Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 16, 2019”

16 Octombrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Fiind deci înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, a turnat ceea ce voi vedeți și auziți.

Fapte 2.33Dumnezeu a adus un Om în glorie și L-a așezat pe tronul Său. Credința – acea credință întemeiată pe mărturia Scripturilor – ne spune că un Om Se află acum în cer și că poziția Lui este poziția nouă a oricărui om răscumpărat. Dacă privesc la El ca Înainte-Mergător, știu că a intrat acolo pentru mine. În ce privește legătura mea cu Domnul, care Se află în acea poziție nouă, știu că sunt unit cu El prin Duhul Sfânt. Am fost viu în păcate; El Și-a vărsat sângele și le-a îndepărtat. Am fost, de asemenea, mort în păcate; El a murit pentru păcatele mele. Apoi a înviat dintre morți, iar Dumnezeu ne-a înviat împreună cu El și ne-a așezat împreună, pe toți cei credincioși, în locurile cerești în Hristos Isus (Efeseni 2).

Niciun om n-a fost vreodată unit cu Hristos în cer înainte ca Duhul Sfânt să vină pe pământ pentru a locui în trupurile noastre. Niciodată n-a locuit Duhul Sfânt în vreun om a cărui conștiință să nu fie curățită, iar acest lucru n-a fost posibil până să fie împlinită lucrarea care curățește conștiința. Prin urmare, niciun credincios, înainte de cruce, n-a știut că păcatele sale sunt înlăturate și n-a avut, în consecință, o conștiință curățită. Sfinții Vechiului Testament au știut că anumite păcate le-au fost iertate. De exemplu, Natan a fost trimis la David ca să-i trezească conștiința cu privire la păcatul oribil pe care-l comisese și totodată să-i spună că acest păcat i-a fost iertat. Însă nimeni nu L-a cunoscut pe Dumnezeu în lumina prezenței Sale până când perdeaua dinăuntru nu a fost sfâșiată; iar această lovitură care a sfâșiat perdeaua l-a așezat pe credincios în prezența lui Dumnezeu, spălat de orice păcat. În consecință, Duhul Sfânt n-a fost dat până când Hristos nu a fost glorificat (vedeți Ioan 7.36-39).

F. G. Patterson


SĂMÂNȚA BUNĂ

Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă … învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit.

Matei 11.28,29De la Mecca la Hristos (3)

„M-am mirat și i-am spus prietenului meu: «Oare cine poate fi proprietarul acestei prăvălii? Nimeni nu trebuie să folosească asemenea cuvinte și nu trebuie să facă o asemenea invitație, decât numai Allah».

Prietenul meu a răspuns: «Nu știi că suntem în țara faraonilor? Cu siguranță că omul trebuie să fie foarte fudul, datorită averii și a mărimii lui și de aceea vorbește așa lăudăros». Am mers mai departe, dar acele cuvinte minunate au rămas întipărite în inima mea; nu mai puteam să scap de ele și am zis: «Trebuie să-l întreb pe omul acela dacă dă odihnă celor trudiți».

După-amiaza m-am întors la acea prăvălie, dar afișul dispăruse. Acum tovarășul meu încerca să mă abată de la intenția mea de a cerceta temeinic problema cu afișul și cuvintele de pe el, dar eu i-am răspuns că nu voi pleca din Suez înainte de a obține o informație despre acel om care promite odihnă celor trudiți. Căci, vai! Aveam atâta nevoie de odihna inimii!

Așa că într-o zi mi-am luat inima în dinți, am intrat în prăvălie și i-am întrebat pe cei doi domni prezenți ce au de vânzare. Atunci mi-au arătat un Nou Testament și mi-au dat de înțeles că ar avea un depozit cu Sfintele Scripturi, adică Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Curând m-am trezit angajat într-o conversație profundă cu cei doi bărbați. Prietenul meu încerca să mă împiedice să cercetez Cuvântul lui Dumnezeu, dar trei zile eu am citit din prețioasa Carte aproape fără să mănânc și fără să dorm.”


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PROPĂȘIREA VINE DE LA DOMNUL – Fundația SEER

„În timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească.” (2 Cronici 26:5)


Cineva a spus: „Înainte de-a te urca pe scara succesului, asigură-te că ea se sprijină pe zidul care trebuie!” Să explicăm. Când intenția ta este aceea de a face voia lui Dumnezeu și de a-L slăvi pe El, El îți promite că vei propăși. Este o greșeală să asociezi belșugul cu plăcerile materiale și să-l etichetezi drept „lumesc!” În fiecare generație au existat creștini prosperi și dedicați, care au fost activi în răspândirea evangheliei în lume și au contribuit la lărgirea Împărăției lui Dumnezeu. Citește aceste două promisiuni. Prima este dedicată bărbaților: „El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea lui dăinuiește în veci.” (Psalmul 112:3). Cea de-a doua este dedicată femeilor: „În dreapta ei este o viață lungă; în stânga ei, bogăție și slavă.” (Proverbele 3:16).

Unii dintre noi au o concepție greșită despre succes. Se spune că trei bărbați discutau despre ce înseamnă pentru ei succesul. Unul a spus: „Succesul înseamnă să fii invitat la Casa Albă la o întâlnire cu președintele.” Cel de-al doilea a zis: „Pentru mine succes ar înseamna să mă întâlnesc cu președintele în Biroul Oval, să văd că în timpul discuției noastre are un apel telefonic de maximă importanță și că îl ignoră.” Cel de-al treilea bărbat a zis: „Pentru mine succesul înseamnă să mă întâlnesc cu președintele în Biroul Oval, să sune telefonul de maximă importanță, președintele să răspundă și să spună: „Este pentru tine.”

Dacă intri pe site-ul Amazon.com, descoperi douăzeci și cinci de mii de cărți despre cum să ai succes. Dar tu ai nevoie de o singură carte: Cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce scrie în el: „În timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească.”

Vrei să propășești? Consultă-L pe Domnul!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Deuteronom 10:12-22

Versetele 12 şi 13 aşează înaintea copiilor lui Israel un plan minunat. Prieten creştin, Domnul nu doreşte nici „de la tine” altceva, decât teamă, credincioşie, dragoste, lepădare de sine, ascultare. Mica 6.8 pune aceeaşi întrebare şi, ca răspuns, invită la dreptate, la bunătate, la smerenie. Toate acestea ni se cer în interesul nostru: „spre binele tău” (v. 13) şi nu sunt decât un răspuns corect la iubirea divină. Fericite legături reciproce: „Domnul S-a alipit de părinţii tăi, ca să-i iubească …” (v.15) … „tu să te alipeşti de El” (v. 20)!

Este cerută circumcizia inimii. Un semn exterior nu este suficient pentru a face proba că cineva are o religie (Romani 2.29). Trebuie să existe în inimă dovada că pretenţiile cărnii au fost judecate şi că cineva aparţine lui Dumnezeu.

Domnul este Susţinătorul celor care sunt singuri în viaţă. Orfanul, văduva, străinul − sunt în mod cu totul deosebit subiectele îngrijirii Sale. „Dumnezeul cel mare, cel tare şi cel înfricoşător” (v. 17), care a făcut „aceste lucruri mari şi înfricoşătoare” (v. 21), este în plus un Dumnezeu plin de mângâiere, un Tată pentru orfani, un Apărător făcând dreptate văduvelor (Psalmul 68.5).

El este lauda ta” (v. 21). Nu numai ceea ce a făcut, ci Însăşi Persoana Sa este, pentru inimile şi buzele celor răscumpăraţi, un subiect continuu de bucurie şi de adorare.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: