Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 9, 2020”

9 Aprilie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Cu adevărat, mare este taina evlaviei: „Dumnezeu S-a arătat în trup”.

1 Timotei 3.16


În timp ce Iosif și Maria se aflau la Betleem, Maria „L-a născut pe Fiul ei cel întâi-născut și L-a înfășat în scutece și L-a culcat în iesle, pentru că nu era loc pentru ei în han” (versetul 7). Fiul lui Dumnezeu S-a născut în această lume, însă nu S-a găsit niciun loc pentru El aici. Lumea este la ea acasă; prin propriile resurse, ea găsește un loc la han, însă pentru Fiul lui Dumnezeu nu există un loc, decât în iesle.

Duhul Sfânt nu menționează în zadar această împrejurare. Nu există loc pentru Dumnezeu în această lume, nici pentru ceea ce este de la Dumnezeu. Cu atât mai perfect se manifestă dragostea Domnului Isus, care a binevoit să vină pe pământ. Însă El Și-a început viața aici într-o iesle și a sfârșit-o pe o cruce, iar în tot timpul dintre aceste două evenimente nu a avut niciun loc unde să-Și plece capul.

Prin urmare, noi, cei credincioși, suntem constrânși de o asemenea dragoste să ne plecăm capetele cu reverență și adorare în prezența Lui, „Dumnezeu arătat în trup”, contemplând harul Său infinit, prin care, deși era bogat, S-a făcut sărac pentru noi, astfel ca noi, prin sărăcia Lui, să fim îmbogățiți. Acel Prunc din iesle era Obiectul tuturor planurilor lui Dumnezeu, Susținătorul și Moștenitorul întregii creații, Mântuitorul tuturor celor care vor moșteni gloria și viața eternă.

E. Dennett

SĂMÂNȚA BUNĂ

Ferice de omul care găsește înțelepciune și de omul care capătă pricepere.

Proverbe 3.13Afirmații

„Încredințează trecutul tău milei lui Dumnezeu, prezentul, dragostei Sale, iar viitorul, providenței Sale.”

Augustin

„Nu-ți fie teamă niciodată să-ți încredințezi viitorul pe care nu-l cunoști unui Dumnezeu pe care-L cunoști.”

Corrie Ten Boom

„Mulți din societatea modernă sunt ca barcagiii: trag la vâsle, dar stau cu spatele la viitor.”

Henry Coandă

„Ceea ce știm este o picătură, iar ceea ce ignorăm este un ocean. Minunata alcătuire a Universului, cu armoniile sale incomparabile, nu s-a putut face decât după planul unei Ființe atotștiutoare și atotputernice. Aceasta este și rămâne convingerea mea ultimă.”

Isaac Newton

„Recunoștința este memoria inimii.”

Balzac

„Trufașul nu poate fi recunoscător; el crede totdeauna că a meritat mai mult.”

Nicolae Iorga

„Dacă nu poți spune ceva frumos, nu spune nimic.”

Benjamin Franklin

„Corectarea face mult, dar încurajarea face mult mai mult.”

Johann Wolfgang Goethe

„Mintea și experiența ne arată că niciun popor nu poate fi moral dacă nu are credință.”

George Washington

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

EXISTĂ O CALE MAI BUNĂ? – Fundația SEER

„Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine… în toate lucrurile pe care vei pune mâna.” (Deuteronomul 28:8)Aproape oricine poate depista o problemă, poate discuta despre ea și se poate plânge din cauza ei. Dar o persoană orientată spre soluții caută căi de a rezolva problema. Murray Spangler a fost o astfel de persoană. El era om de serviciu într-un magazin, și s-a gândit că singurul mod de a învinge plictiseala din slujba sa (care consta în măturarea podelelor) era să găsească o alternativă inovatoare în a-și face treaba. Era motivat în plus de faptul că… era alergic la praful pe care îl mătura în fiecare zi. Așa că s-a gândit: „În loc să mătur praful, poate există o modalitate de a-l aspira.”

De unde vin astfel de gânduri creative? De la Dumnezeu, Creatorul nostru. Și pentru că ești creația Sa, El Își va împărtăși ideile cu tine.

Întrebările lui Spangler l-au condus la inventarea formei brute, dar funcționale a aspiratorului. Apoi a căutat un vechi prieten din domeniul pielăriei, pentru a finanța producția invenției sale. Numele acestuia era H.W. Hoover. Nu numai că aspiratoarele Hoover au devenit foarte populare, dar „aspiratul” a devenit, cel puțin pentru o generație, sinonim cu măturatul podelelor.

În fiecare obstacol există o oportunitate; în fiecare întrebare, un răspuns; în fiecare problemă, o soluție. Așa că, nu-ți fie teamă să pui la îndoială metode, sisteme și echipamente și întreabă: „Există o cale mai bună?” Lumea a fost îmbogățită de oameni care au îndrăznit să-și pună această întrebare. Și tu poți fi o astfel de persoană, căci Dumnezeu promite să binecuvânteze „toate lucrurile pe care vei pune mâna.”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Samuel 2:1-11


Înainte de a fugi în ţara filistenilor, David nu-L consultase pe Dumnezeu (1 Samuel 27.1) şi faptul acesta îl dusese în necaz. Dar această experienţă amară n-a fost fără un folos. Acum Îl întreabă pe Domnul de două ori.

Niciodată nu se poate spune că insistăm prea mult asupra acestui principiu fundamental al vieţii creştine: dependenţa. Ea este o datorie în faţa lui Dumnezeu, dar şi sursa puterii şi a siguranţei noastre.

Hebronul, în care Dumnezeu îl aduce pe unsul Său, este un loc care ne vorbeşte despre moarte. Mormintele patriarhilor se găseau acolo. Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, adevăratul David, înainte de a-Şi prelua oficial împărăţia, a mers până la moarte prin ascultare de Dumnezeu. Şi acesta este şi locul spre care Dumnezeu îi îndreaptă pe ai Săi. Credinciosul a murit împreună cu Hristos.

David nu-i uită pe locuitorii Iabesului din Galaad, care îşi arătaseră bunătatea faţă de Saul. Oare Domnul va uita micile acte de caritate pe care ne-a permis să le exersăm? (Evrei 6.10).

Suveranitatea lui David avea să fie stabilită treptat- treptat. Pentru moment, numai Iuda l-a recunoscut. Restul poporului s-a supus lui Iş-Boşet, fiul lui Saul, susţinut de Abner, fosta căpetenie a armatei lui Saul.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: