Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 20, 2020”

20 Aprilie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Și oamenii cetății au zis lui Elisei: „Iată, te rugăm, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și pământul neroditor”. Și el a zis: „Aduceți-mi un vas nou și puneți sare în el”. Și i-au adus. Și a ieșit la izvorul apelor și a aruncat sarea acolo; și a spus: „Așa zice Domnul: «Am vindecat apele acestea; nu va mai fi din ele nici moarte, nici nerodire»”. Și apele s-au vindecat până în ziua aceasta, după cuvântul lui Elisei, pe care-l spusese.

2 Împărați 2.19-22În industria imobiliară, cele mai importante trei lucruri sunt: locația, locația și locația. Vedem însă, în textul nostru, că locația nu este totul. Oamenii din Ierihon se bucurau de o locație bună, însă degeaba, fiindcă apele cetății erau rele. Câmpurile erau neroditoare, oamenii și vitele sufereau, iar moartea domnea asupra cetății – totul din cauza apelor rele. Avem aici o lecție importantă. Ne putem croi un drum în viață, obținând în cele din urmă bogăție, recunoaștere sau atingerea diferitelor țeluri. Dar când, în final, obținem acea poziție plăcută, ea nu înseamnă altceva decât amărăciune și moarte în sufletul nostru.

Avem nevoie de vasul cu sare al lui Elisei. Sarea contracarează efectul natural de alterare. „Să aveți sare în voi înșivă și fiți în pace unii cu alții”, le-a spus Domnul Isus ucenicilor (Marcu 9.50). De asemenea, sarea trebuie să fie într-un vas nou. La fel cum un petic nou nu poate fi pus la o haină veche (Marcu 2.21), tot așa nu-I putem cere Domnului sare și apoi s-o punem în vasul nostru vechi și murdar. Sarea Domnului trebuie pusă într-un vas nou – într-o natură nouă care prețuiește lucrurile Domnului mai mult decât pe ale noastre.

Remarcați că Elisei însuși a pus sarea chiar la sursa izvorului. Trebuie să mergem întotdeauna la rădăcina problemelor cauzate de „apele rele”, altfel nu poate exista un nou început. Doar Dumnezeu ne poate da puterea pentru acest lucru și Îi mulțumim Lui că un „vas cu sare” produce efecte care durează, iar șuvoiul Său de apă nu va înceta niciodată să ne învioreze.

S. Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ

Nu vă temeți; căci știu că voi căutați pe Isus Cel răstignit. Nu este aici, căci a înviat, așa cum a zis.

Matei 28.5,6Din lanțul morții

Din lanțul morții și mormânt Hristos a înviat!
Prin moarte moartea biruind, Hristos a înviat!
Trăiește El, Cel răstignit, ce moartea-n veci a biruit.
Slăviți-L ne-ncetat, Hristos a înviat!

Maria vine-n zori de zi cu sufletu-ntristat.
Mormântu-i gol; ce poate fi? Hristos a înviat!
Și îngerii în ceruri sus Îi cântă slavă lui Isus.
Slăviți-L ne-ncetat, Hristos a înviat!

Prin moartea Lui, în greul chin, cu Tatăl ne-a-mpăcat.
Prin viața Lui acum trăim; Hristos a înviat!
Ce har măreț ne-a dăruit! Credința-n El ne-a mântuit.
Slăviți-L ne-ncetat, Hristos a înviat!

„În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis-de-dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de la mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. Pe când ele nu știau ce să creadă, iată, doi bărbați au stat deodată lângă ele, în veșminte strălucitoare. Și pe când ele erau pline de teamă, plecându-și fețele la pământ, ei le-au zis: «Pentru ce căutați pe Cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte cum v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze»” (Luca 23.1-7).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS HRISTOS (2) – Fundația SEER

„Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa” (Ioan 11:25)


De ce este unică Învierea lui Isus Hristos?

1) Pentru că El este singurul care nu a mai murit după înviere. În Scriptură, toți ceilalți care au înviat din morți au murit din nou. Isus a fost excepția glorioasă. Prin urmare, El a fost făcut Preot „nu prin legea unei porunci pământeşti, ci prin puterea unei vieţi nepieritoare.” (Evrei 7:16). Mărturia Lui rămâne: „Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor” (Apocalipsa 1:18).

2) Numai El S-a înălțat la cer pentru a mijloci pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Ceilalți preoți au murit și au încetat să mai slujească. Dar despre Domnul Isus citim: „Tu eşti preot în veac…” (Evrei 7:17) Și El nu stă degeaba, așteptându-Și a doua venire, ci mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu. „Hristos… a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.” (Romani 8:34).

3) El are puterea de a te învia atunci când mori. Domnul Isus Și-a mângâiat ucenicii cu această promisiune extraordinară: „Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.” (Ioan 14:19). Și această promisiune ți se aplică și ție! „Căci Însuşi Domnul… Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:16-17). Ce glorioasă va fi ziua aceea! Dar până atunci, bucură-te că Isus e viu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Samuel 11:1-27


Cineva ar prefera să rămână la victoriile din cap. 10 şi peste ceea ce urmează acum să aştearnă un văl de tăcere;  şi aceasta pentru că David suferă aici, din partea vrăjmaşului sufletelor noastre, cea mai crudă înfrângere a vieţii sale. Mai mult, acest trist episod reprezintă în Cuvântul lui Dumnezeu o avertizare solemnă pentru fiecare dintre noi. Chiar cel mai evlavios credincios posedă o inimă coruptă, larg deschisă pentru toate poftele şi de aceea trebuie să vegheze asupra porţilor acestei inimi rele, în special asupra ochilor lui. Această istorie tragică ni-l arată pe un împărat devenind sclav: un sclav al propriilor dorinţe, înfăşurat în teribila strânsoare a păcatului. În loc să se afle pe câmpul de luptă cu oştile lui, David se relaxează la Ierusalim, plimbându-se fără ocupaţie pe terasa palatului său.
Să nu uităm niciodată că lipsa de
activitate sau lenevia multiplică pentru copilul lui Dumnezeu ocaziile de cădere. În condiţii de inactivitate, vigilenţa se prăbuşeşte inevitabil, iar diavolul, care niciodată nu pierde ocazia, ştie cum să exploateze avantajul. Să fim atenţi deci să ne umplem timpul cu o activitate folositoare.

David o ia pe soţia lui Urie şi, pentru a-şi acoperi păcatul, îl comite pe al doilea, urzind cu complicitatea lui Ioab moartea unuia dintre cei mai nobili şi mai devotaţi soldaţi ai săi.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: