Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 2, 2020”

2 Aprilie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Și au străbătut Frigia și ținutul Galatiei, fiind opriți de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia; coborând spre Misia, încercau să meargă spre Bitinia, și nu i-a lăsat Duhul lui Isus; și, trecând pe lângă Misia, au coborât la Troa. Și noaptea i s-a arătat lui Pavel o viziune: un bărbat din Macedonia, stând și rugându-l și spunând: „Treci în Macedonia și ajută-ne!”. Și, când a văzut viziunea, îndată am căutat să plecăm în Macedonia, înțelegând că Domnul ne-a chemat să le vestim evanghelia.

Fapte 16.6-10


Domnul Isus le spusese ucenicilor să meargă în toată lumea și să predice evanghelia la orice făptură (Marcu 16.15). Câteva săptămâni mai târziu, El le-a spus că ei urmau să-I fie martori până la marginile pământului (Fapte 1.8). Atunci de ce Pavel și însoțitorii Lui au fost împiedicați de Duhul Sfânt să meargă în Bitinia cu mesajul mântuirii?

Duhul Sfânt care locuiește în noi dorește să ne călăuzească în umblarea și în lucrarea noastră. Galateni 5 și Romani 8 ne arată că trebuie să umblăm în Duhul și să fim călăuziți de Duhul. În cartea Fapte Îl vedem pe Duhul Sfânt călăuzindu-i pe slujitorii Domnului nu doar într-un fel general, ci și în cele mai mici detalii ale vieții și slujirii lor. El dorește și astăzi să ne călăuzească pas cu pas și Își găsește plăcerea în cei care ascultă de îndemnurile Lui.

Pavel și însoțitorii lui au călătorit mult, predicând evanghelia în acea regiune care acum formează teritoriul Turciei. Ei ar fi fost gata să străbată tot mai multe provincii, însă Duhul Sfânt avea alte planuri. Câțiva ani mai târziu, El l-a folosit pe Pavel în lucrare trei ani în Efes, cu mult rod, în timp ce l-a folosit pe Petru să scrie celor credincioși din Bitinia și din alte provincii.

În timp ce se aflau la Troa, într-o noapte Domnul i-a lui Pavel o viziune cu un om care îl ruga să vină în Macedonia. Pavel și cei care-l însoțeau au luat această viziune ca pe o călăuzire din partea Domnului și au plecat îndată într-acolo.

E. P. Vedder, Jr.

SĂMÂNȚA BUNĂ

Care om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu le lasă pe cele nouăzeci și nouă … și se duce după cea pierdută?

Luca 15.4„Dumnezeu vă caută”

Într-un oraș din vestul Franței trăia un ofițer care ducea o viață destrăbălată. Într-o zi, pe cerul vieții sale au apărut nori negri. Soția lui a murit subit. Ofițerul a încercat să-și ascundă durerea, dar nu a reușit. Într-o zi a auzit cuvintele: „Dumnezeu vă caută”. Când a întors capul, era unul dintre slujitorii săi. În loc să se bucure, ofițerul i-a zis slujitorului: „Tu ești angajat să îngrijești de cai, nu să-mi fii duhovnic”. — „Dumnezeu vă caută”, a repetat slujitorul cu aceeași voce calmă.

Ofițerul, nemulțumit de cele auzite, l-a concediat pe slujitorul său fidel și s-a aruncat din nou în plăcerile acestei lumi, ca să uite de necazuri. Dar urmele suferinței sufletești nu puteau fi îndepărtate prin plăcerile oferite de lume… Într-o zi s-a întâlnit cu un evanghelist și, stând de vorbă cu el, acesta i-a spus: „Dumnezeu vă caută”. De data aceasta, ofițerul a fost zguduit în suflet de acele cuvinte. A plecat acasă, l-a chemat pe fostul său slujitor și, împreună cu el, I-a cerut iertare Stăpânului ceresc care l-a căutat așa de mult. Prin credința în Hristos, pacea a intrat în inima lui și totul a devenit nou.

Tot astfel, în inima oricărei persoane care Îl primește pe Mântuitorul Isus Hristos, totul va deveni nou.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FII O PERSOANĂ „DE SUS”! – Fundația SEER

„El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus” (Efeseni 2:6)

Pentru a deveni o persoană „de sus”, trebuie să faci următoarele:

1) Dezvoltă-ți concepția despre Dumnezeu. Cum? Citind Cuvântul Său și ajungând să-l cunoști mai bine. Fii ca acel băiețel de la școala duminicală al cărui învățător l-a întrebat ce desenează. El a răspuns: „Pe Dumnezeu!” Învățătorul a spus: „Dar nimeni nu știe cum arată Dumnezeu.” Încrezător, el a răspuns: „Vor ști după ce termin desenul!” Cum arată Dumnezeul tău? Este iubitor sau critic? Distant sau disponibil? Limitat sau puternic? Concepția ta despre Dumnezeu va determina încrederea ta în El, așa că alocă timp acestui concept ca să ajungi să-L cunoști.

2) Recunoaște limitările lui Satan. Diavolul este cel mai vechi ratat din lume, fost angajat al cerului, care a fost dat afară din cauza aroganței, și care este orientat spre distrugere. Și singura putere pe care o are asupra ta este puterea pe care i-o dai tu, dacă accepți să fii „în neştiinţă despre planurile lui” (2 Corinteni 2:11). Biblia spune: „Supuneţi-vă, deci, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.” (Iacov 4:7). Tu ai putere asupra lui Satan – folosește-o.

3) Încearcă să te vezi așa cum te vede Dumnezeu. El te vede nu așa cum ești, ci așa cum vei fi. Dacă ai fost condiționat de experiențele trecute să te vezi ca fiind lipsit de valoare, începând de acum îți poți schimba imaginea de sine; crede ceea ce spune Dumnezeu despre tine în Cuvântul Său. Când ai părerea Lui, ce altceva mai contează? (citește Ieremia 29:11; Isaia 43:1-3; Efeseni 2:6) Pe măsură ce lucrezi în aceste trei direcții și domenii, în fiecare zi, vei deveni o persoană „de sus” într-o lume căzută.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

1 Samuel 28:15-25


Ce scenă înspăimântătoare! Însăşi femeia scoate un ţipăt chinuitor (v. 12), iar aceasta pentru că nu în urma vrăjilor ei a apărut Samuel. Nici ea, nici stăpânul ei, Satan, n-aveau puterea să facă aşa ceva. Mâna lui Dumnezeu era aceea care, pentru un moment, a întredeschis poarta locuinţei morţilor şi a făcut să urce în scenă robul Său Samuel.

Ceea ce profetul are de spus seamănă cu mesajul pe care, ca mic copil, avusese misiunea să i-l transmită lui Eli (3.11-13). Este o confirmare îngrozitoare a judecăţii Domnului. Încă o zi şi va fi adusă la îndeplinire. Împărăţia va fi luată de la Saul şi va fi dată lui David. Împăratul şi fiii lui i se vor alătura lui Samuel, în locul unde morţii aşteaptă învierea: spre viaţă ori spre judecată.

Este deosebit de solemn sfârşitul acestui om care îşi începuse domnia atât de promiţător. Dragi prieteni, reţineţi bine aceasta: oamenii cu cele mai frumoase caractere, dar care nu au viaţa nouă, merg spre o pedeapsă eternă tot atât de sigur ca şi cei mai mari păcătoşi. Isus dă această viaţă divină tuturor acelora care I-o cer. Tu o ai?

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: