Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 11, 2019”

11 Octombrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Dar fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, credința, dragostea, pacea, cu cei care-L cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

2 Timotei 2.22Separare și căutare (2)

Credinciosul separat de rău trebuie să urmărească dreptatea, credința, dragostea și pacea. El trebuie să umble într-o dreptate practică, adică să urmărească ceea ce este drept și corect în relația sa cu Dumnezeu și cu oamenii. Remarcăm că dreptatea este menționată prima, apoi credința, dragostea și, în cele din urmă, pacea. Dreptatea este primul lucru de luat în considerare, nu dragostea sau pacea. Dacă cineva socotește dragostea și pacea ca fiind primele lucruri de luat în considerare, poate fi în pericolul de a face compromisuri cu privire la adevăr și la dreptate. În felul acesta, răul ajunge să fie tolerat sub pretextul dragostei și al menținerii păcii. Trebuie să urmărim dragostea și pacea, însă nu putem avea pace în detrimentul dreptății, de aceea dreptatea trebuie urmărită întâi de toate. Nu poate exista pace cu răul sau cu vrăjmașii lui Hristos.

Credința trebuie de asemenea urmărită împreună cu dreptatea, fiindcă ea ne ține în comuniune cu Dumnezeu și în dependență de El, pentru ca inima să fie susținută pe calea dreptății și a separării de rău. Credința Îl ține pe Dumnezeu înaintea sufletului și ne împiedică să privim lucrurile din punctul de vedere ale raționamentelor omenești. Ea este necesară pentru a stărui pe calea dreptății. Moise „a stăruit, ca văzându-L pe Cel nevăzut” (Evrei 11.27).

Fără credință și dragoste, urmărirea dreptății ar deveni un lucru rece și legalist. Prin urmare, dreptatea trebuie cuplată cu credința și cu dragostea. Credința vine înaintea dragostei în versetul nostru, fiindcă ochii trebuie ațintiți asupra lui Dumnezeu, Izvorul dragostei, înainte să poată exista activitatea dragostei creștine. Dragostea trebuie păzită cu ajutorul dreptății și al credinței. Nu poate exista dragoste adevărată aparte de ascultare. Adevărata dragoste față de Hristos și față de suflete ne va face să umblăm în dreptate și cu credință.

R. K. Campbell


SĂMÂNȚA BUNĂ

Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele Azimilor.

Fapte 12.3Puterea lui Dumnezeu

Era aproximativ anul 44 după Hristos când Irod a căutat să se facă plăcut supușilor săi iudei prin persecutarea creștinilor care nu făceau niciun rău. Nu că Irod i-ar fi iubit pe iudei, pentru că el și iudeii se urau din toată inima, dar în aceasta ei s-au unit urând împreună mărturia cerească. Irod l-a ucis cu sabia pe Iacov și l-a aruncat pe Petru în închisoare, având intenția rea de a-l ține închis până după Paște, când foarte mulți iudei urmau să fie la Ierusalim, ca să facă un spectacol public din execuția lui. Creștinii au însă arme necunoscute guvernanților acestei lumi! Dumnezeu a îngăduit ca Iacov să pecetluiască cu propriul său sânge mărturia lui, dar pe Petru l-a salvat, pentru ca el să dea în continuare mărturie pe pământ. Astfel, Dumnezeu conduce toate! El guvernează peste națiuni, indiferent cum ar fi mândria și voința omului. Dumnezeu are toată puterea, iar puterea vrăjmașului se arată neputincioasă atunci când intervine Dumnezeu.

Irod, încurcat de manifestările unei puteri pe care el nu o înțelegea, i-a condamnat la moarte pe cei care păzeau închisoarea și a părăsit Ierusalimul. Și nici nu se gândea că moartea lui urma să vină înaintea morții prizonierilor. Puterea lui Dumnezeu este nemărginită! Nimic nu-L poate împiedica pe Dumnezeu să-Și salveze slujitorii. Petru a fost închis din porunca unui rege susținut de cea mai mare putere politică din câte existaseră până atunci. Cu toate acestea, Petru a ieșit din închisoare fără nicio piedică!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SFATURI PENTRU PEREGRINI (2) – Fundația SEER

” În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte” (Efeseni 1:11)


Voia lui Dumnezeu pentru tine nu este doar să supraviețuiești, ci și să propășești (vezi Psalmul 84:11). Satan te va ataca, dar nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu și nu te poate ține departe de binecuvântările Sale! Satan te va minți și îți va spune că poate, dar de fapt nu e așa. Imaginează-ți cât de frustrat este el din această cauză! Când știi că Dumnezeu ți-a promis ceva, lucrul acesta îți dă putere să învingi ceea ce alții nu pot. Toată apa din mare nu te poate îneca, atâta timp cât nu intră în barca ta. Ceea ce tu lași să intre în viața ta, te face să suferi! Așa că, păzește-ți inima! Păstrează-ți viziunea vie și ea te va ține în viață. Dacă îți dorești premiul, fii dispus să plătești prețul!

Motivul pentru care mulți dintre noi greșim este că dăm ceea ce ne dorim cel mai mult în schimbul a ceea ce ne dorim acum. Dar, cu cât e mai mare provocarea, cu atât e mai mare răsplata care ne așteaptă la sfârșit!

Apostolul Pavel se uita țintă la premiu, când a scris: „fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică.” (1 Corinteni 15:58). Singurul lucru pe care ți-l datorează viața este oportunitatea de a crește.

Moise a plecat de la palat, Elisei a plecat de la fermă și Luca a părăsit meseria de medic – pentru a-L urma pe Dumnezeu. Lucrul la care ești gata să renunți este ceea ce determină lucrul pe care ți-l poate încredința Dumnezeu.

Deci, continuă să întorci paginile vieții tale, continuă să mergi înainte și stai strâns legat de scopul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Ceea ce nu ai în prezent poate fi al tău în viitor – dacă îți continui creșterea, dacă stai concentrat asupra țintei și dacă rămâi credincios.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Deuteronom 7:7-26

Voi şi cu mine, noi suntem dispuşi să-i iubim pe cei care ne iubesc, pe cei care ne par simpatici, binevoitori (Luca 6.32). Dragostea lui Dumnezeu este de o cu totul altă natură. Ea s-a exercitat încă din Egipt asupra lui Israel, popor slab şi nevoiaş, care nu-L căuta pe Dumnezeu, „cel mai mic dintre toate popoarele” (v. 7, 8). Asupra noastră, această dragoste s-a exercitat pe când eram fără putere, fără evlavie, încă păcătoşi, vrăjmaşi lui Dumnezeu (Romani 5.6, 8, 10).

Omul iubeşte când găseşte la alţii motive pentru asemenea sentimente; este o iubire preferenţială. La Dumnezeu, dimpotrivă, toate motivele pentru a ne iubi se aflau în propria Sa inimă, astfel că această dragoste se revarsă peste toate făpturile Sale fără nici o deosebire. De acum, dragostea pe care
Dumnezeu o aşteaptă de la om nu este răspunsul cuvenit la dragostea Sa; ea are un motiv: „noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 4.19). Şi are pentru noi o consecinţă: ascultarea (v. 9). Acesteia, inima lui Dumnezeu îi răspunde din nou, dar cu un sentiment deosebit, cel din v. 13, care are drept corespondent în Noul Testament promisiunea Domnului Isus: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi …” (Ioan 14.23; 1 Ioan 5.3).
Fie ca Dumnezeu să ne dea tuturor să trăim din plin această experienţă!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: