Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 1, 2020”

1 Aprilie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Doamne, pentru Tine este la fel de ușor să ajuți, fie că este multă putere, fie că nu este nicio putere. Ajută-ne, Doamne Dumnezeul nostru, pentru că pe Tine ne sprijinim.

2 Cronici 14.11


Împăratul Asa (1)

Împăratul Asa a domnit patruzeci și unu de ani peste Iuda. El a început bine, însă a sfârșit rău. A început prin a se sprijini cu încredere pe Dumnezeu, însă, la sfârșitul vieții, a eșuat în a căuta ajutor de la El. În anii de început ai domniei sale, Asa a distrus idolii din țară și a făcut fortificații de apărare (2 Cronici 14.2-8). Când zidim și întărim lucrarea lui Dumnezeu, vrăjmașul ne va ataca. Exact așa i s-a întâmplat lui Asa. Etiopienii au atacat Iuda cu o armată atât de numeroasă, încât nu exista nicio posibilitate de biruință (versetul 9). Însă Asa nu s-a bizuit pe puterea omenească, ci a strigat la Dumnezeu: „Pe Tine ne sprijinim și în Numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi” (versetul 11). Rezultatul a fost o biruință minunată asupra vrăjmașului (versetele 12-15).

După această victorie, Asa a fost îndemnat de profet să-L caute pe Domnul, căci „este o răsplătire pentru lucrul vostru” (capitolul 15.1-8). Asa a răspuns pozitiv la cuvintele profetului, L-a căutat pe Dumnezeu și a continuat să inițieze reforme (versetele 9-19). Acesta a fost un început foarte promițător pentru Asa. Importanța bizuirii pe Dumnezeu, a căutării Lui și a refuzului de a ne încrede într-un „braț de carne” sunt lecții importante pe care le putem învăța din istoria lui Asa. De fapt, chiar în această privință avea să falimenteze Asa și la fel ni se întâmple deseori și nouă.

B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

Binecuvântat să fie Domnul, căci Și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine!

Psalmul 31.21Minunat!

Ne-am gândit noi vreodată la lucrările minunate ale creației lui Dumnezeu? Natura se trezește la viață în fiecare primăvară! Nu este fascinant? David a cugetat odinioară la modul cum l-a plăsmuit Dumnezeu în pântecele mamei lui. El și-a deschis gura pentru a-L glorifica pe Dumnezeu: „Te voi lăuda că m-ai făcut într-un mod înfricoșător și admirabil. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!” (Psalmul 139.14).

Am descoperit noi armonia și echilibrul Cuvântului lui Dumnezeu? Mesajele biblice zugrăvesc o imagine minunată a Persoanei centrale: Domnul Isus Hristos! Merită cu adevărat să-L descoperim în Biblie pe Domnul nostru și slava Sa! Atunci vom putea rosti împreună cu psalmistul: „Mărturiile Tale sunt minunate, de aceea sufletul meu le păzește” (Psalmul 119.129).

În impasul în care se găsește această lume există Unul care poate să dea întotdeauna un sfat bun: Dumnezeul nostru. El vrea să ne arate calea și să ne dea lumină pentru orice decizie. „Minunat este planul Lui și mare este înțelepciunea Lui” (Isaia 28.29).

Dacă ne gândim la lucrurile minunate pe care Dumnezeu ni le dăruiește în harul Său sau pe care ne permite să le descoperim, ajungem la concluzia că, pentru Domnul, niciun lucru nu este prea minunat, chiar dacă noi, oamenii, nu putem înțelege prea mult.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

RUGĂCIUNEA UNUI TATĂ – Fundația SEER

„Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: „Doamne, Te rog… ce să facem pentru copilul care se va naşte!” (Judecători 13:8)


Următoarea rugăciune a fost scrisă de generalul Douglas MacArthur, un erou al celui de-al Doilea Război Mondial, pentru fiul său pe care îl iubea nespus de mult. Dacă ești părinte, poate vei dori s-o folosești și tu, ca punct de plecare pentru propriile tale rugăciuni pentru copiii tăi. Iată cum suna: „Zidește-mi un fiu, o, Doamne, care să fie suficient de puternic ca să știe când e slab, și suficient de curajos ca să se confrunte cu sine însuși când îi este teamă; un fiu care va fi viteaz și de neclintit când este învins în mod cinstit, și smerit și blând când este victorios. Zidește-mi un fiu care să aibă coloană vertebrală; un fiu care să Te cunoască… Te rog, călăuzește-l, nu pe calea plăcerilor și a confortului, ci sub stres și sub imboldul dificultăților și al provocărilor. Ajută-l să rămână în picioare pe timp de furtună; ajută-l să învețe ce înseamnă compasiunea pentru cei căzuți. Zidește-mi un fiu a cărui inimă să fie curată, al cărui ideal să fie înalt; un fiu care se va stăpâni pe sine înainte să caute să-i stăpânească pe alții, unul care va învăța să râdă și care totuși nu va uita să plângă; un fiu care tinde spre viitor, dar care nu va uita niciodată lecțiile trecutului. Și după ce toate aceste lucruri vor fi ale lui, adaugă, te rog, suficient simț al umorului încât să fie mereu serios, dar pe sine însuși să nu se ia prea în serios. Dă-i smerenie ca să-și poată aminti mereu simplitatea măreției, o minte deschisă spre adevărata înțelepciune, și blândețea adevăratei puteri. Atunci eu, tatăl său, voi îndrăzni să șoptesc: N-am trăit în zadar!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

1 Samuel 28:1-14


În timp ce David se găseşte la Gat într-o poziţie duală şi periculoasă, Saul se găseşte într-o situaţie şi mai dificilă. În faţa filistenilor, care s-au strâns pentru un nou război, inima îi tremură foarte tare, pentru că nu mai are pe ce să se sprijine. După ce-L abandonase pe Domnul, el este acum cel abandonat. Saul I se adresează Domnului pe toate căile. Trudă în zadar: Dumnezeu rămâne surd! Iată o ilustrare solemnă a textului de la Proverbe 1.24-28! Dar să ne aducem aminte că cel credincios nu poate să se aştepte să afle voia Domnului cât timp conştiinţa i se găseşte într-o stare rea.

Şi astăzi anumite persoane pretind că pot chema spiritele celor morţi, dar diavolul le foloseşte ca să rătăcească sărmanele suflete superstiţioase. Acestea se regăsesc astfel pe ele însele într-o comunicare nu cu cei morţi, ci, de fapt, cu demonii.

Copii ai lui Dumnezeu, nu fiţi nici măcar curioşi faţă de  aceste lucruri! Ele sunt o urâciune în ochii lui Dumnezeu (Deuteronom 18.10-12; Levitic 19.31). Saul cunoştea lucrul acesta; în zile mai bune veghease la îndepărtarea lor din Israel (v. 3). Om inconstant, carnal, iată-l totuşi cum, în confuzia lui, a recurs la această vrăjitoare din En-Dor.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: