Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 18, 2018”

18 Iunie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Numai Luca este cu mine. Ia-l pe Marcu și adu-l cu tine, pentru că îmi este folositor pentru slujbă.
2 Timotei 4.11

Tineri din Scriptură – Ioan Marcu

Ultima relatare despre Marcu din Fapte este că Barnaba l-a luat cu el și a plecat în Cipru (Fapte 15.39). Au trecut apoi douăzeci de ani de când Marcu părăsise lucrarea misionară. Nu știm ce s-a întâmplat în acești ani, până auzim din nou despre el, dar fără îndoială că Barnaba a căutat să-l încurajeze și să-l îndrume bine.

Marcu își începuse bine viața de credință, fiind convertit la Hristos prin intermediul apostolului Petru (1 Petru 5.13). Dezamăgirea a intervenit însă atunci când el a părăsit lucrarea. Probabil că reputația lui în sfera creștină a avut de suferit din cauza aceasta. Avem o aluzie la acest lucru în îndemnul lui Pavel către coloseni: „Marcu, vărul lui Barnaba, despre care ați primit porunci (dacă va veni la voi, primiți-l!)” (Coloseni 4.10). Pavel le dăduse mai înainte porunci cu privire la Marcu, iar acum ei erau reticenți în a se încrede în el cu privire la slujirea creștină. Avea el să fugă din nou la ivirea unei dificultăți? Cât de minunat este să vedem că apostolul, scriind acum din închisoare, îl recomandă din toată inima pe Marcu pentru lucrare! Cu siguranță, cei care erau cel mai familiarizați cu acest caz au putut vedea schimbarea și creșterea spirituală a lui Marcu.

În 2 Timotei citim că Pavel era închis la Roma și că era posibil să fie executat. Creștinii din Asia îl părăsiseră, însă existau încă unii care rămăseseră alături de el. Despre Marcu, el scrie că îi era de folos pentru lucrare (2 Timotei 4.11). Marcu, cel care fusese un slujitor nefolositor, dar care acum devenise folositor, avea să scrie Evanghelia care Îl descrie pe Slujitorul Perfect. Tânărul care fugise din grădina Ghetsimani stătea acum neclintit de partea apostolului, în fața aprigei persecuții.

B Reynolds


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

„Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.”
Isaia 26.4

Alegerea lui Wilfred

Într-un cort, cunoscutul evanghelist Dwight Moody vestea Evanghelia. Tânărul Wilfred se hotărî să intre și el să vadă despre ce era vorba. Un bărbat se ruga în picioare, sus pe platformă, în fața unei mulțimi de oameni. Era o liniște solemnă și toți stăteau cu capetele plecate într-o tăcută reverență. Tocmai când Wilfred se gândea să plece, cineva  de  pe  podium  se  adresă  mulțimii:  „Acum  vom intona o cântare și apoi vom asculta Cuvântul Domnului.” Wilfred se hotărî să mai stea totuși puțin pentru a-l asculta pe vorbitor. În noaptea aceea, el s-a aflat la răscrucea vieții sale. Dacă ar fi ales să meargă înainte pe drumul vieții pe care se afla, fără îndoială avea să devină un doctor vestit în Londra. Ar fi putut să câștige bogăție și faimă în lume, să trăiască o viață de lux și plăceri. Tânărul, însă, era pus în fața altei alegeri. În seara aceea, în cortul de lângă parc, Dumnezeu i-a arătat lui Wilfred o altă cale. La capătul acelei cărări stătea Mântuitorul, zicându-i: „Vino după Mine!” Vorbitorul din acea seară, Dwight Moody, a vorbit despre această cale, numită calea îngustă. Tânărul Wilfred știa că, dacă va alege această cale, nu va fi un doctor obișnuit, ci va face din viața lui o viață de servire asemenea vieții  lui  Isus.  

Wilfred  Grenfell (1865-1940) a ales să-L urmeze pe Mântuitorul Isus Hristos. După absolvirea Universității din Londra, el a devenit doctor misionar pe un vas care servea pescarilor din Marea Nordului.

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

Top of Form

FII ÎNȚELEPT ȘI BIRUITOR!

„Cel înţelept câştigă suflete.” (Proverbe 11:30)

     Biblia ne învață: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.” (1 Ioan 2:15). Unii dintre noi se comportă însă ca și cum a-L iubi mai mult pe Domnul înseamnă a-i iubi mai puțin pe cei din jur. S-ar putea chiar să ne simțim ciudat în prezența lor sau să rupem legătura cu ei, ori să nu mai dorim să comunicăm cu ei și să le dăm semnale că le suntem superiori din punct de vedere spiritual.

O traducere contemporană în limba engleză a Bibliei traduce versetul citit la început (Proverbe 11:30) astfel: „Dacă te comporți cu înțelepciune, alții te vor urma.” Tu ești chemat să le aduci oamenilor bucurie, nu să-i judeci! Dumnezeu a stabilit deja un timp și un loc pentru judecată, și nu tu vei sta pe tron atunci! Domnul Isus este numit „Păstorul cel Bun” (Ioan 10:11), iar cuvântul grecesc pentru „bun” înseamnă „atrăgător, plăcut, minunat.” Hristos a fost atât de plăcut, încât oamenii au fost atrași de El. Sunt ei atrași de tine?

Domnul Isus a spus că noi am fost chemați să fim sare și lumină. Sarea face ca mâncarea să fie mai bună la gust, iar lumina le arată oamenilor încotro să meargă. Pentru că au fost sare și lumină, proorocul Isaia le-a vorbit împăraților, cei trei tineri iudei au schimbat politica Babilonului, iar Iosif, administratorul credincios, a salvat Egiptul de la foamete. În zilele noastre, lucrarea lui Satan este să-L scoată pe Hristos din viața oamenilor, rugăciunea din școli și pe Dumnezeu din guvern. Însă nu el va câștiga finalmente, și el o știe! (vezi Apocalipsa 12:12) Strategia sa, totuși, este să convingă oamenii că poate câștiga. Așadar, străduiește-te astăzi să fii înțelept și biruitor, așa încât să-i poți conduce pe oameni la Hristos.


 

Bottom of Form

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

 

Iona 1.17-2.10

Tot ceea ce Domnul trimite, pregăteşte şi porunceşte concură la împlinirea scopului Său final (cap. 1.4,17; 2.10; 4.6,7,8). Aceasta este valabil pentru Iona şi Ninive, dar de asemenea pentru Domnul Isus Însuşi. În rugăciunea dureroasă şi arzătoare ce se înalţă din acest loc al morţii recunoaştem vocea Marelui Întristat (comp. v. 2 cu Psalmul 130.1; v. 3 cu Psalmul 42.7; v. 5, 6 cu Psalmul 69.1,2). Dar, în timp ce Iona a cunoscut neliniştea în urma neascultării sale, Hristos a trecut prin apele întunecate ale morţii din cauza neascultării noastre şi pentru salvarea noastră. Chinul Său a fost eliberarea noastră.

Aceste trei zile petrecute în pântecele peştelui celui mare au fost cele mai bune din istoria lui Iona. Ele ne învaţă, de asemenea, că noi Îl putem chema pe Domnul Isus în orice împrejurare. Rugăciunea ne este împlinită şi El ne dă mai dinainte plinătatea acestei certitudini. „El mi-a răspuns”, anunţă profetul pe când se află
încă
în pântecele cetaceului (v. 2).

Versetul 8 ne explică motivul pentru care adesea ne bucurăm atât de puţin de harul Domnului: pentru că ne întoarcem privirile spre deşertăciunile mincinoase de care Satan se foloseşte pentru a-i distrage şi a-i rătăci pe oamenii acestei lumi.

Faptul de a fi fost obiect al harului lui Dumnezeu va întări însă în Iona egoismul orgolios, caracteristic naturii noastre.


 

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: