Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 14, 2020”

14 Aprilie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

O femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Și ea avea o soră, numită Maria, care, așezându-se și ea la picioarele lui Isus, asculta cuvântul Său.

Luca 10.38,39Maria ședea la picioarele Domnului pentru a-I auzi cuvintele. Acesta era un lucru pe care El îl aprecia, fiindcă de multe ori până atunci spusese: „Cine are urechi de auzit, să audă!”, iar acum găsise pe cineva care primise harul de a avea urechi ascultătoare și a cărei inimă fusese pregătită pentru comunicările divine pe care El avea să le facă. Vorbind ucenicilor Săi, El le-a spus: „Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscut” (Ioan 15.15).

Aceste cuvinte ne ajută să înțelegem natura celor comunicate de Domnul Mariei. Cu ce bucurie trebuie să fi împărtășit El aceste lucruri cerești cuiva care era gata, prin har, să fie astfel instruit! În mijlocul inimilor împietrite, a urechilor astupate și a ochilor închiși care Îl înconjurau peste tot, trebuie să fi fost o mângâiere nespusă pentru sufletul Lui să poată întâlni un astfel de suflet flămând după cuvintele Sale. Și cu ce uimire și bucurie sfântă trebuie să fi ascultat Maria cum Domnul vorbea despre lucrurile Tatălui! Știm că Tatăl, care L-a trimis, Îi dăduse poruncă ce să spună și ce să vorbească (Ioan 12.49), iar privilegiul nespus al Mariei a fost să asculte mesajul pe care Tatăl I-l dăduse Fiului pentru a-l comunica.

E. Dennett

SĂMÂNȚA BUNĂ

El era străpuns pentru nelegiuirile noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste El și prin rănile Lui suntem vindecați.

Isaia 53.5Speranță și dragoste (2)

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a suferit și a murit pe o cruce în afara cetății Ierusalim în urmă cu circa două mii de ani pentru oamenii vinovați și păcătoși. Aceasta este vestea minunată care a fost adusă în lume! Isus Hristos a venit pentru a salva! Această veste este valabilă fără excepții, pentru toți oamenii!

El a murit, pentru ca alții să trăiască!

O afirmație aproape de necrezut! Suferințele și moartea Domnului Isus Hristos au fost calea lui Dumnezeu de a-i elibera pe oameni de vină și de păcat. De ce a ales El această cale? Pentru că El iubește lumea! Te iubește pe tine și mă iubește pe mine! Poate cineva să-și imagineze mărimea acestei iubiri?

Dumnezeu Însuși L-a dat la moarte pe singurul Său Fiu pentru vina altora, a adus asupra Lui judecata pe care noi o meritam. Dar cum poți scăpa de această judecată?

Isus Hristos spune: „Cine aude cuvântul Meu și crede în Cel care M-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață” (Ioan 5.24).

Acceptă dragostea lui Dumnezeu!

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3.16).

Primește oferta de dragoste a lui Dumnezeu! Vino astăzi la El! Recunoaște înaintea Lui în rugăciune păcatele tale și crede în Isus Hristos!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

MULȚUMEȘTE-TE NUMAI CU EXCELENȚA! – Fundația SEER

„Cântați-I o cântare nouă!” (Psalmul 33:3)


„A cânta o cântare nouă” înseamnă că trebuie s-o înveți, s-o cânți bine și să te zbați să atingi excelența când e vorba de talentele cu care te-a înzestrat Dumnezeu. Un autor explică astfel: „Există o diferență remarcabilă între dedicarea 99% și dedicarea 100%. La 100% tu îți vezi problemele pe tot parcursul lor, dar împreună cu soluțiile. La 99%, tu încă mai poți găsi o modalitate de a urma calea minimei rezistențe.

Noi trăim într-o cultură în care excelența este o excepție, dar Cuvântul lui Dumnezeu spune: „să vă lăsați transformați, prin înnoirea minţii voastre” (Romani 12:2). Trebuie să fii dispus să plătești prețul și iată care este acesta: „noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate veșteji.” (1 Corinteni 9:25).

Lumea îți va măsura caracterul după înălțimea idealurilor tale, după lărgimea compasiunii tale, după profunzimea convingerilor tale și după lungimea perseverenței tale. Abordează fiecare sarcină gândindu-te cum poți s-o faci mai bine!”

Dacă te pricepi la cifre, excelează în meseria de contabil. Dacă ești bun la comunicare, fii cel mai bun dascăl. Dacă ești un vizionar care îi poate inspira pe alții, fii cel mai bun lider. Un fost președinte al Universității Yale evidențiază faptul că Hamlet nu s-ar fi putut scrie de către un comitet, Mona Lisa nu ar fi fost posibil să fie pictată de către membrii unui club, iar Noul Testament nu s-ar fi putut redacta într-o conferință. Ideile creative vin de obicei de la indivizi.

Și lucrul extraordinar despre viață este că dacă refuzi să te mulțumești cu mai puțin decât cu excelența, de obicei aceea primești!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

2 Samuel 6:12-23


Imagine impresionantă a Domnului Isus prezent în casa celui credincios, chivotul este ţinut trei luni în casa lui Obed-Edom, aducând binecuvântare acestui om şi familiei lui. Faptul acesta n-a rămas neobservat (v. 12). Dacă trăim într-o legătură constantă cu Domnul, cei care ne cunosc nu vor întârzia să ia notă de faptul acesta. Vor dori şi ei să se bucure de binecuvântările pe care ni le acordă El.

Acum David, care a învăţat lecţia dată de Domnul, acţionează potrivit gândurilor Lui: chivotul este purtat de leviţii care s-au sfinţit pentru aceasta şi el însuşi se dezbracă de măreţia imperială şi îşi exprimă bucuria dansând înaintea acestuia. Acum nu chivotul, ci Evanghelia ni-L arată pe Domnul Isus în persoană, făcându-Şi intrarea în aceeaşi cetate a Ierusalimului, în mijlocul bucuriei celor care-L aclamau (Matei 21.9).

„Când cei care purtau chivotul Domnului făceau şase paşi, el jertfea un bou şi un viţel gras“ (v. 13). Aceasta ne aminteşte despre mersul şi închinarea celui credincios. Amândouă provoacă dispreţul celor fără credinţă, pentru care Mical reprezintă o tristă imagine. Lumea apreciază pompa şi fastul. Dar credinciosul este fericit să se smerească, să se arate „şi mai de nimic“ (v. 22), pentru ca privirile să nu se îndrepte asupra sa, ci să se oprească numai asupra Domnului Isus (compară cu Ioan 3.30).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: