Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 28, 2018”

28 Septembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Să nu ai la tine în sacul tău două feluri de greutăți, una mare și una mică. Să nu ai în casa ta două feluri de efe, una mare și una mică. Să ai o greutate plină și dreaptă; și să ai o efă plină și dreaptă, ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.
Deuteronom 25.13-15

Înțelegem înțelepciunea acestor instrucțiuni atunci când le aplicăm în sfera pământească și suntem recunoscători pentru legile pe care multe state le au în vederea păstrării onestității în ce privește comerțul și afacerile. Totuși, aceste cuvinte din Deuteronom au o aplicație mult mai largă.

Cât de important este să aplicăm aceste principii în familiile noastre! Suntem noi onești în privința cuvintelor și acțiunilor noastre față de alții? Suntem noi aceiași în familiile noastre și peste tot în altă parte, sau avem un standard dublu? Ne purtăm într-un fel în adunare și în cu totul altul acasă? Copiii noștri privesc, ascultă și rețin felul în care vorbim altora la masă în casa noastră. Ei văd de asemenea cum părinții se comportă unul față de celălalt. Suntem noi mai răbdători, mai plini de har și mai indulgenți față de alții, decât față de cei din casa noastră? Suntem onești în felul în care îi tratăm pe copii, fără să facem diferențe? Bineînțeles că fiecare copil este diferit, iar felul cum ne comportăm cu fiecare depinde de caracterul și de vârsta lui, însă nu trebuie să avem favoriți și nici să-i tratăm pe unii mai aspru decât pe ceilalți. Istoria lui Isaac și a Rebecăi, cu privire la Iacov și la Esau, ne arată consecințele unui astfel de dezechilibru în familie.

Cum stau lucrurile în ce privește adunarea? Avem o măsură corectă și acolo? Privesc eu greșeala unui frate sau a unei surori cu indulgență, doar fiindcă îmi place de ei mai mult decât de alții? Cu siguranță că avem nivele de apropiere diferite unii față de alții, însă cum afectează acest lucru atitudinea și acțiunea mea? Domnul să ne dea harul să avem aceeași măsură de comportament, de vorbire și de acțiune în lume, în familie și în adunare!

A Blok


SĂMÂNȚA BUNĂ

” …Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc!”
Luca 11.28

Biblia

Scriitorul german Wolfgang Menzel (1798-1873) a spus: „Sfânta Scriptură este Cartea cărților, izvorul vieții eterne, al mângâierii, al sprijinului pentru toți care se află în necazuri și greutăți, un scut și o armă,o călăuză pentru ieșirea din labirintul păcatului, o judecată pentru cei care persistă în păcat. Biblia este o Carte care nu are egal în lume, prin conținutul ei pătrunde în cele mai ascunse colțuri ale cugetului omenesc. Prin cele mai cunoscute cărți de învățătură, prin cele mai frumoase poezii nu sunt atinse așa de sensibil corzile inimii ca prin Scriptură. Cel mai înțelept om de pe pământ mai găsește ceva de învățat din această Carte. O lumină, care întrece lumina soarelui, luminează pe orice om care o citește. Cuvântul pătrunde în viața celor nefericiți și le alină dorul după veșnicie. Acest Cuvânt dăruiește viața.”

Ce este Biblia pentru tine? Numai o carte între multe alte cărți? Dacă este așa, atunci nu ai niciun folos de la ea. Dar dacă dorești să cunoști adevărul, citește Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu! Roagă-te lui Dumnezeu să te lumineze. Dacă găsești locuri care încă nu le înțelegi, citește mai departe. Așa „înțelepciunea va veni în inima ta” (Proverbe 2.10). Nu uita! Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu și lumina pe care o primești, merge mereu crescând. Scriitorul francez Victor Hugo a spus: „Biblia ar trebui să fie pâinea zilnică și nu prăjitura pentru ocazii festive.”


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

„DOAMNE, CE SĂ FAC?” (3)

„Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile” (Proverbe 12:15)

     Un alt mod prin care te va călăuzi Dumnezeu este îndrumarea duhovnicească. Moise a experimentat lucrul acesta. În loc să caute ajutor, el încercase să facă totul de unul singur. În acel moment, Ietro, socrul său ia spus: „Ce faci tu nu este bine” (Exod 18:17). Apoi i-a spus lui Moise să delege responsabilitatea unor lideri capabili cu care să poată împărți povara. „Moise a ascultat sfatul socrului său şi a făcut tot ce spusese el” (Exod 18:24).

Prin urmare, problema lui Moise a fost rezolvată, iar poporul Israel a ajuns cu bine în Țara Promisă. Uneori, Dumnezeu îți va vorbi în mod direct și îți va descoperi ce trebuie să faci… dar de cele mai multe ori El îți va vorbi prin relații. El va aduce alături de tine persoane înțelepte și experimentate. Atunci va trebui să fii suficient de smerit încât să le urmezi sfatul.

Poate ești un om cumsecade; da, chiar mai cumsecade decât majoritatea. Dar nu vei fi niciodată la fel de bun pe cât ai putea, fără ajutorul altora! Însă va trebui să ai grijă cui dai crezare – unor consilieri demni de încredere și unor persoane care doresc numai ce dorește Dumnezeu. Asemenea persoane își vor păstra obiectivitatea, vor asculta cu atenție și nu se vor grăbi să dea un răspuns. Deseori ele nu-ți vor da sfatul în clipa în care îl ceri. Ele vor să mediteze; vor să se roage, vor să se gândească. Cu o astfel de persoană alături este ca și cum ai avea încă o pereche de ochi și de urechi. De ce ai vrea să trăiești fără ele?

Așadar astăzi, fii deschis la cei pe care Dumnezeu îi trimite în viața ta ca să te ajute și să te călăuzească!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

2 Timotei 3.1-17

Sumbrul portret moral din versetele 2-5 seamănă cu cel din Romani 1.28-32, cu această diferenţă strânsă că aici nu sunt zugrăviţi păgâni, ci oameni care-şi zic creştini. Iar ceea ce îl agravează este că forma de evlavie, ipocrizia, acoperă aceste trăsături înspăimântătoare cu o spoială înşelătoare. „Dar tu”, întrerupe din nou apostolul (v. 10, 14; 4.5). De o parte sunt aceşti oameni imorali, „întotdeauna învăţând şi neputând veni niciodată la cunoştinţa adevărului” (v. 7); de cealaltă parte se află acest tânăr slujitor al lui Dumnezeu, hrănit încă din copilărie cu „sfintele scrieri”, sub influenţa unei mame şi a unei bunici evlavioase (cap. 1.5). Ce fericiţi sunt cei care, încă de la vârstă fragedă, au fost cititori perseverenţi ai Cuvântului lui Dumnezeu! Lor, şi nouă tuturor, se adresează acest îndemn: „rămâi în cele ce ai învăţat” (v. 14).

Versetul 16 stabileşte deplina inspiraţie a tuturor Scripturilor şi, în acelaşi timp, autoritatea lor pentru a învăţa, pentru a convinge, pentru a îndrepta şi pentru a instrui în dreptate. Cuvântul lui Dumnezeu îl hrăneşte şi îl formează pe omul lui Dumnezeu. Timotei era unul dintre aceştia, în pofida tinereţii lui (v. 17; 1 Timotei 6.11). Acest titlu de om al lui Dumnezeu este încă şi mai nobil decât cel de ostaş, de lucrător sau de rob al Domnului (cap. 2.3,15,24). Dumnezeu ne arată aici cum putem deveni astfel. De asemeni, El să ne ajute să dorim să devenim astfel!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: