Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 21, 2020”

21 Aprilie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Ridică-te, fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; pentru că nu știm ce i sa întâmplat lui Moise acesta, omul care nea scos din țara Egiptului!

Exod 32.1Fă-ne un dumnezeu!” Ce gând cumplit! Un om chemat să facă un dumnezeu și alți oameni gata săși pună încrederea în el! Cititorule, să privim înăuntrul și în jurul nostru și să vedem dacă nu detectăm ceva de felul acesta! Citim în 1 Corinteni 10, cu referire la istoria lui Israel, că „toate acestea li se întâmplau ca pilde și au fost scrise pentru avertizarea noastră, peste care au ajuns sfârșiturile veacurilor” (versetul 11). Să căutăm deci să profităm de această „avertizare” și să ne aducem aminte că, deși poate noi nu vom face un vițel turnat ca să ne închinăm înaintea lui, totuși păcatul lui Israel este o „pildă” a unui lucru în care și noi suntem în pericol să cădem.

Ori de câte ori renunțăm în inima noastră la a ne sprijini în mod exclusiv pe Dumnezeu Însuși, fie în chestiunea mântuirii, fie în cea cu privire la necesitățile de pe drumul credinței, spunem, în principiu, „fă-ne un dumnezeu”! Nu este nevoie să mai adăugăm că, în noi înșine, nu suntem cu nimic mai buni decât Aaron sau decât fiii lui Israel. Iar dacă ei sau închinat unui vițel în locul lui Iahve, noi suntem în pericol să acționăm pe același principiu și să manifestăm același duh.

Singura cale sigură de a evita un astfel de pericol este să stăm permanent în prezența lui Dumnezeu. Moise știa că vițelul turnat nu era Iahve, de aceea nu la recunoscut. Dar când nu mai suntem în prezența divină, nimeni nu poate estima în câte greșeli și lucruri rele am putea cădea.

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

Nu te teme de nimic, căci Eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume: ești al Meu.

Isaia 43.1Teama

Când viața aproape s-a scurs, la puțin timp înainte de moarte, oamenii sunt cuprinși de teamă. Acest sentiment chinuitor traversează invizibil, ca un fir roșu, viața fiecărui om.

Există teamă de viață, de un accident, de o boală, de o situație pe care nu o putem ține sub control. Tot așa, teama în fața morții este o realitate. Știm că trebuie să murim – dar alungăm acest gând, pentru că ne temem de judecata lui Dumnezeu. Mai presus de toate este teama vinei. Fiecare nedreptate pe care o facem declanșează teama: dacă iese la iveală…?

Cum putem birui teama? Răspunsul este simplu: Avem nevoie de Cineva care este întotdeauna cu noi și care ne poate ajuta atât în viață, cât și în moarte. Trebuie să fie Cineva care, în pofida eșecurilor noastre, ne iubește fără contenire și nu renunță niciodată la noi. Trebuie să fie Cineva care este mai tare decât moartea.

Acest Cineva există. Este Isus Hristos. Dragostea Sa este așa de mare, încât El Și-a dat viața la cruce pentru noi. Puterea Lui este mai mare decât puterea morții, căci El a înviat după trei zile.

El îi spune oricui se încrede în El: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort și, iată, sunt viu în vecii vecilor și Eu țin cheile morții și ale Locuinței Morților” (Apocalipsa 1.17,18).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ATITUDINI MOLIPSITOARE (1) – Fundația SEER

„Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune” (1 Corinteni 15:33)

Nu doar virusurile (de gripă, sau mai știu eu ce boli infecțioase) sunt contagioase, ci și atitudinile: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”. Cercetătorii numesc lucrul acesta „infestare emoțională” și afectează viața în același fel cum un măr putred strică întreaga lădiță cu mere. Un expert în relații spune: „Un angajat pesimist poate influența întreaga echipă și poate crea un mediu toxic de lucru. Un lider negativist poate să facă locul de muncă dezagreabil atât pentru el cât și pentru echipă. Un angajat fără chef de lucru poate izgoni nenumărați clienți. Văicăreala poate funcționa ca un cancer și se poate extinde în toată organizația, sabotând starea de spirit și performanța echipelor cu talent și potențial mare. Noi nu suntem numai o creație a culturii noastre, ci noi creăm cultura în fiecare zi prin gândurile noastre, prin convingerile și prin faptele noastre. Putem fi contagioși în mod negativ sau în mod pozitiv. Putem fi un germene care atacă sistemul imunitar al organizației noastre sau putem funcționa ca o doză de vitamina C, întărind-o. Emoțiile noastre au un impact în lumea care ne înconjoară.”

Apostolul Pavel spune: „să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi, care se strică după poftele înşelătoare, şi să vă înnoiți în duhul minţii voastre” (Efeseni 4:22-23). Cum? Rugându-L pe Dumnezeu să ne prefacă „într-alt om” (1 Samuel 10:6), schimbându-ne atitudinea, dintr-una care infectează, într-una cu impact pozitiv asupra celor cu care interacționăm zilnic. În același timp, fii selectiv în privința tovărășiilor tale! Îi cunoști din experiență pe cei care te trag în jos și care te secătuiesc de energie. Roagă-te pentru ei… dar micșorează timpul pe care îl petreci în compania lor!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Samuel 12:1-12


„Să nu pofteşti soţia aproapelui tău”, „Să nu comiţi adulter”, „Să nu ucizi” spunea legea (Exod 20. 17, 14, 13). David, cel care în Ps. 19.7 avea să declare: „Legea Domnului este perfectă“, a călcat succesiv trei dintre dispoziţiile ei. Cu toate acestea, conştiinţa încă nu i se trezeşte. Domnul trebuie să i-l trimită pe Natan. Şi parabola impresionantă a mieluşelei furate, atât de potrivită pentru a putea pătrunde în inima unuia care odinioară fusese păstor, este pe punctul de a-l ajuta să-şi evalueze grozăvia faptei sale. Însă David nu se recunoaşte imediat. Se arată fără milă faţă de omul bogat.

Nu suntem şi noi la fel? Paiul din ochiul fratelui nostru nu ne scapă, în timp ce nu observăm deloc bârna care se găseşte într-al nostru (Matei 7.3). Astfel degetul lui Dumnezeu îi arată cu solemnitate: „Tu eşti omul acesta”. Apoi trista afacere, ascunsă atât de atent, este, fără nici un menajament, pusă în lumină: „Tu ai făcut aceasta, aceea …!” În final, pentru a ruşina inima lui David, Dumnezeu îi reaminteşte tot ceea ce harul Său făcuse pentru el. Era puţin oare? În cap. 7.19, David spusese contrariul. Cu cât am primit mai mult, cu atât mai puţin scuzabile sunt poftele noastre. Dar noi am primit şi mai mult!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: