Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 6, 2018”

6 Iunie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Eu una știu: că, orb fiind, acum văd.
Ioan 9.25

În această relatare din Ioan 9 citim despre un om care era orb din naștere. Ucenicii L-au întrebat pe Isus: „Rabi, cine a păcătuit: acesta, sau părinții lui, că s-a născut orb?”. Domnul a răspuns: „Nici acesta n-a păcătuit, nici părinții lui, ci aceasta este pentru ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu”. Prin neascultarea unui singur om, păcatul a intrat în lume și, prin urmare, toți sunt păcătoși și orbi față de starea lor pierdută. „Pentru că toți au păcătuit și n-au ajuns la gloria lui Dumnezeu” (Romani 3.23).

După ce a răspuns la această întrebare, Isus a făcut tină și a uns ochii orbului, iar apoi l-a trimis să se spele la scăldătoarea Siloam, de unde acesta s-a întors văzând. N-a durat mult ca vecinii și cunoscuții lui să-l observe și să se mire cum de se putuse întâmpla așa ceva. Fariseii l-au întrebat despre cum ajunsese să vadă și s-au poticnit de faptul că Domnul făcuse această minune într-o zi de sabat. De aceea, ei au tras concluzia că acest Om, Isus, trebuia să fi fost un păcătos. Apoi însă vine răspunsul de neclintit al omului care fusese orb: „Eu una știu: că, orb fiind, acum văd … Dacă Omul acesta n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic”. Această afirmație a fost făcută fără nicio ezitare. De unde avea cel care fusese orb o asemenea siguranță? El Îl întâlnise pe Cel smerit și plin de dragoste care umbla printre oameni – pe Cel care a putut spune: „Eu sunt lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nicidecum nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8.12).

Ei l-au dat afară din sinagogă pe cel care fusese orb, însă Isus l-a găsit și l-a întrebat: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”. El a răspuns: „Cred, Doamne!”, după care I s-a închinat (versetele 35 și 38). Ce răspuns frumos din partea unei inimi atinse de bunătatea Domnului!

Ai tu aceeași siguranță pe care a avut-o acest om? Poți spune și tu că ai fost orb, dar că acum vezi, fiindcă Domnul Isus ți-a deschis ochii?

J Redekop


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Lasă mânia, părăsește iuțimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău.”
Psalmul 37.8

Mânia sau dragostea?

Am citit despre un bărbat că, în timp ce își schimba roata la noua lui mașină, băiețelul lui a luat o piatră ascuțită și a început să zgârie aripa mașinii. Mânios, bărbatul a luat mâna copilului și l-a lovit peste ea de mai multe ori, fără să își dea seama că avea în mână o cheie de fier. Din cauza multiplelor fracturi, copilul și-a pierdut toate degetele de la acea mână. Când l-a văzut pe tatăl lui pentru prima dată după operație, l-a întrebat cu ochii plini de lacrimi: „Tati, îmi vor crește degetele la loc?” Tatăl a rămas împietrit de durere. S-a întors la mașină și a lovit-o de mai multe ori, de parcă mașina ar fi fost de vină. Devastat de propriile-i fapte, stând în fața mașinii, s-a uitat la zgârieturile făcute de băiețelul lui și a simțit cum inima i se rupe în bucăți când a văzut doar niște mici zgârieturi.

Mânia și dragostea nu au limite. Firea pământească este capabilă de orice rău. Alege dragostea și răbdarea față de copii! Adeseori, și soțiile sunt victime ale agresiunii mâniei soțului, și în unele cazuri și invers. Uneori, colegii de muncă sau participanții la traficul rutier pot fi victimele unei comportări nepotrivite. Natura noastră veche în care locuiește mânia trebuie înfrânată. Prin puterile noastre nu putem. Avem nevoie de o natură nouă, dăruită de Dumnezeu, prin pocăința și credința în Mântuitorul. Această natură nouă poate frâna acțiunile greșite ale firii vechi.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ȘTIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ (6)

„Fă-ţi o corabie… să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime” (Genesa 6:14-15)

     Mai îngăduiți-ne două argumente și ne vom opri, pentru că subiectul este inepuizabil:

8) Biblia a prezentat în detaliu planul de construcție a unei corăbii. În Genesa, Dumnezeu i-a spus lui Noe să construiască o corabie, care avea o capacitate de aproximativ 50.000 metri cubi, și s-o umple cu atâtea persoane și animale, câte erau necesare repopulării pământului. Dimensiunile corabiei, pe care i le-a comunicat Dumnezeu lui Noe, s-au dovedit a fi semnificative. În 1609, în localitatea Hoorn din Olanda, s-a construit o navă cu aceleași dimensiuni, fapt care a revoluționat construcția navală. Conform Registrului Naval al lui Lloyd (după cum scrie în Almanahul World), până în 1900, toate vapoarele mari de pe oceane se apropiau ca proporții de arca lui Noe. Și dacă ți se pare că nu dovedești că ești versat sau educat, crezând că lumea a fost cândva distrusă de potop, mai gândește-te o dată. Aproximativ 85% din suprafețele stâncoase din lume se compun din roci sedimentare, ceea ce indică faptul că la un moment dat, în trecut, globul pământesc a fost acoperit de apă.

9) Apoi, ia în considerare ce spune Biblia în domeniul meteorologiei. Solomon a scris: „Vântul suflă spre miazăzi, şi se întoarce spre miazănoapte; apoi iarăşi se întoarce, şi începe din nou aceleaşi rotituri.” (Eclesiastul 1:6). Aerul din jurul pământului se învârtește în cercuri uriașe, în sens invers acelor de ceasornic în emisfera nordică, și în sensul acelor ceasornicului în cea sudică. Drept rezultat, meteorologii ne pot spune cu destulă precizie cum va fi vremea, așa încât să ne putem îmbrăca adecvat. Deci, când vorbim despre Biblie – pur și simplu nu există nicio altă carte la fel! Când crezi mesajul ei central, de mântuire prin Hristos, ai parte de pace și bucurie pe pământ și vei trăi în ceruri cu Dumnezeu pentru vecie după ce vei muri. Mai bine de-atât nu se poate!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Amos 2.1-16

Odată cu Moab, lista nelegiuiţilor nu este nicidecum închisă. Iuda şi Israel îşi au locul printre popoarele vinovate! Şi încă păcatul lui Israel îl întrece pe cel al tuturor vecinilor săi. Aceştia din urmă îşi exercitaseră răutatea numai împotriva vrăjmaşilor lor, pe când în Israel cei puternici îi zdrobiseră pe slabi, îi întinaseră pe nazirei, închiseseră gurile profeţilor (v. 12).

„Au vândut pe cel drept pentru argint şi pe cel nevoiaş pentru o pereche de încălţăminte“ (v. 6 şi 8.6); au călcat în picioare pe sărac, au asuprit pe cel drept şi au abătut dreptul celor nevoiaşi (cap. 5.11,12). Ne gândim la Domnul Isus, atât de des numit „Cel Drept“ (de exemplu în Fapte 22.14) sau „Cel Sărac“ (Psalmul 40.17; 41.1). El n-a încetat să fie asuprit, lovit, înainte de a fi trădat, vândut şi, în cele din urmă, dat la moarte (Iacov 2.6 şi 5.6). Ca pentru a sublinia din nou crimele poporului Său, Domnul le aminteşte de minunile Sale de odinioară făcute pentru Israel. I-a nimicit pe vrăjmaşii lor gigantici (v. 9); l-a eliberat din Egipt şi l-a călăuzit în traversarea pustiei (v. 10). Ce fapte de putere şi de dragoste sunt acestea şi cum evocă ele lucrarea mântuitoare făcută pentru toţi oamenii! Această lucrare însă întâmpină din partea lor aceeaşi ingrată nerecunoştinţă. Tu ce răspuns ai dat dragostei Mântuitorului?


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: