja cinci ani!”

Psihologii confirmă faptul că foamea după cunoaștere și capacitatea de a acumula cunoștințe încep din fragedă pruncie. Prin urmare, când copilul se află la vârsta la care aude, tu trebuie să fii gata să-l înveți. Nu pierde nicio ocazie de a-i citi Biblia. Folosește fiecare experiență pentru a-l învăța ce spune Cuvântul Său despre regula bunului simț, despre politețe, despre iertare, despre mărturisirea păcatelor și pocăință…

Nu subestima niciodată capacitatea lui Dumnezeu de a-i dezvolta caracterul, de a-i forma și mobila sufletul, de a-l învăța pe copil adevărurile spirituale, chiar și la o vârstă foarte mică! Când inima lor este tânără și nevinovată, fă-le cunoștință cu Isus. Câțiva dintre cei mai mari creștini din istorie au fost mântuiți în copilărie. Jonathan Edwards, a cărui lucrare a întors provincii și state întregi la Dumnezeu, L-a declarat pe Isus ca Mântuitor personal la opt ani. Charles Spurgeon, „regele predicatorilor”, s-a întors la Domnul la doisprezece ani, iar Matthew Henry, marele comentator biblic, l-a primit pe Isus în viața lui la unsprezece ani.

Timotei era deja un lucrător harnic și influent la o vârstă foarte tânără. Pavel îi scrie: „din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.” Da, copilul tău poate înțelege adevărurile de bază despre mântuire și poate ajunge să-L cunoască pe Hristos la o vârstă fragedă. Deci, învață-i pe copii Cuvântul lui Dumnezeu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Coloseni 3.8-17

Ceea ce a dezbrăcat omul cel vechi se compune din triste zdrenţe, desemnate în versetele 8 şi 9: mânie, răutate, defăimare

Să ne fie ruşine să ne înfăţişăm astfel! Să îmbrăcăm mai degrabă veşmintele luminoase ale omului nou, căruia Hristos îi este Modelul desăvârşit (v. 10). Podoabele Sale sunt descrise: milă, smerenie, blândeţe, îndelungă-răbdare, iertare

Iar mai presus de toate, să ne acoperim cu dragostea, care este însăşi natura Sa, pentru că dragostea ne va face recunoscuţi ca ucenici ai lui Isus (Ioan 13.35).

Starea noastră lăuntrică nu este de mai mică importanţă. În noi trebuie să locuiască: Hristos care este totul (v. 11b), pacea Sa (v. 15), Cuvântul Său (v. 16). Doar a avea Biblia acasă sau chiar la căpătâi nu ne va face nici cel mai mic bine. Bucatele cele mai tonice nu ne hrănesc câtă vreme rămân în farfurie. Cuvântul trebuie să locuiască în noi din belşug (Romani 10.8). Un alt mijloc la care încă nu ne gândim, pentru a fi învăţaţi şi îndemnaţi, sunt cântările cântate lui Dumnezeu de inimile noastre (Psalmul 119.54). Să nu-L privăm de acestea nici pe El, nici pe noi.

În fine, pentru fiecare dintre cuvintele sau faptele noastre, o dublă întrebare va servi ca piatră de încercare.

Pot eu spune sau face aceasta în Numele Domnului Isus?

Pot eu să-I aduc mulţumiri pentru aceasta lui Dumnezeu Tatăl?

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: