Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 3, 2018”

3 Iunie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și, când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au prosternat înaintea Mielului, având fiecare o harfă și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților.
Apocalipsa 5.8

Vrednic este Mielul! Acest nume este menționat în Scriptură de la Geneza până la Apocalipsa. Doar în Apocalipsa apare de cel puțin douăzeci și opt de ori! Aici însă vedem că Mielul este vrednic de închinarea noastră, datorită valorii Persoanei și lucrării Sale – datorită a ceea ce El este și datorită a ceea ce El a făcut.

Una dintre temele cărții Apocalipsa este că doar Dumnezeu poate primi închinare. Idolatria, închinarea la demoni și la obiecte de piatră, de aur sau de argint, este condamnată (capitolul 9.20). Războiul descris în Apocalipsa este o luptă între Miel și fiară, care ceruse ca fiecare locuitor al pământului să i se închine (capitolele 13.4,12,15; 14.9,11; 16.2). Este un conflict care va stabili cine trebuie să primească închinarea: Dumnezeu și Mielul Său, sau balaurul și fiara sa? Mielul merită închinarea care este interzisă fiarei. Doar o Persoană Divină poate primi închinare.

Această temă este scoasă în evidență de două ori în cartea Apocalipsa, prin mesajul clar că nici măcar îngerii nu trebuie să primească închinare (capitolul 19.9,10; 22.8,9). În două ocazii diferite, Ioan s-a aruncat la pământ pentru a se închina înaintea unui înger. În ambele ocazii, îngerul respectiv s-a opus și a spus că el era doar un simplu slujitor al lui Dumnezeu. Atunci a fost dată porunca ce răsună de-a lungul întregii cărți Apocalipsa: „Lui Dumnezeu să I te închini!”. Învățătura este clară: doar Dumnezeu trebuie să primească închinare; doar Persoanele Divine sunt vrednice de ea. Mielul este socotit a fi vrednic de închinare, închinare care Îi aparține doar lui Dumnezeu. Dumnezeu și Mielul primesc închinare împreună (capitolul 5.13).

Acum, prin credință, putem privi gloria lui Dumnezeu strălucind pe fața Domnului Isus și așteptăm timpul când credința va lăsa loc vederii.

T Hadley, Sr


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Atunci am zis: «Iată-mă că vin!» – în sulul cărții este scris despre mine – vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!…”
Psalmul 40.7,8

Ca să se împlinească Scriptura

Cine este Omul care spune aceste cuvinte? Nimeni altul decât Mântuitorul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care venise din cer pe pământ pentru a împlini Scripturile! Fiecare clipă din cei treizeci și trei de ani petrecuți aici, fiecare cuvânt pe care l-a rostit, fiecare pas pe care l-a făcut au fost în totalitate și din toată inima devotate împlinirii voii Tatălui Său ceresc. Nicio opoziție din partea păcătoșilor, nicio ispită din partea lui satan nu au fost capabile să-L abată câtuși de puțin de pe calea ascultării absolute. În grădina Ghetsimani a înfruntat forțele unite ale iadului.

Înaintea Sinedriului, Domnul S-a confruntat cu ura de nestăpânit a oamenilor, a acelora cărora le-a slujit cu o dragoste plină de îndurare. În toate încercările Sale, în toate împrejurările neplăcute prin care a trecut, în răstignirea pe cruce unde a purtat păcatele noastre, Domnul știa că așa trebuie să se întâmple pentru a se împlini tot ce era scris despre El în Scripturi. Cine se poate îndoi de faptul că o asemenea lepădare de sine, chiar până la moarte, a fost o mireasmă plăcută lui Dumnezeu, o împlinire a ceea ce era scris despre El? Niciodată vreuna din oștile cerești n-a văzut și n-a auzit ceva atât de minunat pe pământ! Dumnezeu Tatăl, singurul care poate judeca drept valoarea devotamentului Fiului Său față de El, dorește ca și noi acum să împărtășim cu Dumnezeu aprecierea valorii Lui.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ȘTIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ (3)

„Poţi tu să arunci fulgerele, ca să plece? Îţi zic ele: ‘Iată-ne’?” (Iov 38:35)

     Un alt argument că veridicitatea Bibliei este atestată științific:

5) Biblia a prezis telecomunicațiile moderne. Ți se pare un lucru de necrezut? Gândește-te la acest verset: „Poţi tu să arunci fulgerele, ca să plece? Îţi zic ele: ‘Iată-ne’?” Cu o mie cinci sute de ani înainte de Hristos, în cartea Iov, Dumnezeu a afirmat că fulgerul poate fi trimis și că el se poate manifesta prin vorbire. Știai că toată radiația electromagnetică – de la undele radio la razele X – călătorește cu viteza luminii (aproximativ 300.000 km/s)? Aceasta ne facilitează comunicarea cu cineva aflat la celălalt capăt al pământului. Faptul că lumina poate fi trimisă și translatată în vorbire nu a fost descoperit de știință decât cu 3.300 de ani mai târziu – în 1864 – când omul de știință britanic James Clerk Maxwell a sugerat că electricitatea și razele luminii sunt două forme ale aceluiași lucru (vezi Enciclopedia ilustrată a lumii moderne).

Samuel Morse, care a inventat telegraful și care a schimbat pentru totdeauna lumea comunicației, a fost un creștin care credea Biblia. Cu câțiva ani înainte de a muri, el a spus: „Cu cât mă apropii mai tare de sfârșitul pelerinajului meu, cu atât mai clară îmi este originea divină a Bibliei. Grandoarea și sublimul remediului lui Dumnezeu pentru omenirea decăzută sunt mai valoroase, iar viitorul îmi este luminat de speranță și bucurie.”

În viață vei întâlni mulți asemenea lui Toma necredinciosul, dar Dumnezeu îi iubește și pe ei. De fapt, Domnul Isus i S-a arătat în mod special, după înviere, lui Toma pentru a-i spulbera îndoielile. El mai face lucrul acesta și astăzi! Așadar, studiază Biblia! Apoi spune fiecărui suflet sincer și căutător după adevăr că știința dovedește că Biblia este adevărată!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Ioel 2.1-17

Ioel 2.18-32

„Întoarceţi-vă la Domnul! – invita versetul 14 – Cine ştie dacă nu Se va întoarce şi … va lăsa după El o binecuvântare?“ Cine ştie? În ce ne priveşte, ştim bine că Dumnezeu nu rămâne niciodată insensibil la lacrimile şi la rugăciunile fierbinţi înălţate de ai Săi. Mişcat de compasiune, El Îşi înmulţeşte în grabă promisiunile: distrugerea definitivă a vrăjmaşilor poporului, abundenţă de bunuri materiale, compensând şi chiar întrecând cu mult pierderile suferite (v. 25). Dar cea mai preţioasă dintre aceste binecuvântări pe care El le „lasă în urma Lui“ este Duhul Său, răspândit cu generozitate peste copiii lui Israel, ca mărturie pentru întreaga lume (v. 28). Acest timp este încă în viitor, pentru că Israel nu este nicidecum gata să primească acest dar. Petru însă, în ziua Cincizecimii, s-a folosit deja de acest pasaj pentru a le explica iudeilor ceea ce tocmai se petrecuse (Fapte 2.17).

„Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit“, afirmă versetul 32, citat în Fapte 2.21 şi în Romani 10.13. A chema înseamnă a apela în rugăciune, a invoca acest Nume, cel al lui Isus, singurul prin care trebuie să fim mântuiţi. În mijlocul celui mai mare necaz, Dumnezeu va salva – şi salvează acum – pe oricine se întoarce spre El. „Pocăiţi-v㠅 şi veţi primi darul Sfântului Duh“ (Fapte 2.38). Ce promisiune autentică astăzi, valabilă şi pentru tine!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: