Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 22, 2018”

22 Iunie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Iată, eu știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să-i zidim, te rog, o cameră.
2 Împărați 4.9,10

Îi datorăm totul Domnului, de aceea trebuie să luăm seama la drepturile și la dorințele Lui. Ce dorește El? Mai mult decât orice, El dorește compania noastră. Remarcați în pasajul nostru că omul lui Dumnezeu trecea mereu pe la casa acestei femei evlavioase. Așa procedează Domnul nostru. El caută un loc în inima și în viața noastră, iar Duhul Sfânt a venit pentru a lua din lucrurile lui Hristos și pentru a ni le arăta; în felul acesta trece El mereu pe la noi, pentru a-Și câștiga un loc în inima noastră.

Omul lui Dumnezeu nu a forțat această familie să-i ofere ospitalitate, ci a acceptat-o atunci când a fost invitat să intre și să mănânce pâine acolo. S-a spus pe drept că beneficiem de compania Domnului exact atât cât avem dorința după ea. Dacă stăruim de El, nu ne va lipsi de compania Sa, fiindcă inima Lui dorește compania noastră și este o bucurie pentru El să vadă cum în inima noastră este stârnită dorința după compania Lui.

Vizitele lui Elisei în casa aceasta au fost momente atât de minunate, încât sunamita a dorit ca el să nu mai fie un vizitator ocazional, ci un oaspete constant. N-am cunoscut și noi momente de bucurie, atunci când I-am făcut loc Domnului în inima noastră? Aflați în durere, L-am căutat, iar El ne-a binecuvântat cu mângâierea Lui; în momente de tristețe, El ne-a înveselit și a schimbat jalea noastră în cântări de laudă.

Sunamita a zis soțului ei: „Să-i zidim, te rog, o cameră mică de sus”. O, de-ar sta lucrurile la fel și cu noi, în privința lui Hristos! Așa cum ea i-a pregătit o cameră lui Elisei, la fel trebuie și noi să-I pregătim o cameră lui Hristos. Inima este această cameră – inima ta! Poate că ea nu este foarte mare, însă poate fi camera de oaspeți pentru Împăratul gloriei.

J T Mawson


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: «Întărește-te și îmbărbătează-te!»? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine…»”
Iosua 1.9

Dumnezeu este cu noi

Cunoscutul bărbat din vechime, Iosua, s-a aflat în fața unei lucrări dificile. Ca urmaș al lui Moise, el trebuia să treacă poporul Israel peste Iordan în țara promisă. Dar cum? În acel timp, Iordanul era mare și vadurile sale nu puteau fi folosite. Nu existau nici poduri. În țară locuia un popor bine înarmat, războinic, în cetăți bine întărite. Israel era un popor nomad și neobișnuit cu războiul. Dar Dumnezeu i-a dat slujitorului Său încurajarea necesară, iar aceasta a fost suficientă: „Nu te înspăimânta și nu te îngrozi!” Dacă Dumnezeu dorea să fie cu el, de ce să se teamă? Dumnezeu a preluat răspunderea pentru această lucrare.

În Domnul Isus Hristos, care poartă și numele „Dumnezeu cu noi” (Emanuel), această încurajare are valabilitate pentru toți credincioșii, chiar și pentru cei care L-au primit pe Mântuitorul în secunda trecută. Tocmai atunci când terenul vieții noastre devine dificil, când există piedici pe cale, când drumul este obositor și abrupt, Mântuitorul dorește să fie cu noi și să ne facă puternici, curajoși și plini de încredere. Şi noi suntem chemați să luăm seama la acest Cuvânt scris al lui Dumnezeu. Astfel vom putea parcurge drumul din fața noastră conștienți fiind că Dumnezeu este cu noi.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FII PERSEVERENT!

„Noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat.” (Iacov 5:11)

     Să remarcăm câteva lucruri despre perseverență:

1) Nu trebuie să fii o persoană importantă ca să începi, dar trebuie să începi ca să fii o persoană importantă!

2) Pentru a-ți atinge scopul, trebuie să pornești la drum.

3) Unii visează să realizeze lucruri mărețe; alții se trezesc și pornesc la treabă!

4) Cei care se laudă cu ce vor face mâine, au făcut probabil același lucru și ieri.

5) Nu vei fi niciodată ce trebuie să fii până nu faci ce trebuie să faci.

6) Dacă nu reușești să ai vederi largi, e timpul să ieși din spațiul tău limitat.

Când Lester Wunderman a fost concediat de la firma de publicitate unde lucra, el a simțit că mai are încă multe lucruri de învățat de la directorul agenției, Max Sackheim. Așadar, în dimineața următoare, s-a dus la birou și a continuat să lucreze ca întotdeauna, discutând cu colegii și cu clienții și participând la ședințe – fără salariu. Sackheim l-a ignorat timp de o lună. În cele din urmă, s-a dus la Wunderman și i-a zis: „Bine, ai câștigat. N-am mai văzut niciodată pe cineva care să-și dorească locul de muncă mai mult decât banii!” Ei bine, Wunderman a ajuns să fie unul dintre cei mai de succes oameni de publicitate ai secolului. El a inventat inserările pre-tipărite din ziare, precum și cupoanele de abonament, de genul celor folosite de Time-Life Books și Columbia Record Club – idei care au produs milioane de lire profit.

Poate domeniul tău nu este publicitatea, însă acțiunea trebuie să fie domeniul tău. Ce ești dispus să faci pentru a-ți împlini visul? Să lucrezi fără salariu? Să refuzi să renunți? Reușita le aparține celor care se încred în Dumnezeu – și care perseverează!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Mica 2.1-13

Capitolul 21 din cea dintâi Carte a Împăraţilor ne istoriseşte cum nelegiuitul Ahab pofteşte moştenirea lui Nabot şi cum o ia apoi prin violenţă şi prin abuz de putere (vezi Mica 6.16). Împotriva acelora care plănuiesc răul (nelegiuirea; v. 1), Domnul plănuieşte răul (pedeapsa; v. 3) În contrast însă, subliniem întrebarea din versetul 7: „Nu fac bine cuvintele Mele celui care umblă cu dreptate?”. Putem răspunde şi noi din experienţă: <Da, Doamne, cuvintele Tale fac bine; ele sunt bucuria inimii mele!> (Ieremia 15.16; Ioan 6.68)?

„Acesta nu este locul de odihnă”, continuă profetul (v. 10). În adevăr, lumea este atât de agitată, atât de înfierbântată, încât orice om sincer ar trebui să admită că pe pământ nu există adevărata odihnă. Dumnezeu ne aminteşte tot aici şi motivul: „din cauza întinăciunii”. După cum Isus n-a găsit unde să-Şi pună capul într-o lume ruinată de păcat, nici răscumpăraţii Săi nu se pot simţi în largul lor în mijlocul celor care-L dezonorează pe Dumnezeu.

Cât despre voi, cei care încă n-aţi experimentat că lumea nu poate da pacea, să ştiţi că există un loc de odihnă pentru sufletul obosit. Unde se află acest loc? Lângă Isus! „Veniţi la Mine” invită Mântuitorul „şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11.28).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: