Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 12, 2019”

12 Octombrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Dar fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, credința, dragostea, pacea, cu cei care-L cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

2 Timotei 2.22Separare și căutare (3)

Când credința este activă, Dumnezeu ocupă orizontul sufletului, dragostea Lui umple inima și umblarea credinciosului va fi caracterizată de dragostea divină. Acest lucru este foarte necesar pentru un vas de cinste. El trebuie să urmărească dragostea și să manifeste dragostea lui Hristos în tot ceea ce face.

Apoi rezultatul urmăririi dreptății, credinței și dragostei va fi pacea – pacea întemeiată pe o bază dreaptă. Credinciosul separat de rău nu trebuie să-și impună voința proprie și nu trebuie să se certe, ci să urmărească lucrurile care duc la pace. „Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăind în pace cu toți oamenii” (Romani 12.18). Cine caută ceartă și tulburare Îl dezonorează pe Hristos și arată clar că nu urmărește dreptatea, credința, dragostea și pacea.

Versetele 23-25 ne oferă în continuare instrucțiuni cu privire la conduita potrivită unui vas sfințit, de cinste. El trebuie să se ferească de întrebările nebune și nefolositoare, care dau naștere certurilor, și nu trebuie să se certe cu nimeni, „ci să fie blând față de toți, capabil să-i învețe, răbdător, corectându-i cu blândețe pe cei care se împotrivesc”. Contradicțiile și certurile cu privire la adevăr sau la întrebările nebune nu sunt de niciun folos. Adevărul lui Dumnezeu trebuie prezentat cu har, cu claritate, cu răbdare, cu blândețe și cu smerenie, chiar și celor care sunt împotrivitori, însă slujitorul Domnului nu trebuie să se certe cu aceștia.

Acestea sunt instrucțiunile cu privire la purtarea personală a credincioșilor care caută să-I placă Domnului și să fie vase sfințite și folositoare în mijlocul ruinei din creștinătate. Fie ca Domnul să ne dea tuturor harul să fim astfel!

R. K. Campbell


SĂMÂNȚA BUNĂ

Căci este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Hristos Isus, care S-a dat pe Sine Însuși.

1 Timotei 2.5,6Trăiește prin moartea altuia

Într-un orășel din Germania era un bărbat care în fiecare Duminică, mergea la cimitir și punea câteva flori pe un mormânt. Cel care era înmormântat acolo a fost în timpul războiului pe front în locul său și a murit. Mortul făcuse această înlocuire din simpatie pentru prietenul său, care avea o familie numeroasă, iar el nu avea familie. Bărbatul acesta trăia prin moartea prietenului său.

Iată un exemplu simplu, mic, care ne ajută să înțelegem ce este un mijlocitor! Mântuitorul a suferit pentru păcatele tuturor. Este scris în Cuvântul lui Dumnezeu: „Cine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu” (Ioan 3.18). Mijlocirea, iertarea, harul sunt pentru toți oamenii, dar cei care nu le primesc zădărnicesc această lucrare cu privire la ei și atunci vor avea parte de condamnarea veșnică. Dacă omul din istorioara de azi nu ar fi avut un prieten adevărat care să-l înlocuiască în timpul războiului, ar fi murit el.

Valoarea unui mijlocitor cu privire la veșnicia noastră este cu mult mai mare. Cei care Îl au pe Isus Hristos ca Mijlocitor s-au asigurat veșnic, căci El îi va duce la viață, la adevărata viață veșnică. Și cititorul poate să primească această asigurare prin credința în unicul Mijlocitor: Domnul Isus Hristos.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

TU POȚI SURPA ÎNTĂRITURILE – Fundația SEER

 

„Căci armele cu care ne luptăm noi… sunt… întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.” (2 Corinteni 10:4)


Când un tipar al diavolului trece de la o generație la alta, Biblia se referă la lucrul acesta ca la o „întăritură.” David a avut o problemă cu pofta trupească, ceea ce l-a condus la o aventură amoroasă cu soția altcuiva. Același spirit s-a transmis la Amnon, fiul lui David, care și-a necinstit sora (vezi 2 Samuel 13). Când David a auzit de lucrul acesta, s-a mâniat, dar nu a făcut nimic. Ce putea el să spună? Avraam l-a mințit pe regele păgân, spunând că soția lui este sora sa, pentru a-și salva pielea (vezi Geneza 20).

În mod uimitor, Isaac, fiul său a făcut exact la fel câteva capitole mai târziu (vezi Geneza 26). Experții spun despre copiii ai căror părinți sunt alcoolici că sunt predispuși și ei să devină alcoolici, și un procentaj ridicat dintre cei ce abuzează copiii au fost ei înșiși abuzați în copilărie. Uneori, tiparele ambilor părinți se pot vedea în tine. Dar există o veste bună: Dumnezeu vindecă familiile disfuncționale – și vindecarea poate începe cu tine! Doar pentru că părinții tăi erau împietriți din punct de vedere emoțional, nu înseamnă că și copiii tăi trebuie să trăiască fără afecțiune.

Dumnezeu te poate învăța să surpi acea întăritură, în familia ta, pentru a le putea oferi copiilor tăi ceea ce tu nu ai avut niciodată. Ghedeon a zdrobit altarul ridicat de tatăl său pentru închinarea la idoli (vezi Judecători 6:25), și prin harul lui Dumnezeu și tu poți face la fel în familia ta! Roagă-te pentru copiii tăi. Mărturisește-ți trecutul în fața lui Dumnezeu și proclamă vindecarea și iertarea în Numele lui Isus peste viața ta, iar binecuvântările lui Dumnezeu vor curge prin tine spre copiii tăi. Mergi înainte, treci la fapte și vei culege roadele.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Deuteronom 8:1-20

„Îţi vei aduce aminte … adu-ţi aminte!” − iată firul călăuzitor al acestei cărţi, şi aceasta pentru că inima lui Israel, ca şi a noastră, este promptă în a uita de Dumnezeu,  de eliberările Sale, de promisiunile Sale, de poruncile Sale(compară cu Marcu 8.17 …). Domnul Îşi purtase poporul „cum poartă un om pe fiul său” (1.31). Aici îl pedepseşte „cum ceartă (sau „educă”, sau „disciplinează”) un om pe fiul său” (v. 5). «Purtat» şi «pedepsit» sunt două privilegii ale copilului lui Dumnezeu (Evrei 12.5 …). Cel de-al doilea ne pare mai greu de acceptat decât primul. Dar ce urmărea Dumnezeu când permitea experienţele din pustiu?

Scopul este repetat de trei ori: „ca să te smerească” (v. 2, 3, 16).

Un om care are nevoi este mai dispus să se întoarcă spre Creatorul lui şi acesta este tocmai punctul pe care îl aşteaptă Dumnezeu, pentru că încercarea nu este niciodată un scop în sine, ci un mijloc „ca să-ţi facă bine la sfârşit” (v. 16). Ce contrast între pustiul pe care Israel tocmai îl traversase, un pământ plin de „uscăciune, unde nu era
apă” (v. 15) şi „ţara cea bună”, plină de pâraie, de izvoare şi de ape adânci, în care avea să intre! Ce contrast de asemenea între hrana din Egipt (Numeri 11.5) şi îmbelşugatele roade din ţara Canaanului, dătătoare de putere, de bucurie, de sănătate, de savoare şi care evocă roada Duhului prezentată pe larg în Galateni 5.22!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: