Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 9, 2018”

9 Septembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Pentru ca pe cei doi să-i creeze în Sine într-un singur om nou, făcând pace; și ca să-i împace pe amândoi cu Dumnezeu.
Efeseni 2.15,16

Piatra de unghi fiind Isus Hristos Însuși.
Efeseni 2.20

Hristos a iubit Adunarea și S-a dat pe Sine Însuși pentru ea.
Efeseni 5.25

Devenim creștini prin credința individuală în Domnul Isus, însă, odată mântuiți, descoperim că suntem parte a Adunării. În Epistola sa către Efeseni, Pavel prezintă această minunată realitate.

Unitatea noastră ca și credincioși este un subiect important în Efeseni. Citim în capitolul 2 că iudeul și cel dintre națiuni au fost făcuți una în Domnul Isus. Cea mai mare diviziune naturală din omenire – fiindcă Dumnezeu Însuși a creat această diviziune – a fost îndepărtată la cruce. Acolo, Domnul nostru a purtat judecata care ni se cuvenea nouă, înlăturând „legea poruncilor cuprinsă în rânduieli” și stabilind o nouă și complet diferită ordine de lucruri în umanitate, prin înviere. Acest lucru a adus pacea între iudeu și cel dintre națiuni și i-a împăcat pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup, Adunarea. Mai târziu în capitol citim despre Adunare ca fiind o clădire, o „locuință a lui Dumnezeu prin Duhul”. Ea este casa lui Dumnezeu, unde rânduiala Sa este menținută și unde lauda Sa se face auzită. Să remarcăm însă că Domnul Isus Însuși este piatra de unghi a temeliei ei.

În capitolul 5 vedem Adunarea ca Mireasă, pe care Domnul Isus o iubește atât de mult, încât S-a dat pe Sine Însuși pentru ea, ca s-o prezinte înaintea Sa glorioasă (versetul 27). Cât de mult au fost binecuvântați creștinii! Și cât de minunat este că toate binecuvântările sunt în Domnul Isus Însuși!

S Attwood


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Hristos… a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu…”
1 Petru 3.18

Vestea de la cruce

Isus Hristos răstignit de oameni

În urmă cu circa 2.000 de ani, un Om a fost atârnat pe o cruce de lemn ca un răufăcător în afara cetății Ierusalim – înconjurat de multe persoane curioase care Îl batjocoreau. Cu toate că în viața Lui a ajutat pe mulți și nua făcut nimănui niciun rău, El a fost respins. Răspunsul oamenilor la dragostea Sa a fost crucea. Cum S-a comportat Cel răstignit? Răbdător a purtat durerile îngrozitoare și batjocura înțepătoare. În loc să Se apere sau să strige după ajutor, El S-a rugat către Dumnezeul Său: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!” Dragostea Lui a fost mai puternică decât ura oamenilor. Acest răstignit a fost Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu!

Isus Hristos pedepsit de Dumnezeu

Când Isus Hristos era pe cruce, s-a făcut deodată întuneric. Timp de trei ore, El nu a mai putut fi văzut, pentru că purta pedeapsa lui Dumnezeu, care noi am meritat-o pentru viața  noastră  păcătoasă.  De  aceea  a  trebuit  să  strige  la sfârșit: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Acest strigăt de durere exprimă adânca ananghie prin care a trecut la cruce. În dragostea Lui nemărginită, Ela suportat judecata lui Dumnezeu luând locul pentru fiecare care crede personal în El.

După trei ore s-a făcut iarăși lumină și Fiul lui Dumnezeu a strigat: „S-a isprăvit!” După aceea a murit. Prin suferințele și moartea Sa, El a făcut posibilă mântuirea oamenilor.

(se continuă în 16 septembrie)


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CREȘTE-ȚI COPIII ÎN ÎNVĂȚĂTURA DOMNULUI!

„Creşteţi-i, în mustrarea şi învăţătura Domnului.” (Efeseni 6:4)

Suntem mereu șocați de relatările despre copii care ucid profesori și colegi din școală și apoi întorc arma spre ei înșiși. Doi băieți, de doisprezece și treisprezece ani, au omorât în bătaie un om în fața unui magazin numai pentru plăcerea de a-l vedea murind. Un alt băiat a împușcat un om aflat în mașina oprită la stop. Când a fost întrebat de ce, el a răspuns: „Pentru că s-a uitat la mine.”

Care este cauza tuturor acestor fapte? Orele petrecute urmărind filme violente? Accesul tot mai ușor la procurarea unei arme? După cercetări amănunțite, oamenii de știință au ajuns la concluzia că violența comportamentală este deseori legată de abuz și neglijență în copilăria timpurie. Când un bebeluș petrece peste trei zile în scutece murdare sau când copiii sunt arși, bătuți sau ignorați, sângele lor se umple cu hormoni de stres – printre care cortizolul și adrenalina. Acești hormoni bombardează și afectează creierul copiilor. Așa că, pentru tot restul vieții, ei nu vor gândi și nu vor simți la fel ca ceilalți. De fapt, ei pierd capacitatea de a empatiza cu cei care suferă.

Aceleași cercetări au demonstrat că bebelușii, copiii mici sunt incredibil de vulnerabili între naștere și vârsta de trei ani. Dacă familiile nu-i protejează, dacă nu-i iubesc și nu au grijă de ei, societatea va plăti un preț incredibil în anii care vor urma. Biblia folosește cuvântul „creșteți”. Semnificația lui este a iubi, a proteja, a încuraja, a face complimente și a încerca să scoți ce e mai bun din copilul tău. Deci, crește-ți copiii în ascultarea Domnului!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

1 Tesaloniceni 3.1-10

În două rânduri, Satan îl împiedicase pe Pavel să se întoarcă la Tesalonic (cap. 2.18). Dumnezeu permisese aceasta, ca să se poată arăta atât afecţiunea apostolului, cât şi credincioşia tesalonicenilor. Folosindu-se de o altă armă, „ispititorul” (v. 5) declanşase atunci asupra lor mari necazuri. Iar Pavel îi avertizase nu numai că aceste încercări erau inevitabile, ci şi că ei erau destinaţi acestora (v. 3; Ioan 15.20; 16.33).

Era el, din acest motiv, indiferent? Dimpotrivă!

Ceea ce-l neliniştea însă nu erau necazurile tesalonicenilor, ci îndoiala legată de tăria credinţei lor (v. 2sf, 5, 6, 7, 10).

Ce lecţie pentru noi, cei care ne oprim cu uşurinţă la împrejurări exterioare: dificultăţi materiale, boli etc., în timp ce pierdem din vedere starea lăuntrică a creştinului! Nemairăbdând (v. 1, 5), apostolul îl trimisese pe Timotei să-i întărească şi să-i încurajeze. Şi el însuşi fusese mângâiat, da, umplut de bucurie, în propriile sale necazuri, de veştile pe care le primise. Pentru că, departe de a le zdruncina credinţa acestor tineri credincioşi, încercarea le-o întărise.

În acelaşi fel, climele cele mai aspre călesc în general rasele (soiurile) cele mai rezistente. Încă o dată, Satan făcuse o lucrare care îl înşelase (Proverbe 11.18).

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: