Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 26, 2018”

26 Iunie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Isus, știind că Tatăl Îi dăduse toate în mâini și că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu Se duce, S-a ridicat de la cină și Și-a pus deoparte hainele și, luând un ștergar, S-a încins.
Ioan 13.3,4

Isus știa toate lucrurile. Știa că Tatăl îl trimisese în această lume cu o misiune, iar El venise aici ca Slujitor. Venise de la Dumnezeu și Se ducea înapoi la Dumnezeu pe drumul crucii. Fără moartea Sa pe cruce, El ar fi rămas singur, însă, murind, avea să aducă mult rod.

În scena aceasta din Ioan 13, Isus Se ridică de la cină și ia apă pentru a spăla picioarele ucenicilor Săi. Mai întâi, El Și-a pus hainele deoparte, lucru care vorbește despre venirea Sa în această lume ca Slujitor. „Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească” (Marcu 10.45). Apoi S-a încins cu un ștergar, a turnat apă în lighean, a luat în mâinile Sale pure picioarele întinate ale ucenicilor Săi și a început să le spele. Acest lucru ne amintește de cuvintele din Efeseni 5.26: „Spălarea cu apă prin Cuvânt”.

Fiecare dintre noi a fost ales așa cum apostolii au fost aleși. El știe cât de repede suntem întinați de lucrurile pe care le vedem, le auzim, le gândim și le facem. Dacă nu ne spală El picioarele, nu putem avea parte cu El, ceea ce înseamnă că, atunci când Duhul Sfânt din noi este întristat, nu ne mai putem bucura de părtășia cu Domnul, care simte acest lucru chiar mai mult decât noi. Prin urmare, El aplică Cuvântul Său păcatului care ne-a înfășurat atât de ușor și ne atrage cu dragoste la Sine. Însă El nu Se oprește aici, ci, fiind Slujitorul perfect, folosește acel ștergar cu care S-a încins și ne șterge picioarele. Cât de mult dorește El ca părtășia noastră să fie restabilită! Fie ca și inimile noastre să dorească fierbinte acest lucru! Ce lucrare minunată împlinește Domnul în aceste versete la care am privit! Să remarcăm de asemenea că El ne-a dat un exemplu despre felul în care trebuie să ne slujim unii altora în dragoste!

J Redekop


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul, Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu, și veți trăi.”
Ezechiel 18.32

Întoarceţi-vă

Cu oricare lanțuri deosebite ale păcatului ai fi legat, abandonează-te cu toată mizeria păcatului tău în mâinile marelui Eliberator, Isus Hristos! Ai încredere în acest Eliberator! Domnul Isus Hristos nu are pentru tine numai iertare pentru păcatele care stau în urma ta, ci are o reală înnoire a vieții tale și eliberare de puterile care te leagă. Fiul lui Dumnezeu a venit cu scopul, ca să nimicească lucrările diavolului.

Fiecare poate și trebuie să apuce, crezând pe Domnul, această promisiune a Cuvântului divin, să trăiască în propria lui viață adevărul acestei făgăduințe.

Mântuitorul poate și vrea să facă din viața ta ceva spre onoarea Lui, în ciuda muntelui vinovăției tale, în ciuda faptului că ești legat; El vrea să te elibereze, vrea să-ți rupă lanțurile păcatelor. În Mântuitorul Isus Hristos este viață nouă și biruință asupra păcatului. Trebuie să trăiești lucrul acesta cu adevărat, dacă te apropii de El cu sinceritate, recunoscând că, într-adevăr, păcatul devenise un potop revărsat în viața ta, dar acum harul trebuie să devină mult mai prezent.

Vrei să faci această stânga-împrejur, de la slujirea lumii șia păcatului, pentru a sluji acum Domnului Isus și pentru a trăi pentru Mântuitorul ca un copil fericit al lui Dumnezeu? Domnul Isus spune: „Întoarceți-vă, și veți trăi.” Trebuie să credem aceste cuvinte, să ne definim atitudinea față de ele și să acționăm pe baza Cuvântului lui Dumnezeu.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

BUNĂTATEA NEMERITATĂ A LUI DUMNEZEU FAȚĂ DE TINE

„Nu te teme, căci vreau să-ţi fac bine…” (2 Samuel 9:7)

     În vremurile Bibliei, când un rege ajungea la tron, de obicei îi ucidea sau îi exila pe toți membrii familiei fostului rege. Iată o istorisire în acest sens. Ionatan, fiul regelui Saul, și David, pe care Saul îl ura, erau prieteni apropiați. Atât de apropiați, încât au încheiat un legământ pentru a-și da viața unul pentru altul pentru a se ocroti. După ce Ionatan și Saul au murit în luptă, lui Ionatan i-a mai rămas un fiu în viață, pe nume Mefiboșet. Așa că, David l-a chemat la palat, spunându-i: „Nu te teme, căci vreau să-ţi fac bine din pricina tatălui tău Ionatan. Îţi voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul, şi vei mânca totdeauna la masa mea”.

Mefiboșet locuia în Lodebar, care înseamnă „ținutul gol, țara fără pâine” (Vezi 2 Samuel 9:4-5). Acesta e un fapt semnificativ, deoarece atunci când stima ta de sine nu există, ceea ce te înconjoară arată de obicei lucrul acesta. Fie renunți definitiv, fie ajungi în cealaltă extremă, străduindu-te să fii perfect. Însă nu trebuie să faci nici una, nici alta! Biblia spune: „Te iubesc cu o iubire veșnică; de aceea îți păstrez bunătatea Mea!” (Ieremia 31:3).

Faptul că ești acceptat de Dumnezeu nu se bazează pe ceea ce ești, ci pe persoana căreia îi aparții! Mefiboșet era șchiop și avea dificultăți la mers. Spiritual vorbind, și tu ai fost la fel! Cu toate acestea, „Mefiboșet… mânca totdeauna la masa împăratului…” deși „era olog de amândouă picioarele” (2 Samuel 9:13). Picioarele sale nu puteau fi văzute pentru că erau ascunse sub masa împăratului. Același lucru face Dumnezeu și pentru tine! El te îmbracă în neprihănirea lui Hristos și îți acoperă toate păcatele cu sângele Lui. Asta înseamnă că ești întotdeauna acceptat în ochii Săi – chiar și în acest moment!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Mica 6.1-16

Un nou apel pentru a asculta (1.2; 3.1) deschide şi cea de-a treia diviziune a cărţii. Să ascultăm bine şi noi ceea ce spune Dumnezeul suveran, ceea ce revendică Cel Căruia I se cuvine ascultarea universală. Este El satisfăcut de formele religioase? Cu niciun chip! „Ce altceva cere Domnul de la tine, decât să faci ce este drept şi să iubeşti bunătatea şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (v. 8). Acest program nu s-a schimbat din zilele lui Moise (citiţi Deuteronom 10.12). Este simplu şi nu are nimic entuziasmant în ochii oamenilor! Totuşi, nu constă în nimic mai puţin decât în acestea: să umblăm „într-un fel vrednic de Dumnezeu”; să practicăm dreptatea, pentru că El este Lumină; să exersăm bunătatea, pentru că El este dragoste!

„Cu ce te-am obosit? Mărturiseşte împotriva Mea!”, întreabă Domnul în versetul 3 (comp. cu Isaia 43.22). Sfâşietoare întrebare! Începând din Egipt, toate căile lui Dumnezeu pentru ai Săi nu au fost decât har. Ce lucru a lipsit din partea Sa pentru ei, precum şi pentru noi? Nimic; trebuie să recunoaştem: cauza slăbiciunii noastre este întotdeauna în noi, niciodată în El!

„Ascultaţi de nuia”, recomandă în final Domnul, în versetul 9. Da, această nuia vorbeşte; ea are o voce pentru conştiinţă. Să ştim să fim atenţi la ea! Domnul nu vrea decât fericirea noastră (Apocalipsa 3.19).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: