Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 5, 2020”

5 Aprilie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Despre această mântuire au căutat și au cercetat stăruitor profeții care au profețit despre harul arătat față de voi, cercetând spre care sau ce fel de timp arăta Duhul lui Hristos, care era în ei, mărturisind dinainte patimile care erau pentru Hristos și gloriile de după acestea.

1 Petru 1.10,11


Suferințele lui Hristos și gloriile de după acestea ocupă o parte importantă în Scriptură – și pe bună dreptate, fiindcă nu este altă temă mai minunată și mai înălțătoare ca aceasta. Ni se amintește în 2 Petru 1.21 că „oameni sfinți ai lui Dumnezeu au vorbit sub puterea Duhului Sfânt”. Misiunea cea mai importantă a Duhului este să înalțe Persoana și lucrarea lui Hristos. Această temă străbate cele două epistole ale lui Petru.

În prima Epistolă a lui Petru, suferințele lui Hristos sunt cele scoase în relief, iar Petru vorbește despre sine ca fiind „martor al suferințelor lui Hristos” (1 Petru 5.1). În cea de-a doua Epistolă, accentul este pus pe gloria viitoare, dar și acolo Petru vorbește despre faptul că a fost martor ocular al măreției Lui (2 Petru 1.16). Toți cei care au fost născuți din nou au acum parte de suferințele lui Hristos, iar în curând vor avea parte în slava Lui viitoare.

Rezultatul trist al neascultării lui Adam este că acum trăim într-o lume în care domnesc păcatul și moartea. Cu toții avem o parte în aceasta, fiindcă toți au păcătuit și astfel moartea a venit peste toți. În această scenă însă a venit Domnul din cer, luând parte la carne și la sânge. Vărsându-Și sângele, El a făcut ispășire pentru păcat și a gustat moartea pentru noi, ca noi să putem avea parte în acea glorie viitoare făcută sigură prin lucrarea Sa împlinită. „Binecuvântat fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după marea Sa îndurare, ne-a născut din nou pentru o speranță vie, prin învierea lui Isus Hristos dintre morți, pentru o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se veștejește, păstrată în ceruri pentru voi, care sunteți păziți prin puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru o mântuire gata să fie descoperită în timpul din urmă” (1 Petru 1.3-5).

J. Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ

Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a explicat în toate Scripturile lucrurile cu privire la El.

Luca 24.27Bucuria în Hristos

Doi ucenici străbăteau descurajați drumul dinspre Ierusalim spre Emaus. Subiectul discuției lor era cel al morții recente a Domnului Isus. În timp ce vorbeau, Mântuitorul S-a apropiat, mergând alături de ei, fără ca ei să-L recunoască. Cât de prețios este modul în care Domnul Se ocupă de tristețea și de necredința lor! Domnul nu li Se descoperă până nu le deschide mai întâi Scripturile, explicându-li-le. Ucenicii, credincioși evrei, erau preocupați în mod exclusiv cu manifestarea și cu întemeierea Împărăției, precum și cu izbăvirea poporului Israel din mâna vrăjmașilor lor. Ei pierduseră complet din vedere faptul că Domnul Isus trebuia să pătimească înainte de a veni gloria Împărăției.

Acesta este un pericol care ne amenință și pe noi. Dacă ochii noștri nu sunt ațintiți spre Hristos, ne putem limita la un singur aspect al adevărului, în loc să citim în toate Scripturile cele scrise despre Mântuitorul nostru. Și cât de multe locuri din Scriptură vorbesc despre exact timpul în care acele adevăruri se petreceau chiar sub ochii ucenicilor!

Cu câtă bucurie Îl ascultau cei doi pe Domnul în timp ce le explica ce era cu privire la El Însuși! Bucuria a fost așa de mare, încât ucenicii L-au rugat pe Domnul să rămână cu ei. Și această bucurie poate să fie și partea noastră. Când suntem preocupați cu Domnul, cât de mici devin necazurile acestei lumi!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNVAȚĂ SĂ FII MULȚUMIT! – Fundația SEER

„Evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig.” (1 Timotei 6:6)

Când vorbești despre mulțumire, unii cred că ești împotriva progresului. Nu! Apostolul Pavel spune că mulțumirea nu vine niciodată din exterior! Reclamele de la radio și de la televizor încearcă să ne convingă că mulțumirea nu este posibilă fără produsele lor. Nu te lăsa ispitit! Dorința de a avea mai mult poate fi de neoprit. Câtă vreme crezi că mai bine înseamnă mai multe, nu vei fi niciodată satisfăcut. De ce? Pentru că nu vei putea trăi suficient de mult ca să ai totul! Gândește-te puțin: când obții ceva sau când realizezi ceva, ai măcar timp să te bucuri de lucrul acesta? Sau pornești în galop spre altceva, fără odihnă?!

Pentru a evita să îmbătrânești prea devreme sau să ajungi înțelept prea târziu, citește aceste versete:

1) „Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.” (1Timotei 6:7). Când vei muri și lumea va întreba: „Cât a lăsat?” răspunsul va fi „totul” (inclusiv o moștenire, bună sau rea).

2) „Unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă” (1Timotei 6:10).

Dacă goana ta după lucruri materiale nu îți mai lasă timp pentru Dumnezeu, reanalizează-ți prioritățile și începe să le schimbi câtă vreme mai poți. Nu mai gândi: „Dacă aș avea o casă mai mare, un partener mai înțelegător, un anume loc de muncă, o transformare radicală, un IQ mai mare sau acceptarea unei persoane anume etc. etc. – atunci aș fi fericit!” Lucrurile nu stau așa.

Biblia spune: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!” (Psalmul 118:24). Deci, învață să fii mulțumit!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

1 Samuel 30:11-31


Sărmanul sclav  egiptean abandonat de stăpânul lui, pe care David îl adăposteşte şi îl înviorează cu apă şi hrană, ne reaminteşte de condiţia păcătosului pierdut. Când Satan l-a lăsat într-o stare de slăbiciune totală şi de moarte morală, Isus, asemenea bunului Samaritean, îi dă acestui păcătos atât viaţa, cât şi puterea şi capacitatea de a-I sluji.

 Conduşi de băiatul acesta, David şi oamenii lui cad fără veste asupra amaleciţilor ocupaţi cu sărbătorirea victoriei. Dumnezeu permite ca ei să recupereze tot ce le fusese furat şi să intre în posesia unei prăzi bogate. Acesta este harul divin de care toţi trebuie să profite, chiar şi cel care „a rămas la bagaje”! Iată răspunsul lui David pentru însoţitorii săi egoişti şi geloşi! Nu este aceasta şi învăţătura Evangheliei? Lucrătorul de la ceasul al unsprezecelea va primi tot atât cât prietenii lui care au început de dimineaţă, în ciuda resentimentului lor; pentru că el s-a învoit cu un stăpân plin de bunătate (Matei 20.14, 15). Să nu credem, de exemplu, că un credincios infirm sau bolnav va fi mai puţin favorizat în ziua lui Hristos deoarece, aparent, nu se găseşte în prima linie. Noi nu suntem în stare să judecăm serviciul altor creştini, nici să estimăm răsplata lor. Domnul le-a pregătit-o pe măsura dragostei Sale desăvârşite.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: