Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 27, 2018”

27 Iunie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului și l-a numit „Domnul păcii”. … În noaptea aceea, Domnul i-a zis: „… dărâmă altarul lui Baal pe care-l are tatăl tău și taie așera care este lângă el. Și zidește un altar Domnului Dumnezeului tău”.
Judecători 6.24-26

Ghedeon a fost chemat să dea o mărturie publică doar după ce altarul de închinare a fost zidit. Totul a început în casa tatălui său. El a trebuit să distrugă altarul lui Baal și așera care era lângă el, ridicând în locul lor altarul mărturiei – altarul Dumnezeului pe care Ghedeon Îl cunoștea.

Datoria clară a celui care dorește să fie o mărturie pentru Dumnezeu este, înainte de orice, să lepede orice idol. De ce există astăzi atât de puțini slujitori care dau o mărturie puternică pentru Hristos? Pentru că nu au cele două altare ale lui Ghedeon!

Și de ce nu îl au pe cel de-al doilea? Fiindcă nu au lemne pentru arderea jertfei. Idolii constituie lemnul (versetul 26). Să-i aruncăm și să nu mai rămână nimic din ei! Și să începem să facem acest lucru în familiile noastre! Dacă nu procedăm astfel, unde va fi mărturia noastră?

Lepădarea idolilor este secretul puterii; Duhul Domnului a venit peste Ghedeon doar după ce el a făcut acest lucru. Noi nu mai avem acum idoli de piatră sau de lemn; idolii din ziua de astăzi sunt mulți la număr și noi adesea îi preferăm unei umblări în credincioșie și în putere. Ghedeon a ascultat fără să ezite, fără rezerve și fără să facă vreun compromis. Pentru el, idolii erau nimic în comparație cu Dumnezeul pe care Îl cunoștea.

Suntem noi martori înaintea acestei lumi și împotriva tuturor lucrurilor deșarte și păcătoase în care ea își găsește plăcerea? Chiar dacă nu am păstrat altarul lui Baal, poate că încă nu am distrus așera de lângă el. Ascultarea necondiționată de Cuvântul lui Dumnezeu este calea către putere.

H Rossier


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Să se lase cel rău de calea lui…, să se întoarcă la Domnul…, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând.”
Isaia 55.7

Crucea

Ludwig al IX-lea a ajuns împărat la vârsta de doisprezece ani. Mama sa, o femeie energică, a înăbușit o răscoală a unor nobili împotriva sa. Când a preluat el însuși domnia, toți împotrivitorii săi s-au refugiat în străinătate, pentru că împăratul concepuse o listă cu numele acestora, iar după fiecare nume însemnase o cruce. Acest lucru a fost interpretat astfel: Ludwig îi va omorî pe toți dușmanii săi. Când a auzit împăratul aceasta, le-a asigurat tuturor fugarilor iertarea la întoarcere. Ce însemnau însă crucile care urmau numelui? Ludwig a explicat: „Crucile îmi amintesc mereu de crucea Mântuitorului meu, care mă îndeamnă să iert!” O gândire nobilă! Toți cei care s-au încrezut în promisiunea împăratului au fost grațiați.

Versetul de astăzi vorbește de o iertare care garantează nu numai o siguranță temporară, ci și una veșnică. Pe „lista” lui Dumnezeu se află după numele dumneavoastră tot o cruce, și anume crucea de la Golgota, pe care a murit Fiul lui Dumnezeu pentru păcătoși și nelegiuiți. De aceea Dumnezeu poate ierta. Dar fiecare trebuie să se recunoască un păcătos. Această recunoaștere produce căința și  întoarcerea  la  Dumnezeu.  Toți  cei  care  vin  astfel  la Dumnezeu primesc iertare, pace cu Dumnezeu și viață veșnică prin credința în Fiul Său. Să încetăm să ne mai punem încrederea în orice altceva și să ne punem încrederea numai în Cel care a murit pe cruce pentru noi.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

URMEAZĂ-ȚI VISUL (1)

„Întăreşte-te şi îmbărbătează-te!” (Iosua 1:9)

Când a venit vremea ca Iosua să-i ia locul lui Moise, Dumnezeu i-a zis: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.” Astăzi, Dumnezeu îți spune același lucru și ție. El dorește să-ți urmezi visul pe care l-a pus în inima ta!

Alfred D. Souza, militantul creștin indian, a scris: „Pentru o lungă perioadă de timp mi s-a părut că viața mea stă să înceapă – viața adevărată. Dar mereu apărea vreun obstacol în cale, ceva prin care trebuia să trec mai întâi, ceva ce trebuia mai întâi terminat, timp ce mai trebuia petrecut în slujire și datorii care mai trebuiau plătite. După aceea, viața putea să înceapă. În cele din urmă, am priceput clar că de fapt aceste obstacole erau viața mea.”

Când dai de obstacole, descoperi lucruri despre tine pe care nu le-ai știut niciodată. Descoperi adâncimea credinței tale în Dumnezeu – și în tine însuți. Fiecare problemă te ajută să te cunoști mai bine. Obstacolele sunt numai o chemare de a-ți întări poziția, de a nu renunța la visul tău. Când vei privi în urmă la viața ta, vei regreta lucrurile pe care nu le-ai făcut mai mult decât lucrurile pe care le-ai făcut.

Așadar, atunci când visul tău pare imposibil, încrede-te în Dumnezeu și acționează ca și cum este imposibil să dai greș. De ce? Deoarece „la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință” (Marcu 10:27). Asta înseamnă că dacă vrei să urci pe Muntele Everest să te asiguri că ai luat steagul cu tine. Nu-i asculta pe cei ce-ți spun: „Asta nu se poate!” Sau: „Îți asumi un risc prea mare!” Ignoră-i pe cei ce-ți spun că nu se poate realiza, și concentrează-te asupra lucrurilor despre care Dumnezeu spune că se pot face!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Mica 7.1-20

„Vai de mine!” strigă profetul care îşi conştientizează propria mizerie odată cu cea a poporului. Extinzând, putem vedea aici experienţa amară pe care o are omul cu el însuşi. Descoperă că nu are în sine însuşi nici resurse, nici roade (v. 1); că nu se poate sprijini mai mult nici pe autorităţi, nici pe cei mari de pe pământ („cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine”; v. 4; Psalmul 118.9); de asemeni, că şi cei mai apropiaţi îl dezamăgesc în acelaşi fel dacă se lasă în grija lor. Ce dureroasă experienţă şi totodată ce necesară experienţă! Am probat-o şi noi? Suntem noi convinşi că Hristos singur este demn de toată încrederea noastră? „Nu este niciunul drept printre oameni” (v. 2). Ceea ce însă nu găsim nici în noi, nici în alţii găsim în El (v. 7).

Domnul Isus citează versetul 6 pentru a descrie consecinţele venirii Sale (Matei 10.34-36). Acestea pun pe orice om la încercare şi verifică faptul că cine nu este cu El este împotriva Lui (Luca 11.23). De ce parte ne aflăm însă noi?

Ajunsă la încheierea ei, cartea se sfârşeşte cu certitudinile şi cu promisiunile harului. „Vei arunca toate păcatele lor în adâncurile mării” (v. 19). Ce fericire să ne ştim păcatele înmormântate pentru totdeauna! În adevăr, Doamne, „cine este Dumnezeu asemenea Ţie?” (v. 18).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: