Mana Zilnica

Mana Zilnica

21 Martie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Voi sunteți împliniți în El.
Coloseni 2.10

Omul nu a dorit sfințenia lui Dumnezeu, nici dragostea Lui. Prin urmare, Dumnezeu a introdus un lucru nou – un izvor de viață – și a înlăturat păcatul prin crucea Fiului Său. Iar Domnul Isus, după ce a murit pentru păcat, S-a așezat la dreapta lui Dumnezeu, biruitor peste toate, și a trimis Duhul făgăduinței, pentru a ne face capabili să umblăm înaintea Lui.

Ce poziție minunată avem! Am sfârșit-o cu păcatul; nu mai avem conștiință de păcat; Domnul Isus a înlăturat complet păcatele noastre. Nu putea să ne aducă în prezența Tatălui cu vreun păcat, oricât de mic, asupra noastră. Domnul Isus a devenit ascultător până la moarte, iar acest lucru rezolvă totul și dă putere sărmanului păcătos. Cu această libertate sfântă pot intra în prezența lui Dumnezeu, știind că Domnul Isus este acolo, așezat la dreapta Tatălui, nu doar ca Înainte-Mergător al meu, ci fiind viața mea însăși! Am o îndreptățire perfectă și o conștiință desăvârșită. N-aș putea intra în prezența lui Dumnezeu cu vreun păcat asupra mea; ar fi o nebunie să cred așa ceva și o nebunie și mai mare să încerc un astfel de lucru. Un singur păcat neiertat ne-ar face complet nepotriviți pentru prezența Sa. Sângele lui Hristos însă ne-a curățit de orice păcat, astfel că sufletul se poate bucura de Dumnezeu în prezența lui – ne lăudăm (bucurăm) în Dumnezeu. Domnul Isus glorificat, așezat la dreapta Măririi, a trimis Mângâietorul pentru a ne da putere în comuniunea noastră cu El. Iată ce loc a luat Domnul – acela de a fi una cu cei răscumpărați de pe pământ! Niciodată înainte de învierea Sa nu i-a numit pe ucenici „frați” și niciodată nu le-a spus „Pace vouă” până atunci.

Avem dreptatea Lui; avem arvuna Duhului; așteptăm moștenirea. Avem dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre. Iar când privim la sfințenia, la puterea și la dragostea lui Dumnezeu, cât de minunat este acest gând: El este Tatăl meu! Dragostea cu care L-a iubit pe Fiul Său este dragostea cu care mă iubește și pe mine!

J N Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă… la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința!”
Evrei 13.7

Exemplul lui Zwingli

„Sunt opt sau nouă ani scria în anul 1523 de când am ajuns la convingerea că nu este decât un singur Mijlocitor între Dumnezeu și noi: Domnul Isus. Domnul Isus este unicul Izvor al oricărui bine și noi suntem foarte ușor supuși greșelii de a nu ne îndrepta mereu spre El. Numai El este Mântuitorul nostru, mângâierea, bogăția, comoara sufletului nostru. Şi mi-am zis: Dacă așa este, de ce să-mi caut ajutorul la oameni? Ce ar putea să-mi dea ei? Am început atunci să cercetez cu grijă Sfânta Scriptură și pe părinții bisericii, pentru a găsi o învățătură asupra mijlocirii sfinților. Zadarnic am căutat, n-am descoperit nimic, absolut nimic în această privință.”

Zwingli a predicat cu o mare convingere contra practicilor nebiblice. Dar nimeni nu îndrăznea să oprească pe îndrăznețul predicator, pe care toată populația îl iubea, pentru că el nu pierdea nicio ocazie, ca să vestească exact ce se găsea în Scriptură. Oricare ar fi fost problema pe care el o trata, se întemeia pe Biblie. Procedeul său favorit consta în a explica Cuvântul lui Dumnezeu, punând alături textele care se refereau la același subiect. Darul său de vorbire dădea putere și vioiciune; totul era spus cu deplină convingere și astfel își ținea ascultătorii într-o atenție încordată.

„Dacă vezi clar ce este adevărat spunea el vei recunoaște și ce este fals.”

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

STĂPÂNIREA DE SINE (1)

„Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi” (Efeseni 4:26)

     Iată planul biblic de creștere spirituală care include stăpânirea de sine: „Să vă înnoiți în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul” pentru că suntem mădulare unii altora. „Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră, şi să nu daţi prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” (Efeseni 4:23-32).

Dumnezeu ți-a dat fiecare emoție pe care o simți, inclusiv mânia. Însă El vrea s-o ții în frâu. Ai remarcat cuvintele: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”? Când ești mânios, în loc să negi lucrul acesta, folosește-l pentru a determina o schimbare în bine. Când spui: „Sunt mânios pentru că prețuiesc relația, și aș vrea să discutăm despre asta” – poți contribui la vindecare și soluții. E necinstit să te prefaci că nu ești mânios, când de fapt ești… La fel este și cu exagerarea. „Niciodată nu mă asculți… Întotdeauna îmi ignori dorințele… Nimeni nu face nimic, în afară de mine!” Astfel de generalizări sunt neadevărate și contribuie doar la agravarea situației, garantând faptul că problema rămâne neștiută și nerezolvată. Voia lui Dumnezeu este să-ți controlezi mânia, în loc s-o lași să te controleze ea pe tine!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Proverbe
26.1328

După portretul nebunului (v. 1-12), iată aici alte personaje, tot atât de detestabile.

Primul este leneşul (v. 13-16), pe care l-am întâlnit deja de mai multe ori. El invocă pericole sau greutăţi imaginare pentru a se sustrage de la îndatoriri (v. 13), neglijându-şi până şi hrana (v. 15). Uşa se întoarce în balamalele ei (v. 14); uşa efectuează o mişcare de dutevino, dar rămâne în acelaşi loc. Să ne punem şi noi întrebarea dacă, în ce ne priveşte, am înaintat mai mult decât ea, dacă am făcut vreun progres în viaţa creştină! Leneşul se răsuceşte în patul lui. Cineva se poate deci mişca sau agita, fără să furnizeze vreo activitate.

De asemenea, ne este zugrăvit certăreţul (v. 17-21). El este capabil să înteţească focul disputelor. Versetul 17 are însă mai multe aplicaţii. A lua parte la conflicte sociale, sindicale, politice, aceasta îl expune pe copilul lui Dumnezeu la crude muşcături.

Urmează bârfitorul, care contribuie şi el la întreţinerea certurilor (v. 20, 22), apoi înşelătorul, deghizându-şi ura din inimă sub cuvinte amabile (v. 23-25; de exemplu: 2 Samuel 20:9-10; Ieremia 12:6). Isus a avut de-a face cu diverse forme ale răutăţii şi ale ipocriziei denunţate în aceste versete (Matei 17:17; Psalmul 38:12) şi cât de mult a avut El de suferit din aceasta!


Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: