Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 25, 2018”

25 Septembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Vorbește fiilor lui Israel și poruncește-le să-și facă ciucuri la colțurile hainelor, în generațiile lor, și peste ciucurele fiecărui colț să pună un șnur albastru.
Numeri 15.38

Există o semnificație binecuvântată a acestor ciucuri și a șnurului albastru care era pus peste ei, la colțurile hainelor fiilor lui Israel. Șnurul albastru, culoare a cerului, trebuia să facă legătura între mersul lor prin pustie și lucrurile cerești – legătura dintre umblarea lor și lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.

Ciucurele și șnurul albastru de deasupra lui nu erau puse pe acele părți ale hainei care sunt cele mai vizibile, ci erau așezate la colțurile ei, pe acea parte a hainei care era cea mai aproape de pământ. Acest lucru trebuia să le amintească de faptul că cele mai mici detalii ale vieții de zi cu zi trebuiau să aibă un caracter ceresc. Șnurul albastru trebuia să le aducă aminte zi de zi și ceas de ceas că aparțineau Celui care este ceresc – „astfel să vă amintiți și să faceți toate poruncile Mele și să fiți sfinți pentru Dumnezeul vostru” (Numeri 15.40).

Dacă privim la îndrumările practice pentru chemarea noastră cerească în Noul Testament, vedem că ele sunt ilustrate în mod minunat prin diferite imagini ale Vechiului Testament. Trebuie însă să știm că poruncile și îndrumările din Noul Testament sunt adresate vieții noi pe care am primit-o, care are nevoie de îndrumare în această lume rea; dar nu pentru a îndrepta lumea, ci pentru a trăi în ascultare și în sfințenie, spre slava Domnului, potrivit chemării cerești.

F G Patterson


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei, ca floarea ierbii…”
1 Petru 1.24

Şi regii sunt trecători

14 decembrie 1861. Marele clopot de la catedrala St. Paul a răspândit imediat vestea în oraș: prințul Albert a murit la ora 22:50. Toată lumea știa că acest sunet nu poate însemna decât două lucruri: fie moartea unui monarh, fie un moment de mare criză națională precum războiul. Oamenii ce locuiau în apropierea catedralei au fost treziți imediat de sunetele clopotului. În scurtă vreme, în fața marii catedrale s-a adunat o mulțime de oameni. Tocmai în dimineața anterioară, veștile de la Windsor anunțaseră că prințul, care nu se simțise bine în ultimele două săptămâni, era mai bine. Toți englezii se liniștiseră, crezând că ce fusese mai rău trecuse, dar nu a fost așa. Moartea soțului reginei Victoria, prințul Albert, a dat familiei regale britanice o lovitură de pe urma căreia aproape că n-a reușit să-și revină. Dispariția lui Albert a fost considerată atunci o calamitate națională și ea aproape că a dus la înlăturarea monarhiei.

Avem în fața noastră un mare adevăr: nimeni nu știe câte minute sau câți ani ne despart de această clipă decisivă. Dar putem ști chiar acum că pentru păcătosul vinovat există o odihnă în harul lui Dumnezeu, o siguranță deplină, că poate merge ca un copil împăcat al lui Dumnezeu în slava casei cerești a Tatălui. Aceasta este esența creștinismului, ca un om să apuce siguranța harului prin credința în sângele ispășitor al Fiului lui Dumnezeu. Orice creștin adevărat primește siguranța prin Duhul Sfânt: sunt împăcat cu Dumnezeu, sunt iubit de Dumnezeu! La aceasta ne cheamă harul lui Dumnezeu.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DĂ-O MAI DEPARTE!

„Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel” (Matei 7:12)

     Biblia spune: „Să ştii că în zilele din urmă… oamenii vor fi iubitori de sine… trufaşi… neîmblânziți… şi momesc…” (2 Timotei 3:1-6). Dacă nu crezi lucrul acesta, încearcă să te strecori într-un loc de parcare pe care îl dorește un alt șofer. Sau uită-te la cumpărătorii ce stau la casă dându-și coate unii altora pentru a economisi treizeci de secunde. Sau ce zici de „locul tău” din biserică, știi tu, cel pe care îl încălzești de treizeci de ani? Biblia spune: „în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora” (Filipeni 2:3-4).

Domnul Isus a spus: „Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.” Cu alte cuvinte, trebuie să-ți faci obiceiul de a-i pune pe ceilalți pe primul loc. Albert Schweitzer, misionarul specializat în probleme medicale, a spus: „Singurii oameni care îți vor fi alături și care se vor bucura cu adevărat sunt aceia care au căutat și au descoperit cum pot să slujească.” Dacă ai nevoie de motivație, începe să cauți calitățile din oameni și nu defectele lor. Și nu uita, ei trebuie să facă la fel cu tine. Fă ceva pentru a-i ajuta.

Dacă vrei cu adevărat să avansezi în viață, iubește-i pe ceilalți puțin mai mult decât merită, așa cum Dumnezeu te iubește pe tine. De prea multe ori așteptăm doar de la ceilalți să respecte Regula de Aur, adică: „Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel!” Henry Burton, compozitorul de imnuri, a scris: „Ți s-a arătat vreo bunătate? Dă-o mai departe. Ai auzit cuvântul iubitor? Dă-l mai departe! Ai găsit lumina cerească? Dă-o mai departe!” Acesta este și îndemnul pentru tine astăzi: Dă-le mai departe!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

2 Timotei 1.1-18

Atât de diferită de prima, această a doua epistolă se destăinuie cu privire la un timp de ruină în care apostolul, întemniţat, la sfârşitul alergării sale, asistă la un declin rapid al mărturiei pentru care lucrase atâta. Dumnezeu însă Se foloseşte de aceste progrese ale răului, deja vizibile în vremea apostolilor, pentru a ne da această epistolă care ne arată calea de urmat şi resursele credinţei în „timpuri grele”, care sunt cele ale noastre, astăzi (cap. 3.1). „Curaj” îi scrie Pavel copilului său preaiubit, „nu te înspăimânta!”.

Ceea ce posedăm noi este mai departe de cât poate să atingă vrăjmaşul şi este păzit de puterea lui Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

Acesta rămâne un duh de putere, de dragoste şi de chibzuinţă şi locuieşte în noi (v. 14; Ioan 14.17b). „Mântuitorul nostru Isus Hristos” nu S-a schimbat. Victoria câştigată de El asupra morţii este pentru veşnicie (v. 10). Toate punctele de sprijin exterioare s-au prăbuşit, credinţa rămânând să se bizuie numai pe Domnul (v. 12; Psalmul 62.1). Nu atunci când totul merge bine, ci atunci când totul merge rău este pusă la încercare credinţa fiecăruia (Filipeni 2.22). În faţa împotrivirii, mulţi l-au părăsit pe apostol (v. 15), în timp ce un frate devotat, Onisifor, îl căutase şi-l vizitase în închisoare. El făcea parte dintre acei milostivi care vor avea parte de îndurare (v. 18; Matei 5.7 şi 25.36b).

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: