Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 2, 2018”

2 Iunie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și eu am zis: „Vai, Doamne Dumnezeule, iată, eu nu știu să vorbesc, pentru că sunt un copil!”. Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: «Sunt un copil», pentru că vei merge la toți aceia la care te voi trimite și vei vorbi orice îți voi porunci. Nu te teme de ei; pentru că Eu sunt cu tine ca să te scap”, zice Domnul.
Ieremia 1.6-8

La fel ca mulți alți slujitori cărora Domnul le-a cerut să vorbească pentru El, Ieremia se simțea cu totul incapabil de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Domnul i-a spus lui Ieremia, că înainte de nașterea sa, îl rânduise ca profet, nu numai pentru Israel, ci și pentru neamuri. Putem înțelege neliniștea lui Ieremia înaintea unei responsabilități atât de mari.

Să ne aducem aminte cum Moise, atunci când Domnul l-a chemat la lucrarea solemnă de a elibera pe poporul Său din Egipt, a folosit patru obiecții bazate pe slăbiciunea lui. Dumnezeu însă îi alege pe cei slabi, și care recunosc acest lucru, pentru a face lucrarea Sa. Simțindu-și neajutorarea, ei realizează cu atât mai mult că este esențial să depindă doar de Dumnezeu.

Dumnezeu îi spune lui Ieremia: „Eu sunt cu tine ca să te scap”. Dacă Ieremia înțelegea semnificația faptului că Dumnezeu îl rânduise ca profet înainte de nașterea sa, atunci era ușor să ajungă la concluzia că Dumnezeu știa prea bine ce făcea atunci când îl chemase. Dumnezeu cunoștea mai dinainte orice detaliu al vieții lui Ieremia, orice cuvânt pe care avea să-l rostească și toate împrejurările prin care avea să treacă în mărturia lui față de națiuni. Dacă Dumnezeu cunoștea toate acestea, atunci Ieremia putea cu siguranță să se încreadă în promisiunea Lui că va fi cu el. Dumnezeu avea să-i ofere orice ajutor necesar, pentru a-l susține și întări pe slujitorul Său supus.

Ieremia a fost numit „profetul lacrimilor”, iar cartea Plângeri confirmă acest lucru. Însă lacrimile sale sunt înscrise în cartea lui Dumnezeu și păstrate în burduful Lui (Psalmul 56.8) și, de-a lungul întregii veșnicii, Ieremia nu va regreta niciodată calea și slujba de mărturie la care Dumnezeu l-a chemat.

L M Grant


SĂMÂNȚA BUNĂ

” …în Hristos Isus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos.”
Efeseni 2.13

Salvarea lui Morris

Deși era cel mai bun sportiv din statul său, viața lui Harold Morris a luat o întorsătură îngrozitoare pe data de 25 septembrie 1896, când a acceptat să transporte cu mașina doi prieteni care tocmai jefuiseră un magazin de băuturi alcoolice și apoi împușcaseră un om. Un an mai târziu, Harold a fost arestat de poliție, fiind acuzat de jaf armat și crimă. Oricât de mult a încercat să dovedească faptul că nu el a fost autorul celor două delicte, judecătorii l-au condamnat la muncă silnică pe viață în Penitenciarul de Stat pentru prima infracțiune și din nou la muncă silnică pe viață pentru a doua. În închisoare însă, Harold Morris a început să citească Biblia și a ajuns să-și predea Domnului Isus Hristos viața. Devenind creștin, el a ajuns un deținut exemplar cu o dorință imensă de a-i ajuta pe semenii lui, în special pe cei tineri, să înțeleagă că anturajele proaste le pot distruge viața pentru totdeauna.

Harold Morris a relatat cum l-a salvat Dumnezeu și cum l-a schimbat pentru totdeauna.

Da, puterea păcatului este foarte mare, dar puterea lui Dumnezeu este infinit mai mare! Dumnezeu poate salva și schimba orice om. El poate ierta orice păcat. Într-adevăr, nu există groapă prea adâncă în care să te fi aruncat păcatul și de unde Dumnezeu să nu te poată scoate, dar trebuie acceptul personal.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ȘTIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ (2)

„El şade deasupra cercului pământului” (Isaia 40:22)

3) Biblia ne spune că pământul este rotund. „El şade deasupra cercului pământului.” Cuvântul „cerc” provine dintr-un cuvânt ebraic care poate fi tradus prin „circuit.” Cartea Isaia a fost scrisă cu șapte sute de ani înainte de a Se naște Hristos. Asta înseamnă că s-a întâmplat cu cel puțin trei sute de ani înainte ca Aristotel, în cartea sa „Despre cer”, să sugereze că pământul este sferic. Peste alte două mii de ani, pe vremea când se credea că pământul este plat, Scriptura l-a inspirat pe Cristofor Columb să navigheze în jurul lumii. El a scris: „Domnul a fost cel care mi-a pus acest gând în minte, i-am simțit mâna peste mine. Nu este nicio îndoială că inspirația a venit de la Duhul Sfânt, deoarece m-a sprijinit cu razele unei uimitoare iluminări din Sfintele Scripturi” (am citat din jurnalul lui Cristofor Columb, cu referire la descoperirea Lumii noi).

4) Biblia ne învață despre oceanografie. În secolul al nouăsprezecelea, Matthew Fontaine Maury, cel care este numit „părintele oceanografiei și meteorologiei navale moderne” a citit cuvintele lui David care descriau „cărările mărilor” (Psalmul 8:8). El a spus: „Dacă Dumnezeu a spus că pe mare sunt cărări, eu le voi găsi.” Noi îi suntem recunoscători astăzi pentru descoperirea curenților oceanici calzi și reci. Cartea sa despre oceanografie rămâne un text fundamental în acest domeniu, fiind încă utilizată în universități. Așadar, data viitoare când te întâlnești cu cineva care pune la îndoială acuratețea Scripturii, zâmbește-i blând și spune-i ferm: „Știința dovedește că Biblia este adevărată!”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Ioel 2.1-17

Acest nor de asediatori feroce, avându-l în frunte pe nelegiuitul şi orgoliosul Asirian, este numit de Domnul ca fiind armata Lui (v. 1, 25), pentru că asirianul nu este decât un executor al Cuvântului Său: „nuiaua mâniei“ Sale (Isaia 10.5). Atunci când noi trecem prin disciplină, să nu pierdem niciodată din vedere Mâna credincioasă care a dispus-o. Acest eşec, această nepotrivire, acest accident … vin de la Domnul. Să nu semănăm cu un copil care, cu naivitate, crede că va scăpa de corecţie ascunzând nuiaua cu care se aşteaptă să fie lovit. Ne este prezentat acest asalt gigantic, „cum n-a mai fost niciodat㓠(v. 2). Trece peste ziduri ca o maree căreia nimic nu-i stă în cale şi pătrunde până în case. Aceeaşi invazie este numită în altă parte: „urgia care copleşeşte“ (Isaia 28.15). Această viziune de coşmar nu este oare pusă înaintea poporului întâi pentru a-i trezi conştiinţa? „Chiar şi acum“ este timp pentru el – este timp pentru toţi – pentru întoarcerea la Domnul din toată inima, „cu plâns şi cu jale, … pentru că El este milos şi plin de îndurare“ (v. 12, 13; citiţi Iacov 5.11). „Sunaţi din trâmbiţă în Sion“, repetă profetul (v. 1, 15; vezi Numeri 10.9); este imaginea rugăciunii insistente a credinţei! Astfel, în ceasul pericolului, Domnul Îşi va aminti de ai Săi.


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: