Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 30, 2018”

30 Septembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Său, și Dumnezeu Însuși va fi cu ei, Dumnezeul lor.
Apocalipsa 21.3

Va veni o zi când cerul va confirma triumfător împlinirea tuturor căilor lui Dumnezeu cu omul. Însă astăzi creștinii – odinioară răzvrătiți prin natura lor veche – pot spune că El i-a împăcat cu Sine Însuși prin Isus Hristos (2 Corinteni 5.18). Totul depinde de lucrarea Domnului de la cruce, însă este la fel de adevărat că întreaga Dumnezeire a fost angajată în acest proces măreț și minunat de a ne aduce înapoi la Dumnezeu.

În mod individual, noi, cei care credem în Domnul Isus, mărturisim: „Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine” (Galateni 2.20), iar în mod colectiv: „Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru noi” (Efeseni 5.2); în mod corporativ, ca mădulare ale Trupului Său: „Hristos a iubit Adunarea și S-a dat pe Sine Însuși pentru ea”. În viitor, El o va prezenta înaintea Sa „glorioasă, neavând pată sau zbârcitură sau ceva de felul acestora, ci ca să fie sfântă și fără cusur” (Efeseni 5.27). Înainte de aceasta, „Domnul Însuși … va coborî din cer” (1 Tesaloniceni 4.16), iar noi vom fi răpiți pentru a-L întâlni în văzduh.

De asemenea, El le-a spus ucenicilor Săi: „Tatăl Însuși vă iubește” (Ioan 16.27). Ce minunat că Îl putem numi Tată al nostru pe Tatăl Lui (Ioan 20.17) și că ne putem bucura de dragostea Lui, fiindcă noi – ca și ucenicii – Îl iubim pe Fiul său și credem că a venit de la Dumnezeu.

În timpul de față, Fiul mijlocește pentru noi în cer, iar Duhul Sfânt „vine în ajutor slăbiciunii noastre, pentru că noi nu știm ce să cerem așa cum ar trebui, dar Duhul Însuși mijlocește cu suspine de nespus” (Romani 8.26). El este „un alt Mângâietor”, aici pe pământ (Ioan 14.16). Cât de minunat este să beneficiem de dragostea și de interesul Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt!

S Attwood


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

” …Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească … cinstea, slava și lauda!”
Apocalipsa 5.12

Pe urmele Mielului lui Dumnezeu

În Scriptură, Domnul și Mântuitorul nostru poartă diferite nume. Când Mântuitorul este numit Mielul lui Dumnezeu, atunci acest nume se referă la faptul că EL este sacrificiul perfect și suprem pentru păcat. Toată omenirea se află sub blestemul morții, care a venit prin neascultarea primilor oameni, Adam și Eva. Astfel, omenirea de la Adam până astăzi are nevoie să fie salvată de sub acest blestem. Adam a încercat să-și acopere păcatul, să se acopere cu frunze, o lucrare omenească. Dar Dumnezeu nu a acceptat și nu acceptă nici astăzi, ca iertarea păcatelor să fie o lucrare omenească.

Întregul sistem al sacrificării stabilit de către Dumnezeu în Vechiul Testament arăta spre venirea Mântuitorului, pe care Dumnezeu L-a oferit ca răscumpărare pentru păcatele poporului. Ştim că plata păcatului este moartea și că păcatul nostru ne desparte de Dumnezeu. Însă Dumnezeu a pregătit o cale prin care omul păcătos poate să ajungă în prezența Lui. Pășind pe această cale, mergem pe  urmele  Mielului  lui  Dumnezeu.  Prin  aceste  meditații duminicale dorim să-L cunoaștem mai profund pe Cel care ne-a răscumpărat nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ci cu sângele Său și care este numit Mielul lui Dumnezeu. Lui i se cuvine să-i aducem gloria și mulțumirea inimilor noastre pentru lucrarea care a făcut-o la crucea de pe Golgota.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ȘAPTE PAȘI BIBLICI CĂTRE BIRUINȚĂ

„A izbutit în tot ce a făcut… ca să caute pe Dumnezeul său” (2 Cronici 31:21)

     Astăzi vom vorbi despre șapte pași biblici prin care poți ajunge la biruință:

1) Pune-L pe Dumnezeu pe primul plan. El dorește să reușești în viață; ce părinte bun nu ar dori? Așa că lucrează la relația ta cu El. „Împrieteneşte-te, deci, cu Dumnezeu, şi… te vei bucura astfel iarăşi de fericire” (Iov 22:21).

2) Ajută-i pe alții să reușească. „Fiecare… va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.” (Efeseni 6:8). Nu fi preocupat doar de tine însuți, fii atent și la nevoile altora.

3) Creează un climat de încredere în jurul tău. Câtă vreme semeni îndoiala, nu vei experimenta niciodată victoria. Nu uita că „destoinicia noastră… vine de la Dumnezeu” (2 Corinteni 3:5).

4) Fii informat! „Să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa” (Proverbe 1:5). Observă, citește și astfel vei crește! Dacă ești dispus să plătești pentru o masă copioasă, dar nu și pentru o carte bună, probabil pui mai mult preț pe pofta de mâncare, decât pe intelect.

5) Imaginează-ți cum va fi atunci când îți vei atinge scopul. Gândește și vorbește în termenii biruinței. Moise așa a făcut: „pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.” (Evrei 11:27).

6) Scrie-ți planul în agendă și stabilește-ți termene limită. Întocmește o listă detaliată și fă o coloană pentru a bifa realizările. Păzește-ți mintea și organizează-ți timpul. „Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.” (Efeseni 5:16).

7) Stabilește-ți un scop realist. Depune efort pentru atingerea lui, rezolvând fiecare prioritate la timpul potrivit. Multe lucruri în viață nu izbutesc dintr-un motiv precis – concentrarea atenției spre ceva greșit. Așa că evită elementele care te distrag de la țintă.

Dacă faci aceste șapte lucruri, vei fi biruitor în viață! Și nu numai azi!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Tit 1.1-16

Regăsim în Epistola către Tit subiectele care ne-au preocupat în 1 Timotei: rânduiala în adunări, învăţătura sănătoasă, opusă celei a falşilor învăţători, roadele acesteia în purtarea celor credincioşi. Pavel i-a dat lui Tit răspunderea de a alege şi de a rândui bătrâni (la plural) în fiecare adunare (Fapte 14.23). Suntem departe de principiul atâtor Biserici în care un singur om cumulează aceste funcţii şi, de regulă, ajunge să fie depăşit de ele şi să nu le poată îndeplini. Demnitate, seriozitate, ospitalitate, stăpânire de sine, sunt trăsăturile morale indispensabile ale unui supraveghetor.

Nu este deloc măgulitor portretul cretanilor schiţat de propriul lor profet şi confirmat de apostol. Trăsăturile, mai mult sau mai puţin acuzate, ale omului firesc nu sunt şterse prin întoarcerea lui la Dumnezeu. Unul rămâne mai înclinat să poarte o minciună, altul spre lene sau spre mândrie. Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să înveţe să-şi cunoască propriile tendinţe şi, cu ajutorul Domnului, să vegheze apoi să nu le permită să se manifeste. Aşadar nesupunerea! Cea a copiilor faţă de părinţii lor (sf. v. 6) riscă să se arate mai târziu faţă de învăţătura divină (v. 10). Şi Dumnezeu nu recunoaşte lucrările celui ce nu se supune autorităţii Cuvântului Său (sf. v. 16).

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: