Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 19, 2018”

19 Iunie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Să ascund Eu de Avraam ce fac? … Pentru că l-am cunoscut că va porunci copiilor săi și casei sale după el să țină calea Domnului.
Geneza 18.17,19

Ești cap de familie? Există citirea Bibliei și rugăciune ca familie în casa ta? Dacă nu, de ce? Cumva inima ta s-a îndepărtat de Dumnezeu, de Cuvântul și de căile Sale? Citești și te rogi în particular? Iubești Cuvântul și rugăciunea? Îți găsești plăcerea în ele? Dacă da, atunci de ce să le neglijezi în familia ta? Poate că te vei scuza dând vina pe nepriceperea și pe timiditatea ta. Dacă așa stau lucrurile, roagă-L pe Domnul să-ți dea putere să-ți biruiești slăbiciunea! Sprijină-te pe harul Său și strânge-ți laolaltă familia, la o anumită oră, în fiecare zi, pentru a citi câteva versete din Scriptură și pentru a rosti câteva cuvinte în rugăciune!

Primește bine acest îndemn! Începe de îndată, căutând ajutor de la Dumnezeu, iar El nu va întârzia să te susțină, căci niciodată nu dezamăgește o inimă încrezătoare și dependentă. Nu mai continua să neglijezi Cuvântul Său în cercul familiei, fiindcă o astfel de neglijență este extrem de dăunătoare! Nu lăsa ca argumente precum robia și legalismul să te dea înapoi! Dacă a citi Cuvântul este robie, atunci nu putem decât să o primim cu toată inima și să ne lăudăm cu ea.

Credem că este cel mai minunat privilegiu pentru orice cap de familie să-i adune pe cei ai săi și să citească din Cartea binecuvântată, după care să-și verse inima înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Credem că a face aceasta este în mod special datoria capului familiei. Nu este nevoie nicidecum să dureze mult. De cele mai multe ori, un timp scurt, însă proaspăt și fervent, este de departe cel mai ziditor.

C H Mackintosh


SĂMÂNȚA BUNĂ

” …ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul.
Deuteronom 30.19

Alegerea lui Wilfred

Wilfred Grenfell și-a petrecut tot restul vieții sale ca medic misionar în Labrador și nu a regretat niciodată alegerea făcută în seara în care a ascultat Evanghelia. Spre sfârșitul vieții, el a scris: „De un singur lucru sunt sigur, și anume că nimic în lumea aceasta nu poate fi de o mai mare valoare ca hotărârea de a-L urma pe Hristos.”

Cititorule! Poate că și tu ești astăzi la răscrucea vieții tale! Ai citit în aceste meditații, ai auzit vorbindu-se despre marea mântuire adusă de Isus Hristos…, dar mai trebuie alegerea ta de a primi viața veșnică. Istoricul Nicolae Iorga spunea:  „Viața  nu  înseamnă  a  trăi,  ci  a  ști  pentru  ce trăiești.”

Credința, așa cum este descrisă în Biblie, este mai mult decât o aprobare mentală a adevărurilor despre Isus; credința este un angajament plin de încredere față de lucrarea Mântuitorului. Credința înseamnă a te odihni în rezolvarea completă a problemei păcatului în viața ta de către Mântuitorul Isus Hristos. Înseamnă a avea încredere că păcatele tale au fost iertate de către Mântuitorul, care Şi-a dat viața pe cruce. Credința înseamnă alegere.

Există doar două căi pe care putem merge. La capătul uneia stă lumea cu strălucirea ei de o clipă, iar la capătul drumului credinței ne așteaptă Mântuitorul și viața veșnică. Ce vom alege? De răspunsul și hotărârea noastră atârnă fericirea sau nefericirea veșnică. Alege astăzi viața împreună cu Mântuitorul!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ ÎNȚELEGEM VOIA LUI DUMNEZEU (1)

„…înţelegeţi care este voia Domnului.” (Efeseni 5:17)

     Când știi că te afli în centrul voii lui Dumnezeu pentru viața ta, ai pace indiferent cât de împotrivitoare ar fi circumstanțele în care te găsești. Ai încredere că poți merge la Dumnezeu oricând, știind că El Se va îngriji de nevoile tale. Poate întrebi: „Cum pot ști dacă sunt în voia lui Dumnezeu?” Cunoscând următoarele două lucruri, care sunt prezentate foarte clar în Biblie:

1) Trebuie să fii creștin. Pavel ne spune: „Toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” (Romani 8:14) Numai dacă ești credincios poți avea parte de prezența Duhului în tine. Și trebuie să ai acest ajutor lăuntric, dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu și dacă dorești să te bucuri de binecuvântările pe care acest lucru le aduce.

2) Trebuie să exersezi înțelepciunea. „Luaţi seama, deci, să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.” (Efeseni 5:15-17). Celebrul teolog și predicator Jonathan Edwards a intrat la Universitatea Yale în 1716, la vârsta de treisprezece ani și la șaptesprezece ani a absolvit-o, ca șef de promoție. La douăzeci de ani, s-a hotărât „să nu piardă nicio clipă din timpul său, ci să-l folosească în cel mai profitabil mod cu putință.” La douăzeci și șase de ani, păstorea una dintre cele mai mari biserici congregaționale din Massachusetts, iar când Dumnezeu a hotărât să cerceteze New England prin „Marea trezire”, El a ales să-l folosească pe Jonathan Edwards, întrucât era instruit și pregătit.

A face voia lui Dumnezeu necesită sensibilitate față de Duhul Sfânt și trăirea vieții într-o permanentă stare de alertă, veghe… Deci, cum stai, unde te afli în aceste domenii?


Bottom of Form

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Iona 3.110

„Strigătul” lui Iona prin Ninive este propriuzis singura profeţie pe care o găsim în cartea sa. În plus, ea nici nu sa împlinit încă, pentru că, la propovăduirea lui, locuitorii cetăţii celei rele, în frunte cu împăratul, se tem de Dumnezeu, cred Cuvântul Lui, se pocăiesc. Aceste sentimente, la rândul lor, se înalţă până la cer (v. 10; cap. 1.2). Dumnezeu a avut îndurare (vezi Ieremia 18.7,8). Oamenii din Ninive chiar vor fi daţi ca exemplu de Isus iudeilor din timpul Său, acelor iudei care aveau în mijlocul lor, dincolo de toate, infinit „mai mult decât Iona” (Matei 12.40,41). Ei erau cu mult mai responsabili decât ninivitenii cei păgâni, de vreme ce Însuşi Fiul lui Dumnezeu era acolo, venit nu pentru a judeca, ci pentru a mântui lumea (Ioan 12.47). A ne recunoaşte păcătoşi, acceptânduL pe Isus ca Mântuitor, este singurul mijloc de a scăpa de condamnarea veşnică. Anunţul judecăţii face parte din evanghelie.

„Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata”, avertizează Sfânta Scriptură (Evrei 9.27). Această „o singură dată” poate fi peste o clipă pentru tine, cititorule încă neîntors la Dumnezeu. Ştii tu dacă dispui de un răgaz de patruzeci de zile? (Luca 12.20). „De aceea şi voi fiţi gata”, spune din nou Domnul Isus (Matei 24.44).

Da, astăzi este ziua mântuirii.


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: