Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 28, 2019”

28 Octombrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Dar un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip, spunând: „Ridică-te și mergi spre sud, pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza, care este pustiu”. Și s-a ridicat și a plecat. Și, iată, un etiopian, un famen, unul cu putere la împărăteasa Candace a etiopienilor, care era peste toată vistieria ei, care venise la Ierusalim ca să se închine, se întorcea și ședea în carul lui și citea din profetul Isaia … Filip, deschizând gura … i-a vestit evanghelia lui Isus.

Fapte 8.26-28,35Ridică-te și mergi (1)

În cartea Fapte găsim trei capitole, 8, 9 și 10, în care Domnul spune către trei slujitori ai Săi: „Ridică-te și mergi!”. Domnul ne cheamă pe toți să părăsim zona noastră de confort și să mergem să împlinim lucrările la care El ne-a chemat. Aceste lucrări sunt diferite, iar reacțiile slujitorilor Săi sunt diferite și ele.

Primul care a auzit această chemare a fost Filip evanghelistul. El lucrase în Samaria, iar Dumnezeu Își dăduse binecuvântarea Sa acolo (vedeți Fapte 8.5-8). În această împrejurare vine chemarea Domnului către Filip. Nu ne-am fi mirat dacă Filip ar fi răspuns: «Dar, Doamne, Tu Ți-ai binecuvântat lucrarea aici! Este nevoie de mine în acest loc și este încă mult de lucrat. Și, apoi, care este rostul să merg într-un loc pustiu?». Nu auzim însă nimic de felul acesta. Scriptura ne prezintă răspunsul minunat al acestui slujitor al Domnului: „Și s-a ridicat și a plecat”. Ce ascultare frumoasă și simplă față de voia și de călăuzirea Domnului!

Putem învăța cu toții două lecții importante din această întâmplare:

1. Domnul nu ne spune întotdeauna mai dinainte de ce ne încredințează o anumită misiune, nici ce se va întâmpla dacă urmăm călăuzirea Lui;

2. În ochii Domnului un singur suflet este la fel de prețios ca mulțimile de oameni din Samaria și El Își trimite slujitorii chiar și la un singur suflet care are nevoie de ajutor sau de încurajare.

M. Vogelsang

SĂMÂNȚA BUNĂ

Căci El zice: „La timpul potrivit te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat”. Iată, acum este timpul potrivit; iată, acum este ziua mântuirii.

2 Corinteni 6.2Marinarii și chemarea lor

Într-o adunare de vestire a evangheliei, printre mulți ascultători s-au aflat și cinci marinari dintr-un echipaj al unui submarin. La sfârșitul evanghelizării au fost întrebați dacă au înțeles mesajul Mântuitorului adresat și lor. Ei au spus: „Da, am înțeles totul, acesta este adevărul”. Dar nu erau hotărâți cu toată inima să-L primească pe Mântuitorul în viețile lor. Cu o astfel de stare de inimă, marinarii au plecat în port. Dar unul s-a întors, și-a venit în fire și a recunoscut că este un păcătos pierdut care are nevoie de mântuire. Astfel, sufletul său s-a umplut de pace. În următoarea zi, submarinul pe care lucrau cei cinci marinari a făcut un exercițiu în apele mării și s-a lovit de un alt submarin, și astfel s-a scufundat cu repeziciune. Acel marinar, care și-a recunoscut păcatele înaintea Domnului Isus Hristos, a fost salvat pentru veșnicie. Ceilalți patru au neglijat dragostea dumnezeiască prin amânarea pentru altă dată a salvării sufletului lor. Ce importantă a fost chemarea lor la pocăință și cât de ușor au amânat-o! Iată de ce Biblia insistă atât de mult pe acest cel mai bun timp de întoarcere la Dumnezeu: acum!

Tuturor celor care citesc acum aceste rânduri vrem să le punem întrebarea din Evrei 2.3: „Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, începând să fie vestită de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o?”.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DARUL LUI DUMNEZEU – Fundația SEER

„Dacă va zice cineva… și dacă nu se va îndoi în inima lui… va avea lucrul cerut.” (Marcu 11:23)


Pentru a primi ceea ce a promis Dumnezeu în Cuvântul Său, trebuie să faci trei lucruri:

1. Fii hotărât! Pune stăpânire pe promisiunea Sa și nu renunța la ea. Fii tenace! Dumnezeu răspunde unei credințe care perseverează și unei minți hotărâte: „la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință” (Matei 19:26). Fostul star de baschet Sam Ewing a spus: „Nimic nu te rușinează mai mult decât să vezi pe cineva că face ceva ce tu ai spus că nu se poate face!”

2. Vizualizează-ți victoria. Înainte de a începe construcția, arhitectul are deja în minte rezultatul final. Prin credință, Avraam și-a „văzut” copiii; îi număra de fiecare dată când se uita la stele (vezi Geneza 15:5). Folosește-ți memoria pentru a-ți aminti de victoriile trecute și imaginația pentru a le prefigura pe cele viitoare. Asta a făcut David când l-a ucis pe Goliat. Privește-ți uriașul drept în față și declară: „Vei fi doborât în Numele Domnului.”

Al 3-lea lucru: invocă puterea Cuvântului Său! Domnul Isus a zis: „dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te și aruncă-te în mare” și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.” Să observăm că Domnul Isus a folosit cuvântul „crede” o dată, dar s-a referit la ceea ce „spui” de două ori. Explicația ar putea consta în faptul că noi știm atât de multe despre credință, dar trebuie să învățăm și cum să vorbim despre ea, în situația în care ne aflăm! Nu te limita la a vorbi despre muntele tău, vorbește cu el! Aliniază ceea ce spui la Cuvântul lui Dumnezeu. Fă din Cuvântul Său cuvântul tău, și muntele va asculta ce-i poruncești! Trebuie să fie așa, pentru că Domnul Isus a spus-o!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Deuteronom 18:1-22

Capitolul 18 pune înaintea noastră persoane cu poziţii religioase importante. Profeţii, în mod deosebit sunt oameni cu răspunderea de a vorbi în Numele Domnului. Ce grozavă înşelătorie când aceştia nu sunt credincioşi! Atunci este pericolul ca o minciună să fie considerată cuvânt de la Dumnezeu (vezi 1 Regi 22.22).

Versetele 9-12 îl pun în gardă pe poporul lui Dumnezeu împotriva activităţii astrologilor, a înţelepţilor, a vizionarilor, a spiritiştilor, a ghicitorilor …, a tuturor formelor de ocultism. Astăzi mai mult decât oricând, mulţimile aleargă după asemenea lucruri dezgustătoare. Să ne ajute Dumnezeu să privim aceste lucruri cu scârbă, aşa cum le priveşte şi El!

În ţară, Israel a cunoscut succesiv perioada judecătorilor, apoi a regilor şi a profeţilor. Şi unii şi alţii au fost cel mai adesea păstori necredincioşi. De aceea DOMNUL a trimis, pentru a-Şi hrăni poporul, pe Cel care, printre alte titluri de glorie, este Judecătorul cel drept, Împăratul Împăraţilor, Profetul menţionat în v. 15 şi pe care Îl aşteaptă Israel. Petru, predicând iudeilor Evanghelia, se va putea baza pe aceste versete pentru a li-L vesti pe Isus. El este Însuşi Cuvântul. Să-L ascultăm în tot ce ne spune (v. 15; Fapte 3.22 şi 7.37).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: