Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “noiembrie 23, 2020”

23 Noiembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Oile Mele aud glasul Meu, și Eu le cunosc și ele Mă urmează.

Ioan 10.27


El tocmai dăduse un exemplu despre acest lucru în cazul orbului din capitolul precedent. Domnul Sa oprit lângă el, ia deschis ochii, la scos din iudaism și la făcut închinător al Său, al Fiului lui Dumnezeu. Există de asemenea câteva ilustrații frumoase ale acestor trăsături ale Bunului Păstor, relatate în Evanghelia după Ioan. Una se află în primul capitol. „Isus l-a văzut pe Natanael venind spre El și a spus despre el: «Iată, cu adevărat, un israelit în care nu este viclenie». Natanael I-a spus: «De unde mă cunoști?» Isus a răspuns și i-a zis: «Înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut, când erai sub smochin»” (Ioan 1.47,48).

El Își cunoaște oile din veșnicie; iar când vine timpul potrivit, le cheamă pe nume și glasul Său pătrunde în sufletele lor, le conduce afară și le face să recunoască faptul că El este Păstorul cel bun. La fel ca în dimineața învierii, când El a spus: „Maria”, iar ea imediat a răspuns: „Rabuni”, tot așa și astăzi, El vorbește și oile ascultă glasul Lui șiL urmează de îndată. Așa i-a chemat El pe toți cei din turma Lui și așa îi va chema până la cel din urmă. „Eu cunosc oile Mele” sunt cu siguranță cuvinte ce mângâie mult inimile celor ai Săi.

Aflați încă în această pustie – deși urmându-L pe El – și adesea lipsiți de credință și obosiți, cât de puternică este ispita de a ne îndoi de grija și de dragostea Domnului! „Eu cunosc oile Mele” sunt cuvinte ce ar trebui să risipească orice teamă, să alunge orice neliniște, asigurându-ne că ochii Lui sunt întotdeauna ațintiți asupra noastră, că El înțelege orice greutate sau nevoie prin care trecem și că, mai presus de toate, ne cunoaște în mod desăvârșit!

E. Dennett

SĂMÂNȚA BUNĂ

S-a stârnit o mare furtună de vânt și valurile loveau în corabie, încât corabia era aproape să se umple.

Marcu 4.37Domnul – un ajutor în necaz

În anul 2005, uraganul Katrina, asaltând mai multe state ale Americii, a lăsat în urmă pagube covârșitoare.

O familie de oameni credincioși mai în vârstă din Mississippi, soț și soție, avertizați cu privire la furtună, și-au părăsit la timp casa și s-au refugiat într-o clădire special amenajată. După ce s-a potolit furtuna, s-au întors la casa lor. Dar ce dezolare: casa lor era distrusă în întregime! Unde aveau ei să locuiască de acum? Fiica lor i-a sunat și i-a rugat să meargă la ea în Atlanta. Dar nu aveau bani pentru zbor, pentru că toate băncile erau închise.

Au încercat să mai salveze câteva lucruri personale dintre dărâmături. Au găsit câteva fotografii de familie, îmbibate de apă. Când bărbatul a desprins poza tatălui său din ramă, ca să o pună la uscat, au căzut de acolo bancnote în valoare de 366 de dolari. Această sumă ajungea exact pentru două bilete de avion spre Atlanta! Cât de mult s-au bucurat că Domnul Isus le-a răspuns rugăciunilor și că le-a dat exact ceea ce aveau nevoie.

Poate și barca ta este puternic scuturată de furtună. Ți-e frică și strigi către Dumnezeu. Furtuna crește și valurile sunt gata să te cuprindă. Și zici: unde este Dumnezeul meu? Pune-ți încrederea în Dumnezeu, căci El are mijloace de izbăvire pentru fiecare. Ajutorul Său este pe măsura Atotputerniciei Sale, iar corabia în care Se află Domnul nu se poate scufunda.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DĂ DOVADĂ DE MILĂ (2) – Fundația S.E.E.R. România

„Domnul este plin de milă” (Iacov 5:11)


Când vorbim de mila lui Hristos, Biblia ne mai învață două lucruri: Biblia spune că mila Domnului înțelege nevoile altora. Autorul epistolei către Evrei scrie că „n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi…” (Evrei 4:14-15). Domnul Isus ne înțelege – ce ușurare! Oricare ar fi situația, provocarea sau necazul în care ne găsim, Domnul Isus ne spune: „Te pot înțelege. Am trecut și eu pe acolo!”

Presiune? Respingere? Durere? Ispită? Defăimare? Minciuni? Acuzații false?

El înțelege, pentru că S-a confruntat cu astfel de situații. Biblia ne învață că mila Domnului răspunde la nevoile altora. Nu e suficient să recunoști și să înțelegi nevoile altora. Tu ai fost chemat la acțiune într-un mod practic; altfel, mila ta este lipsită de sens. Domnul Isus le-a răspuns celor bolnavi vindecându-i, celor flămânzi hrănindu-i și celor pierduți prezentându-le vestea bună a Evangheliei. Mila nu are limite! Mila sponsorizează un copil flămând, ajută la schimbarea cauciucului când cineva stă neputincios la marginea drumului, îi oferă hrană celui înfometat, ascultă cu răbdare pe cel ce are nevoie de un prieten… Mila se murdărește pe mâini; scrie cecuri; își sacrifică timpul, programul stabilit dinainte, dorințele și visele – pentru a împlini nevoile altora.

Biblia spune: „Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.” (Faptele Apostolilor 10:38). Care este principala ta grijă în viață: să arăți bine, sau să faci bine? Dacă vrei să te asemeni tot mai mult cu Domnul Isus Hristos, știi deja răspunsul la această întrebare! Așa că, dă dovadă de milă!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ezra 7:19-28


Ezra a păzit Cuvântul lui Dumnezeu şi n-a făcut de ruşine Numele Lui. Ezra şi oamenii care se strâng ca răspuns la chemarea sa vor fi făcuţi conştienţi de propria slăbiciune (sunt cel mult o mie cinci sute), dar, în acelaşi timp, şi de faptul că Dumnezeu le-a pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate s-o închidă (Apoc. 3.8).

Artaxerxes I (Longimanus), zis Mână Lungă, asemenea predecesorilor săi Cirus şi Darius, este un instrument pregătit de Domnul ca să ţină deschisă
uşa reîntoarcerii la Ierusalim pentru rămăşiţa exilată a lui Iuda.

Scrisoarea împăratului arată că el era atent la toate. Întâi restabileşte închinarea în Ierusalim, cu tot ce era necesar jertfelor şi întreţinerii leviţilor; apoi pune în funcţie magistraţi şi judecători; în sfârşit, lucru remarcabil, dă instrucţiuni lui Ezra pentru a le face cunoscut tuturor legile Dumnezeului său (v. 25). „Inima împăratului în mâna Domnului este ca nişte izvoare de apă: El o îndreaptă încotro vrea” (Prov. 21.1; vezi şi Prov. 8.15-16). Ezra îl binecuvântează pe Domnul, ca pe Acela care a pus astfel de gânduri în inima împăratului. Să ne străduim, asemenea lui Ezra, să vedem întotdeauna „mâna”, da, „mâna bună a lui Dumnezeu” (v. 6, 9, 28; 8.18, 31), în orice ni se întâmplă.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: