Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 10, 2018”

10 Septembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Fiii lui Israel suspinau din cauza robiei și au strigat; și strigătul lor din cauza robiei s-a suit la Dumnezeu. Și Dumnezeu a auzit geamătul lor.
Exod 2.23,24

În primele capitole ale cărții Exod avem o imagine sugestivă a stării poporului lui Dumnezeu, popor aflat în păcat, înainte de răscumpărare. Ei se află în Egipt, într-o stare de robie și de idolatrie. Egiptul reprezintă lumea în starea ei naturală, o lume căzută și dominată de puterea lui Satan. Israeliții se aflau acolo într-o stare deplorabilă, fără să aibă vreo altă dorință decât de a fi scăpați din robia sub care gemeau. Simțeau din plin „cuptorul de fier al Egiptului”, biciul supraveghetorilor și lanțul greu al robiei; însă Dumnezeu rămânea necunoscut de ei. Chiar când strigătul lor „din pricina robiei” a fost auzit, el nu fusese un strigăt către Dumnezeu. A ajuns fără îndoială la urechile Lui, căci totul este descoperit înaintea ochilor Săi, iar urechea Lui nu este niciodată surdă. Sărmanul fiu risipitor (Luca 15) ajunsese la capătul resurselor sale în țara depărtată, dar acest lucru nu l-a îndreptat către tatăl său, nici nu l-a făcut să-și vină în fire și nici să strige la Dumnezeu după izbăvire. Încercând să-și umple nevoia pe care o simțea, el n-a făcut decât să se depărteze tot mai mult de Dumnezeu. Mai întâi, voința lui l-a dus departe de casă; apoi nevoia sa l-a îndepărtat încă și mai mult; după care, starea lui completă de nenorocire a constituit ocazia pentru manifestarea celui mai desăvârșit har din partea tatălui său.

La fel stau lucrurile cu cel păcătos. Vezi pe câte cineva irosindu-și sănătatea, aptitudinile și energia, căutând cu disperare să apuce ceva care la sfârșit se dovedește a nu fi altceva decât un balon de săpun; iar inima lui rămâne pustie și nesatisfăcută. Apoi, un astfel de fiu risipitor merge mai departe și se alipește de un locuitor al lumii, însă doar pentru a constata realitatea dură a unui principiu mereu adevărat: lumea niciodată nu dăruiește ceva. Cereți-i unui om din lume să privească înapoi în viața sa și să vă spună dacă, după ce și-a risipit puterile adunând bogății și căutând fericirea, este în sfârșit satisfăcut. Dacă e sincer, vă va răspunde: Nu! Nevoia în sine a lui niciodată nu l-a condus către Dumnezeu, ci l-a îndepărtat de El chiar mai mult decât voința lui; iar tot ceea ce poate să facă acum este să tânjească după roșcovele lumii! Într-un anumit sens, este o îndurare ca un suflet să se găsească într-o astfel de strâmtorare, căci în mijlocul acestei stări nenorocite nu mai există piedică pentru ca harul lui Dumnezeu să se manifeste.

F G Patterson


SĂMÂNȚA BUNĂ

” …cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare.”
Luca 9.48

Lucrurile mici

Sir Michael Costa (1808-1884), renumitul dirijor și compozitor, făcea repetiții. În timp ce corul a răsunat acompaniat de zeci de instrumente, interpretul la piculină un flaut mic socotind probabil că avea o contribuție așa de măruntă, încât trecea neobservată în avalanșa aceea de sunete, s-a oprit din cântat. Deodată, marele dirijor s-a oprit și a strigat: „Ce s-a întâmplat cu piculina?” Sunetul acelui mic instrument era necesar pentru armonie; și maestrul a remarcat lipsa piculinei atunci când nu s-a mai auzit.

Tot așa, pentru Dumnezeu marele Dirijor al universului niciunul dintre noi nu este lipsit de importanță. Uneori, cel mai mic și, aparent, mai neînsemnat poate avea contribuția lui importantă și uneori chiar decisivă. Şi chiar dacă nu pare să aibă cine știe ce mare efect asupra altora, totuși marele Dirijor știe!

Într-o lume în care mulți umblă după lucruri mari care să fie vizibile în ochii tuturor, creștinul este chemat să rămână în poziția în care îl așază Dumnezeu. Cine este mulțumit chiar și cu lucrări neînsemnate promovează armonia unii cu  alții  și  lauda  comună  la  adresa  lui  Dumnezeu.  Chiar dacă nu suntem vioara numărul unu în diferitele situații din viață, să fim încurajați că lucrurile mari nu pot fi posibile fără lucrurile mai mici. În fața lumii există multă nedreptate, dar Dumnezeu judecă toate lucrurile, mici și mari, cu dreptatea Sa perfectă.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

MĂRTURISIREA AUTENTICĂ (1)

„Nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut.” (Luca 12:2)

Julie Ann Barnhill, conferențiar și scriitor motivațional, scria: „Am tendința să-mi ascund păcatele ca să nu le știe nimeni. Aproape tot timpul am reușit să scap ținând 99,9% din aceste lucruri ascunse. Ca om care merge la biserică și care lasă impresia că gestionează o familie fericită, am evitat să atrag atenția celorlalți față de partea întunecată a vieții mele – însă cu un preț mare. Minciuna despre cheltuielile pe care le făceam a dus la probleme financiare în căsnicia mea. Invidia m-a lăsat fără prieteni și fără mulțumire. Mânia adolescenței care m-a făcut să trec prin episoade de auto-mutilare a explodat după mai mulți ani într-o mânie abuzivă față de copiii mei. Și când alcoolul mi-a făcut cu ochiul în perioadele de singurătate și de depresie, i-am cedat. Poate vă gândiți: „Ne-ai destăinuit câteva secrete din viața ta – dar ele nu se compară cu ale mele!”

Ideea nu este să vedem cine are cele mai îngrozitoare secrete; noi trebuie să acceptăm adevărul că nu suntem singuri în locurile noastre secrete… Confesiunea de dragul confesiunii se transformă foarte ușor în momente de tabloid, precum talk-show-rile de la televizor. Nu e suficient să te destăinui.

Mărturisirea autentică duce la o iertare radicală care este disponibilă numai prin Hristos. Ea acoperă orice lucru am fi făcut, indiferent cât de rău este. Domnul Isus ne cunoaște secretele și acestea nu-L vor împiedica niciodată să ne iubească. Păcatele ascunse pot, totuși, să creeze o barieră între noi și viața fără rușine pe care ne-o dorește El. Când ne mărturisim păcatele, noi putem căpăta răscumpărare, salvare și viață veșnică. De asemenea ne putem confesa unor prieteni de încredere ca să putem experimenta realitatea vindecării divine și în relațiile cu cei pe care îi iubim.”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

1 Tesaloniceni 3.11-13; 4.1-8

Nu încercările ar trebui să ne poarte spre a-L aştepta pe Domnul, ci dragostea! Venirea Sa „cu toţi sfinţii Săi” este măreţul gând care ar trebui să ne conducă întregul nostru comportament. Sfinţi suntem deja înaintea lui Dumnezeu, prin lucrarea perfectă a lui Hristos (Evrei 10.10), dar, în acelaşi timp, suntem îndemnaţi să ne întărim inimile în sfinţenie practică (cap. 3.13); este voia specială a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre ai Săi (cap. 4.3). Un tânăr creştin va trebui mai ales să vegheze să se păstreze curat (v. 4). Considerându-şi trupul ca un instrument de plăcere, el păcătuieşte în primul rând împotriva lui însuşi: îşi ruinează uneori sănătatea, însă întotdeauna conştiinţa (aceasta îşi pierde sensibilitatea faţă de rău şi se dereglează precum acul unui aparat de măsură care a fost forţat).

De asemenea, el poate face cea mai mare nedreptate altuia (v. 6; Evrei 13.4). Câte vieţi ruinate, câte duhuri şi trupuri pângărite şi câte cămine distruse nu au plătit deşertăciunea unei cuceriri şi a unei plăceri de câteva clipe! În sfârşit, necurăţia, sub toate formele ei, este un păcat împotriva lui Dumnezeu (Psalmul 51.4). Trupul nostru nu ne mai aparţine; a devenit templul Duhului pe care Dumnezeu ni L-a dat (v. 8; 1 Corinteni 6.18-20). Duhul Sfânt cere o locuinţă sfântă. A ne păstra trupul fără vină (cap. 5.23) înseamnă a-L onora pe Acela care locuieşte în el.

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: