Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 1, 2018”

1 Septembrie 2018

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Îngerului adunării din Efes scrie-i: … „Am împotriva ta că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Amintește-ți deci de unde ai căzut și pocăiește-te și fă lucrările dintâi; dar, dacă nu, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui” … Și îngerului adunării din Smirna scrie-i: … „Nu te teme deloc de ce vei suferi. Iată, diavolul va arunca dintre voi în închisoare, ca să fiți încercați; și veți avea necaz zece zile. Fii credincios până la moarte și-ți voi da cununa vieții”.
Apocalipsa 2.1,4,5,8,10

Cele șapte adunări din Asia – Efes și Smirna

Aceste scrisori către cele șapte adunări din Asia descriu, în tot atâtea tablouri succesive, istoria creștinătății responsabile. Domnul Se prezintă fiecăreia dintre aceste biserici, face un inventar exact a ceea ce găsește și a ceea ce nu găsește, dă îndemnuri și promite răsplătirea Sa celui care învinge.

La Efes, aparent totul mergea cât se poate de bine (versetele 2 și 3). Domnul însă privește la inimă (Ieremia 2.2). Din nefericire, nu vede acolo răspunsul la propria Sa dragoste; El a încetat să mai ocupe acolo primul loc. Dacă un râu este separat de izvorul său, oamenii situați pe malurile râului la vărsare nu vor remarca imediat. Cât timp apa se scurge, malurile rămân tot verzi; și, pentru câtva timp, se va putea vedea acolo aceeași animație. Dragi prieteni, să ne întrebăm ce este nu cu zelul nostru, ci cu afecțiunile noastre față de Hristos. Pentru a frâna acest declin, Domnul cel credincios va recurge la un remediu ciudat: încercarea. El lasă frâu liber puterii lui Satan.

După Efes (binevoitor) urmează Smirna, care semnifică „amărăciune”. Aceasta a fost perioada martirilor sub cruzii împărați romani (în secolele 2 și 3), când, în arene, înaintea fiarelor sălbatice, creștinii „Smirnei” au avut ocazia să-și arate dragostea pentru Mântuitorul lor printr-o credincioșie până la moarte.

J Koechlin


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

„În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt: «Da»…”
2 Corinteni 1.20

Bizuiţi-vă pe DOMNUL!

O, noi ne-am bizuit pe Domnul!

De-aceea nu ne-a biruit

Nici vântul, când vuia puternic,

Nici valul, când izbea cumplit.

O, noi ne-am bizuit pe Domnul!

De-aceea, când zdrobiți păream,

Spre fericita izbăvire

Deplin încrezători priveam.

O, noi ne-am bizuit pe Domnul!

De-aceea-n nopți de suferinți

Crezând, noi pregăteam prin lacrimi

Cântarea marii biruinți.

O, noi ne-am bizuit pe Domnul!

De-aceea-n liniște-am privit

Şi-am stat neclătinați în fața

Asupritorului cumplit.

O, noi ne-am bizuit pe Domnul!

De-aceea azi cântăm așa,

Şi veșnic vom slăvi și-n ceruri

Măreață, biruința Sa.

Bizuiți-vă pe Domnul

Cei răscumpărați de El,

Căci în El au biruința

Câți se bizuiesc pe El!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

MÂNIA SFÂNTĂ (1)

„Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi” (Efeseni 4:26)

Există un mod corect și un mod greșit de a te raporta la mânie. Moise și-a manifestat-o într-un mod greșit, și lucrul acesta l-a costat Țara Promisă. Domnul Isus și-a exprimat mânia într-un mod potrivit, și cei care profitau de săraci au fost demascați și izgoniți din Templu.

Versetul „Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi” înseamnă că în loc să te plângi de problemă, trebuie să faci ceva în privința ei. În loc să începi să fierbi și să-i ții pe ceilalți ca pe ace, caută miezul mâniei tale și exprim-o așa cum se cuvine.

Pastorul și autorul Dr. Jack Hyles a scris la un moment dat despre fiul său care a primit ca temă să citească o carte – una cu un limbaj nepotrivit pentru copii, și plină de situații dubioase… Cu cât Dr. Hyles a citit-o mai atent, cu atât s-a mâniat mai tare. În cele din urmă, s-a dus la directorul școlii și i-a spus politicos, dar ferm: „Fiul meu nu va citi această carte, i se va da o alta în locul ei, și nu i se va scădea nota din această cauză!” Directorul, luat prin surprindere, a încercat să argumenteze și să-l contrazică… dar Dr. Hyles l-a întrerupt și a spus ferm, calm, apăsat: „Fără niciun ‘dacă’, niciun ‘dar’ sau vreun ‘și’, pe acest subiect! Nu va fi obligat să citească această carte, și i se va da o altă temă. E clar?” Directorul a răspuns: „În regulă, Dr. Hyles, dar nu înțeleg ce e cu toată această agitație. La urma urmelor, limbajul din această carte nu este mai urât decât cel scris pe pereții din toalete.”

Dr. Hyles a zâmbit și a zis: „De acord cu dumneavoastră, dar dacă acesta va deveni lectură obligatorie – mă voi întoarce!” Așa este indicat să ne exprimăm mânia: într-un mod corect! Ai în vedere asta, de azi!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Coloseni 2.6-19

Preocuparea cu gloriile Domnului Isus este mijlocul de a fi zidiţi şi înrădăcinaţi în El (v. 7). Rădăcinile unui arbore îi asigură deopotrivă hrana şi stabilitatea (Proverbe 12.3). Creştinul, dacă nu este întărit în credinţă (cap. 1.23), riscă să fie antrenat de „orice vânt de învăţătură” (Efeseni 4.14; comp. cu Matei 13.21). Şi tocmai asemenea vânturi periculoase băteau la Colose: filosofia (v. 8), tradiţia, închinarea la îngeri (v. 18), rânduieli religioase (v. 22), tot ceea ce versetul 8 numeşte „amăgire deşartă”.

Cu o nu mai mică imaginaţie, astăzi sunt inventate şi răspândite doctrine şi teze. Să ne ferim să ne plecăm urechea la vreo învăţătură care se depărtează de Cuvântul lui Dumnezeu! Vrăjmaşul sufletelor noastre, prin agenţii pe care-i foloseşte, voia să ne înşele (v. 4), să ne transforme în prada sa (v. 8), să ne facă în mod fraudulos să pierdem premiul alergării (v. 18). Lupta cea mare însă a fost purtată şi câştigată de Altul. Crucea, locul unde Satan pentru o clipă s-a crezut triumfător, a marcat înfrângerea lui totală şi în public (v. 15), el însuşi fiind dezbrăcat de armura în care se încrezuse şi de bunurile lui (citiţi Luca 11.21,22). Să nu ne lăsăm răpiţi, sau mai degrabă să nu-I răpim noi Domnului ceea ce Îi aparţine, orice-ar fi!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: