Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 30, 2020”

30 Noiembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Fă-mă să înțeleg calea rânduielilor Tale și voi medita la minunile Tale … Depărtează de la mine calea minciunii și, în îndurarea Ta, dă-mi legea Ta. Am ales calea credincioșiei, am pus înaintea mea judecățile Tale.

Psalmul 119.27,29,30


Meditații asupra Psalmului 119 (7)

Aici psalmistul vorbește despre calea rânduielilor lui Dumnezeu, despre acea cale pe care Cuvântul lui Dumnezeu i-a arătat-o. Vedem din nou dorința lui ca Dumnezeu să-l învețe și să-i deschidă ochii pentru aceste lucruri, pentru ca astfel să vorbească despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. El dorește să împărtășească și altora aceste lucruri minunate pe care le-a găsit în Cuvântul lui Dumnezeu.

Apoi psalmistul vorbește despre calea minciunii sau a falsității. El nu dorește să aibă nimic de-a face cu aceasta. Vedem și astăzi multe astfel de căi ale minciunii. Se răspândesc multe zvonuri și informații false, iar calea minciunii este cea care guvernează lumea; cum a fost în trecut, așa se întâmplă și astăzi. La fel vor sta lucrurile și în viitor. Va veni un om, Antihristul, „a cărui venire este potrivit lucrării lui Satan, în orice putere și semne și minuni ale minciunii” (2 Tesaloniceni 2.9). Psalmistul nu vrea să aibă nimic de-a face cu așa ceva. „Depărtează de la mine calea minciunii”, spune el, dorind cuvintele lui Dumnezeu, care sunt adevărul. La aceste cuvinte ținea el și cu ele dorea să se identifice.

Dacă există o cale a falsității, există și o cale a credincioșiei. Suntem responsabili să o alegem pe aceasta din urmă, cu dorința de a fi și de a rămâne credincioși. Nimic nu are loc la voia întâmplării, ci trebuie să ne manifestăm hotărârea de a fi credincioși Domnului, urmându-L pe El.

M. Vogelsang

SĂMÂNȚA BUNĂ

Adevărat, adevărat vă spun că cine aude cuvântul Meu și crede în Cel care M-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.

Ioan 5.24Puterea Cuvântului

O doamnă a fost puternic mișcată în sufletul ei când a auzit despre dreptatea care s-a arătat în moartea ispășitoare a Domnului Isus Hristos. Când a auzit binecuvântatele cuvinte ale Mântuitorului din versetul meditației de astăzi, ea a exclamat așa de tare, încât a fost auzită de toți din jur: „Are! Oh, spune chiar Isus: are viață veșnică”.

Da, acesta este Cuvântul lui Dumnezeu! Este plin de putere! De aceea, orice persoană care crede cu adevărat în Mântuitorul nu se poate îndoi de faptul că are viața veșnică. Nu știm prin ce fel de lupte sufletești a trecut doamna respectivă, dar imediat ce a înțeles că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, ea și-a simțit starea de vinovăție. Ea s-a întrebat: „Cum stau lucrurile cu păcatele mele?”. I s-a spus că sângele Domnului Isus, care este sfânt, curățește orice păcat. S-a aprins o luptă aprigă în interiorul ei. Dar este oare ceva prea greu pentru Domnul? Nu! Doamna a trecut din moarte la viață. Cuvintele Domnului i-au dat siguranță cu privire la două lucruri. Ea a recunoscut că este îndreptățită și că are viață veșnică. Ea L-a crezut pe Dumnezeu și o mare siguranță i-a cuprins inima.

Ce Carte binecuvântată! Puterea ei este veșnic mare, iar bogăția ei, nespus de adâncă! Nimeni nu trebuie să aibă temeri să vină la Isus, pentru că El Însuși a spus: „Pe cel care vine la Mine nicidecum nu-l voi scoate afară” (Ioan 6.37).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

TE ROGI CA DUMNEZEU SĂ-ȚI DEA UN COPIL? – Fundația S.E.E.R. România

„Pentru copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam.” (1 Samuel 1:27)


Ana își dorea atât de mult să devină mamă, încât „se ruga Domnului cu sufletul amărât şi plângea”. (vers. 10). De fapt, ea a făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu, promițând că, dacă îi va da un copil, „îl va închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui” (vers. 11). Și așa s-a întâmplat! Biblia relatează: „Când i s-au împlinit zilele, Ana a născut un fiu” (vers. 20). Același lucru i s-a întâmplat și lui Rut: „Boaz a născut pe Obed, din Rut” (Matei 1:5).

Rut era o văduvă săracă atunci când Dumnezeu i-a prezentat-o lui Boaz, proprietarul ogorului unde ea trudea din greu. Ea făcea parte dintre neamuri, iar el era iudeu – și prin Lege, le era interzis să se căsătorească. Însă Dumnezeu a dat la o parte bariera care le stătea în cale și, din unirea lor, a rezultat un băiat pe nume Obed. El va fi un strămoș al regelui David și în cele din urmă al Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeu a zis: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?” (Ieremia 32:27). Iar răspunsul, tot aici (Ieremia 32) în vers. 17: „Doamne… Tu ai făcut cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat din partea Ta!” Astăzi, dacă te rogi ca Dumnezeu să-ți dăruiască un copil, bazează-te pe aceste versete și crede-le: „Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra… Taci înaintea Domnului, şi nădăjduieşte în El” (Psalmul 37:4-5, 7).

Domnul să-ți asculte ruga!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Neemia 2:9-20


Neemia a ajuns la Ierusalim având scrisori din partea împăratului. El începe prin a inspecta zidurile sau, mai degrabă, ceea ce mai rămăsese din ele. Fraţii lui îi relataseră despre ele (1.2-3), dar el vrea să evalueze personal extinderea stricăciunilor. Consternarea îl copleşeşte înaintea acestei privelişti cu care, în ce-i priveşte, locuitorii Ierusalimului se obişnuiseră! Fără nici o îndoială, şi noi, creştinii, ne aflăm în pericolul de a înceta să ne mai întristăm de situaţia de ruină în care Biserica responsabilă se găseşte astăzi. Nici un zid nu o protejează împotriva invaziei din partea lumii şi o astfel de stare serveşte perfect scopurilor vrăjmaşilor ei.

În timpul lui Zorobabel şi al lui Ezra, aceşti vrăjmaşi ai lui Israel se numeau Bişlam, Tabeel … Tatnai, Şetar-Boznai şi însoţitorii lor. Sub Neemia, Israel se confruntă cu Sanbalat, Tobia şi Gheşem. Diavolul foloseşte o varietate de lucrători. El îşi înnoieşte mereu „personalul”. Scopul lui însă este întotdeauna acelaşi: să menţină poporul lui Dumnezeu în înjosire şi în sclavie.

Neemia ştie ce trebuie făcut ca să-i îndemne pe bărbaţii din Ierusalim. Numele lui înseamnă: Domnul a mângâiat (sau ŤMângâierea Domnuluiť, cap. 1 v.1 notă). El primeşte acest răspuns îmbucurător şi încurajator: „Să ne ridicăm şi să reconstruim!” (v. 18).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: