Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 7, 2020”

7 Aprilie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Nu erau etiopienii și libienii o oștire mare, cu multe care și călăreți? Dar, pentru că te-ai sprijinit pe Domnul, El i-a dat în mâna ta … Și Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus în închisoare, pentru că era înfuriat pe el din cauza aceasta.

2 Cronici 16.8,10


Împăratul Asa (3)

Împăratul Asa a început bine, L-a căutat pe Dumnezeu, s-a sprijinit pe El și a fost răsplătit cu o mare biruință. După o perioadă de pace în împărăția sa, el L-a uitat pe Dumnezeu și a suferit un declin spiritual. Vom vedea acum că, la sfârșitul vieții sale, el s-a împotrivit lui Dumnezeu. Asa a început bine, dar s-a încrezut în sirieni, în loc să se încreadă în Dumnezeu (2 Cronici 16.7,8). Când Hanani, credinciosul văzător, i-a reproșat acest lucru, Asa ar fi trebuit să se smerească și să învețe din greșeala lui. Dar Asa nu a procedat așa, ci s-a mâniat atât de tare, încât l-a aruncat pe Hanani în închisoare și i-a asuprit pe unii din țară (versetul 10). Este acesta același Asa pe care l-am văzut în capitolele 14 și 15? Ce s-a întâmplat oare cu el?

Când credincioșii nu mai umblă prin Duhul sau nu se mai judecă pe ei înșiși în fiecare zi, se află în pericolul de a cădea în păcate morale sau doctrinale grave. Dacă am început în Duhul, să nu sfârșim în carne (Galateni 3.3; 5.7)!

Este tragic să vedem cum Asa, care a început atât de promițător, a fost plin de nelegiuire, de amărăciune, de mânie și de necredință (2 Cronici 16.10-12). Să remarcăm cum scoate Duhul Sfânt în relief acest aspect: „Și, iată, faptele lui Asa, cele dintâi și cele de pe urmă, iată, sunt scrise în Cartea Împăraților lui Iuda și ai lui Israel” (versetul 11).

Doi creștini în vârstă mergeau pe un câmp înghețat, braț la braț, ca să nu cadă. Ajunși aproape de capăt, unul dintre ei a spus: «Am reușit să nu cădem». Celălalt l-a atenționat: «Adu-ți aminte de Ghedeon!». Ghedeon a repurtat o mare biruință prin puterea lui Dumnezeu, însă la sfârșit a căzut în idolatrie. Să luăm seama la lecțiile din viața lui Asa și a lui Ghedeon!

B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește; prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț.

Proverbe 24.3,4Încredere și curaj (1)

Vameșul Nathaniel Hawthorne, întorcându-se într-o zi de la slujbă, i-a spus soției sale, Sofia, că a fost concediat. Mare i-a fost însă surpriza când, în loc să se supere, soția l-a întâmpinat cu o exclamație de bucurie: „Acum poți să-ți scrii și tu cartea!”. Neîncrezător, el i-a replicat: „Și din ce vom trăi până o termin?”. Atunci ea a deschis un sertar din care a scos mai mulți bani. În fiecare săptămână, din banii pe care îi primea de la soțul ei pentru gospodărie, ea economisea câte puțin, iar suma pe care o aveau acum urma să le ajungă pentru un an. „Știam că vei scrie o capodoperă, știam că poți.” – Cuvintele acestea l-au motivat pe Hawthorne.

Din încrederea și curajul acelei femei s-a născut unul dintre cele mai bune romane din literatura americană. Nathaniel Hawthorne (1804-1864) este un autor american, care a scris romane psihologice remarcabile prin acuitatea observației, forța descriptivă și valoarea simbolică. Dacă n-ar fi existat o soție încrezătoare ca Sofia, poate că astăzi în literatura universală nu am fi auzit de numele acestui scriitor. Succesul a venit în urma unor cuvinte de încurajare și de încredere din partea unei soții înțelepte.

Dar, privind dincolo de acest exemplu, putem afirma că orice soție și orice soț pot fi, prin harul lui Dumnezeu, o încurajare unul pentru celălalt.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

VERIFICĂ-ȚI ATITUDINEA! – Fundația SEER

„Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus” (Filipeni 2:5)

Un instructor de zbor îți va spune că din când în când avionul trebuie „îndreptat” sau „echilibrat în zbor.” După ce a zburat prin furtună, avionul își pierde traiectoria, care trebuie ajustată. Același lucru se întâmplă și în călătoria ta spirituală. Furtunile vieții te pot face „să-ți pierzi traiectoria.” „Condiții meteo” neașteptate, cum ar fi boala, depresia, șomajul, divorțul, dezamăgirea sau moartea cuiva drag te pot obliga să-ți schimbi direcția și strategia. De aceea atitudinea ta trebuie verificată cu regularitate și ajustată.

Așadar, cu ce te confrunți în prezent și trebuie să-ți verifici atitudinea?

Apostolul Pavel scrie: „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus.” E posibil un astfel de mod de viață? Da, însă trebuie să faci din el o prioritate și să-l urmărești în fiecare zi. Iosua a vrut să transforme o mulțime de plângăcioși într-o armată capabilă să cucerească Țara Promisă. Așa că Dumnezeu i-a dat această formulă a succesului: „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale” (Iosua 1:8).

Încearcă tehnica „cartonașelor.” În fiecare săptămână, identifică un verset care are legătură cu un domeniu în care dorești să crești, scrie-l pe un cartonaș și memorează-l. Într-un an de zile, vei avea cincizeci și două de versete pe care să ți le amintești și pe care să te bazezi. Gândește-te ce impact vor avea în viața ta! Nu numai că atitudinile tale greșite se vor corecta, dar și viața ta în general o va lua într-o direcție bună!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Samuel 1:1-16


Episodul de la Ţiclag l-a lăsat pe David umilit, conştient de propria-i slăbiciune; dar l-a şi restabilit în relaţia lui fericită cu Domnul. El a fost pregătit astfel pentru domnia asupra căreia se deschide acum cartea a doua a lui Samuel.

Omul care-i aduce vestea morţii lui Saul credea că aduce „o ştire bună” (4.10). Oare nu era vorba pentru David de moartea vrăjmaşului său şi de ocazia de a urca pe tron? Dar acest om nu-l cunoaşte pe cel căruia îi vorbeşte. În inima „iubitului” Domnului străluceşte harul dezinteresat, însoţit de dragostea pentru poporul Lui şi de respectul pentru dispoziţia dată de Dumnezeu. Cum s-ar fi putut bucura el când israeliţii erau înfrânţi, iar prinţul lor, dezonorat în faţa vrăjmaşilor Domnului?

David îl întreabă pe noul venit: „De unde eşti?” (v.13). Omul confirmă că face parte dintre vrăjmaşii lui Israel, şi încă dintre cei mai răi: era amalecit! Încercând să-l trişeze pe David printr-un mesaj înşelător, n-a făcut decât să se trişeze pe sine (vezi Prov. 11.18). I-ar fi plăcut ca noul împărat să-şi ia coroana din mâna lui. În aceasta, el se aseamănă marelui Vrăjmaş care a încercat, deşi fără succes, să-L facă pe Domnul Isus să primească din mâna lui toate împărăţiile lumii şi gloria lor (Matei 4.8-10).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: