Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 2, 2019”

2 Octombrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Să nu mănânci nicio urâciune … Dintre animale, orice animal care are copita despicată și piciorul complet despărțit în două copite și care rumegă, pe acestea să le mâncați.

Deuteronom 14.3,6Legile date israeliților cu privire la ceea ce le era permis să mănânce au aplicații morale foarte interesante pentru noi. În ce privește alimentația noastră, noi știm că „orice creatură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de aruncat, fiind primit cu mulțumire, pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune” (1 Timotei 4.4,5). Însă, din punct de vedere moral, putem învăța din aceste pasaje din Vechiul Testament principii folositoare pentru dieta noastră spirituală, care este menită să hrănească inima și mintea noastră.

În mod evident, nimic urâcios nu trebuie să ne preocupe mintea, ci mai degrabă tot ceea ce este adevărat, nobil, drept, curat, vrednic de iubit, orice virtute și orice laudă (Filipeni 4.8). În lista animalelor pe care israeliții le puteau mânca citim că orice animal de felul acesta trebuia să aibă copita despicată și să rumege. Ambele caracteristici erau necesare. Animalul trebuia să rumege, iar aceasta vorbește despre meditație. Trebuie să ne hrănim sufletul cu lucruri care să ne facă să medităm la lucrurile de sus, unde Se află Hristos. Trebuie să studiem Scriptura și să medităm la ea. Copita despicată ne vorbește despre o umblare în separare. Trebuie să ne hrănim cu lucruri care nu sunt amestecate cu principii lumești, în ce privește umblarea celui credincios. Această hrană ne face să umblăm pe calea lui Hristos.

Întotdeauna vom fi ceea ce mâncăm. Dacă nu ne hrănim cu o hrană de calitate, să nu ne surprindă faptul că vom avea multe probleme în umblarea noastră. Soluția însă este foarte simplă: să ne hrănim doar cu ceea ce trebuie. Orice altceva este o urâciune înaintea Domnului, fiindcă ne depărtează inima de El. Hrana spirituală potrivită ne va face să medităm la Persoana lui Hristos și să umblăm pe urmele Lui.

A. Leclerc


SĂMÂNȚA BUNĂ

Până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El.

1 Împărați 18.21Oameni nehotărâți

Se spune că papa Alexandru al VII-lea l-a întrebat odată pe renumitul grec, Leo Allatius, de ce nu merge la mănăstire. Răspunsul lui Allatius a fost:

— Pentru că vreau să am posibilitatea să mă căsătoresc, dacă doresc.

— Atunci, de ce nu vă căsătoriți? l-a întrebat papa.

— Pentru că vreau să am posibilitatea să merg la mănăstire, dacă doresc.

Nenumărați oameni acționează la fel când este vorba să-și definească poziția lor față de Mântuitorul. Unii spun că doresc să se mai bucure de această viață sau că mai au unele probleme care nu suferă amânare. „Să-L primesc pe Isus Hristos ca Mântuitor? Dacă mă hotărăsc pentru Hristos, atunci m-am legat. Nu, asta nu! Cel puțin acum, încă nu! Să-L resping pe Hristos? Nici vorbă de așa ceva! Într-adevăr, eu nu sunt împotriva Lui! El a fost un Om bun, un exemplu desăvârșit. Să mă hotărăsc împotriva Lui? O, nu, doar nu sunt păgân! Mă voi mai gândi asupra întoarcerii mele la Mântuitorul când voi avea mai mult timp de cugetare.”

A-L primi pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor înseamnă să primești iertarea lui Dumnezeu. A-L respinge pe Mântuitorul înseamnă o viață pierdută pentru veșnicie. Cale de mijloc între cele două nu există. Alegerea aparține fiecăruia în parte.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CÂND AI PARTE DE ÎMPOTRIVIRI – Fundația SEER

„Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine…” (Evrei 12:3)


Îmi amintesc de o melodie veche a unui renumit cântăreț de la jumătatea sec. 20: „Nu mă călca pe pantofii mei albaștri de velur”. Nu va trebuie să aștepți foarte mult până când cineva va face exact lucrul acesta: te va călca pe picior, la propriu sau la figurat. Dar înainte să te simți descurajat și să abandonezi lupta, mai uită-te o dată la viața Domnului Isus. Deși a fost desăvârșit în toate privințele, El a fost criticat continuu. Dușmanii Săi l-au făcut „un om mâncăcios și băutor de vin” (Matei 11:19). L-au acuzat chiar că ar fi posedat de un demon. (vezi Ioan 8:48). Cu toate acestea, El nu S-a lăsat învins de amărăciune sau de descurajare. Pentru El, fiecare obstacol a reprezentat ocazia de a-Și arăta harul și tăria de caracter. Inima Lui a fost frântă de cei pe care îi iubea, și cu toate acestea El a dat dovadă de înțelegere și de mângâiere. El a văzut boala ca pe o șansă de a-i vindeca pe cei bolnavi; ura ca pe un stimulent de a-Și iubi aproapele; ispita ca pe o nouă ocazie de a învinge pornirile carnale cu care Se confrunta; și jignirile ca pe prilejuri de a ierta.

Domnul Isus Și-a trăit viața transformând încercările în triumfuri – și de aceea El este exemplul nostru. Biblia spune: „Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit… o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima.” Ia Biblia și citește învățăturile Sale! În celebra Predică de pe Munte, Domnul Isus a zis: „Ați auzit că s-a zis: ‘Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău.’ Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc” (Matei 5:43-48). Așa a trăit Domnul Isus – și așa dorește El să trăim și noi!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Deuteronom 3:1-17

  Când duşmanul iese înaintea poporului, Domnul începe prin a-l încuraja şi linişti pe Moise: „Nu te teme de el” (v. 2). Apoi biruinţa este câştigată: „l-am bătut … am nimicit cu desăvârşire … am luat în stăpânire …”     (v. 3, 6, 12). Cetăţile „cu ziduri până la ceruri” (1.28) păruseră înainte de necucerit pentru un Israel necredincios. În prezent Moise proclamă: „n-a fost nici o cetate prea puternică pentru noi” (2.36). Şi cum a fost cu uriaşii care-i înspăimântaseră? Dumnezeu va aminti mai târziu: „Eu am nimicit dinaintea lor pe amoriţi, a căror înălţime era ca înălţimea cedrilor; şi ei erau tari ca stejarii” (Amos 2.9).

Og, împăratul Basanului, unul din acei uriaşi grozavi, împreună cu tot poporul lui, este dat în mâinile lui Israel asemeni lui Sihon înainte de el. Dumnezeu Îşi arată astfel puterea Sa şi compătimirea pentru ai Săi. Gând potrivit să ne încurajeze când puterea lui Satan este pe cale să ne îngrozească! „Tot ce este născut din Dumnezeu învinge lumea” − afirmă prima epistolă a lui Ioan − şi „aceasta este victoria care a învins lumea: credinţa noastră” (1 Ioan 5.4). Credinţa triumfă pentru că se bizuie pe Cel care este mai tare decât lumea. „Îndrăzniţi, ne spune Domnul Isus, Eu am învins lumea” (Ioan 16.33).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: