Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 17, 2020”

17 Aprilie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Iar înainte de sărbătoarea Paștelui, Isus, știind că I-a venit ceasul ca să plece din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.

Ioan 13.1



Ce minunată este dragostea lui Isus, Mântuitorul și Domnul nostru! Nu există nimic nepotrivit în ea – este lipsită de orice egoism și de orice rezervă. Ea întrece orice cunoștință, așa cum ni se spune în Cuvânt, și cât de adevărat este acest lucru, fiindcă niciun gând omenesc nu o poate măsura. Totuși noi o cunoaștem; cunoaștem dragostea lui Hristos, care depășește orice cunoștință. O cunoaștem, fiindcă ne-a fost vestită, așa cum doar El o putea face, nu doar în cuvinte, ci și în fapte. Am cunoscut dragostea, ea ne-a cucerit și ne-a făcut fericiți pentru eternitate.

Vom face bine să luăm seama la cuvintele din Evanghelia după Ioan: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” și să contemplăm cu ochi deschiși de Duhul Sfânt acea cale a sfințeniei și a dragostei, care adus la cruce, și inimile noastre să fie umplute de adorare. Cu cât cunoaștem mai mult dragostea lui Isus, cu atât înțelegem mai bine că ea nu poate fi niciodată cunoscută pe deplin; cu cât privim mai mult la ea, cu atât vom fi mai uimiți la vederea înțelepciunii și a căldurii ei. Nu este o dragoste oarbă, care să descopere mai târziu defecte pe care nu le știuse, căci dragostea divină a cunoscut de la bun început totul despre noi.

Ea a cunoscut de asemenea toate suferințele care trebuie îndurate pentru ca scopul ei să fie împlinit. Este o dragoste care nu poate fi dezamăgită, nici tulburată, fiindcă, atunci când a fost supusă la cele mai mari teste, ea n-a slăbit și nu s-a răcit. Nu trebuie deci să ne temem că ar putea slăbi acum, după ce a fost pe deplin dovedită a fi perfectă.

J. T. Mawson

SĂMÂNȚA BUNĂ

N-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.

3 Ioan 4



Testamentul unei bunici credincioase

Pency, 17 aprilie 1866

„Cu emoție îngenunchez în acest moment solemn când vreau să-mi aștern în scris ultimele mele dorințe. O, Doamne, Te rog să-i binecuvântezi pe copiii mei în trup și suflet și să-Ți aduci aminte de ei, în mila Ta. De la Tine, Dumnezeul meu, am primit toate lucrurile. Tu ai pregătit trecutul, prezentul și viitorul; prin favoarea Ta mi Te-ai făcut cunoscut. Dumnezeul bunătății, cine sunt eu, ca să vrei să mi Te descoperi astfel, prin marea Ta bunătate prin care m-ai iubit în Domnul Isus Hristos, Mântuitorul meu? Pe acest pământ, unde Tu ai vrut să locuiesc, ai pregătit totul pentru nevoile mele; nu m-ai lăsat niciodată fără dovada dragostei Tale. Îți cer iertare, o, Dumnezeul meu, pentru toate momentele când am întristat Duhul Tău… Fie ca aceste zile pe care mi le mai dai de trăit pe acest pământ să fie folosite spre gloria Ta! Pregătește Tu, Te rog, inima mea, pentru ca nimic în lume să nu mă despartă de Tine.

Ceea ce Îți mai cer este ca și copiii mei și nepoții mei să se întoarcă la Tine; Tu mi-ai spus de multe ori: «Nu te teme, crede numai». Eu plec cu asigurarea promisiunii Tale și Îți mulțumesc.”

Acest testament a fost găsit într-un anticariat din Geneva, într-o Biblie uzată ca urmare a unei citiri stăruitoare.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ADEVĂRUL DESPRE CALVARUL CARE SCHIMBĂ VIEȚI (3) – Fundația SEER

„Fără vărsare de sânge, nu este iertare.” (Evrei 9:22)

 În al treilea rând, Calvarul a fost vital! Cât de vital mai exact? La fel de fundamental ca viața sau moartea, speranța sau disperarea, raiul sau iadul. Golgota este singura noastră cale de mântuire! „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele Apostolilor 4:12).

Fără moartea lui Hristos, păcatele noastre ne-ar fi despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Dacă nu ar fi fost moartea Sa, am fi căzut sub pedeapsa legii lui Dumnezeu, am fi fost declarați vinovați pentru fiecare păcat pe care l-am fi comis vreodată și astfel, păcătoși condamnați, am fi fost pierduți pentru totdeauna. Apostolul Pavel scrie: „Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.” (Romani 3:19).

Fără excepție – „toată lumea”, inclusiv tu – toți eram vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dar pentru că Domnul Isus a împlinit în locul nostru tot ceea ce prevedea Legea lui Dumnezeu, am fost iertați și declarați neprihăniți. Această informație este vitală. Referitor la Domnul Isus, tu ai numai două opțiuni: să-L accepți sau să-L respingi! El a spus: „Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit” (Marcu 16:16).

Jertfa Domnului Isus a rezolvat problema păcatului; acum depinde de tine să dai un răspuns la problema Fiului: „Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Hristos?” (Matei 27:22). Răspunsul este simplu: Crede în El și vei fi mântuit!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Samuel 8:1-18


Întărit de promisiunile Domnului, noul împărat îşi asigură tronul prin victoriile care aduc supunerea vrăjmaşilor lui. Primii dintre aceşti vrăjmaşi sunt filistenii. Ţara lor întreagă poate fi, în sfârşit, adusă sub control. Următorii care vor fi subjugaţi sunt moabiţii, ca împlinire parţială a profeţiei lui Balaam (Numeri 24.17). Hadadezer împreună cu sirienii care-i vin în ajutor sunt şi ei învinşi. În final este supus Edomul, potrivit unei profeţii încă mai vechi: binecuvântarea lui Isaac asupra lui Iacov (Geneza 27.29; vezi şi Geneza 25.23). David ilustrează aici ceea ce este scris despre Domnul Isus, a Cărui împărăţie glorioasă va fi stabilită când toţi vrăjmaşii Lui vor fi puşi aşternut al picioarelor Sale (vezi Psalmul 110).

Acum, când pacea este stabilită şi autoritatea lui David recunoscută atât înăuntrul cât şi în afara împărăţiei, se întocmeşte organizarea ei (v. 15-18). Împăratul este centrul, exercitând judecata şi actul justiţiar. În jurul lui, fiecare îşi îndeplineşte funcţiile care-i sunt desemnate. Preoţii se află acolo, asigurând relaţiile cu Dumnezeu. Securitate, stabilitate, dreptate şi pace –  sunt caracteristicile glorioase care vor fi, într-o măsură completă şi mult mai evidentă, ale Împărăţiei care va veni!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: